Metabolik Bozukluğa Bağlı Baş Ağrısı

Bu olgu sunumunda önceden metabolic veya sistemik hastalıklarla ilişkili baş ağrısı olarak bilinen, homeostasis bozukluğuna bağlı gelişen baş ağrısı sunulmuştur. Uluslararası baş ağrısı sınıflamasının ikinci yayınında baş ağrıları, primer ve seconder olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Metabolik başağrıları metabolik bozuklukların sonucu olarak ortaya çıkar. Altta yatan hastalığın tedavisi, baş ağrısı iyileşmesi ile ilişkilidir.

Headache Associated with Metabolic Disorders

This case report presents headaches due to disorders of homeostasis (hyponatremia, hypokalemia), formerly known as "headaches associated with metabolic or systemic diseases. The second edition of the International Classification of Headache Disorders divides headache disorders into two broad categories: primary and secondary. The metabolic headaches are secondary headaches that appear as a consequence of metabolic disturbances. Treatment of the underlying disease is associated with the recovery of headache.

Kaynakça

1. Jensen R, Stovner LJ. Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurol. 2008;7:354-361.

2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International

3. Yıldız G, Kayataş M, Candan F. Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment. Turk Neph Dial Transpl 2011;20:115-131

4. Karakurum B, İnan LE. Central Pontine Myelinolysis Characterized by Hypernatremia anda Hypopotasemia (Case Report)]. J Med Sci 2000;20:235-238.

5. Bigal ME, Gladstone J. The Metabolic Headaches. Curr Pain Headache Rep 2008;12:292-295

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

307 73

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme

FİLİZ KABU HERGÜL, MERYEM YAVUZ VAN GİERSBERGEN

Histeroskopinin jinekolojik problemleri öngörmedeki etkinliği, retrospektif analiz

BANUHAN ŞAHİN, Ömer DEMİRTAŞ, AYSUN BAY KARABULUT, Erkan ALATAŞ, İbrahim Veysel FENKÇİ, Ömer Tolga GÜLER, Serap Aynur SİMAVLI, Özer ÖZTEKİN, Buğra ŞAHİN, Metin AKBULUT

Tekrarlayan erken gebelik kayıplarında maternal trombofili nedenleri

Ezgi KATRAN, İzel KUTLU, İsmail Kubilay BAYKAN, Merve TERZİ, Sibel HACIOĞLU, BANUHAN ŞAHİN, AYSUN BAY KARABULUT

Tek port video yardımlı cerrahi ile komplet rezeke edilmiş atipik yerleşimli timoma olgusu

ÜMİT AYDOĞMUŞ, ERHAN UĞURLU, Figen TÜRK, Gökhan YUNCU

Bukkal mukoza yerleşimli lenfanjiyoma sirkumskriptumu bir çocuk

EMİNE TUĞBA ALATAŞ, Hilal Semra CELEBİ, Gürsoy DOĞAN, Asude KARA POLAT

Metabolik Bozukluğa Bağlı Baş Ağrısı

Çetin Kürşad AKPINAR, Taner ÖZBENLİ

Perkütan nefrolitotomi pozisyonu tercihinde dikkat edilmesi gereken özel bir durum: Megakolon

Cihan TOKTAŞ, Ali Ersin ZÜMRÜTBAŞ, Yusuf ÖZLÜLERDEN, Aykut BAŞER, Ömer Levent TUNCAY

Bir devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin çalışan yaşam kalitesi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Hatice BAŞKALE, Neslihan Partlak GÜNÜŞEN, PINAR SERÇEKUŞ AK

Lichen planus on the bilateral palmar surfaces

Ragıp İsmail ENGİN, Erdal PALA, Ali KURT

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler

ÖZGÜR SEVİNÇ, Bekir BÜYÜKAKIN, Türker BEKAR, SÜLEYMAN UTKU UZUN