Over torsiyonunda manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Over torsiyonu sıklıkla puberte ve genç erişkin dönemde over ve pedinkülünün kendi aksı etrafında dönmesi sonucu meydana gelen, tanı ve tedavi sürecinde geç kalındığında infertiliteye neden olan acil bir durumdur. Renkli Doppler ultrasonografi (RDUS), over torsiyonu şüphesi olan olgularda ilk görüntüleme tekniği olarak kullanılmaktadır. Ancak obez hastalarda ve gebelerde over dokusunun görüntülenememesi, bu modalitelerin kullanıcı ve cihaz bağımlı olmaları, kısmi ya da geçici torsiyonda yanlış negatif sonuç vermeleri ek tanı yöntemlerine ihtiyacı arttırmaktadır. Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) hücre düzeyinde serbest su hareketleri ölçen ve selüleriteyi yansıtan tek görüntüleme yöntemidir. Difüzyon MRG ve konvansiyonel MRG over torsiyonunda tanıya yardımcı olabilmektedir. Biz burada over torsiyonu bulunan dört olguya ait MRG bulgularını sunarak over torsiyonu tanısında MRG bulgularını değerlendirmeyi amaçladık.

Magnetic resonance imaging findings in ovarian torsion

Ovarian torsion is an emergency that causes ischemia in ovaries due to twisting of ovarian pedicle and requires early diagnosis and treatment. Delay in the diagnosis of ovarian torsion causes loss of gonad and infertility. Color Doppler ultrasound (CDUS) is known as the first method which provides the best result in the diagnosis of ovarian torsion. However, this technique is operator and device-dependent, gives false negative results in partial or temporary torsion and has low sensitivity in pregnant women and obese population. Diffusion weighted imaging (DWI) which measures the microscopic movements of water molecules, is a magnetic resonance imaging (MRI) sequence that does not require injection of contrast material. DWI has been shown to be successful in demonstrating the ischemia in ovarian torsion. Herein, we present four patients with ovarian torsion and we aimed to evaluate the MRI findings in the diagnosis of ovarian torsion.

Kaynakça

1. Rha SE, Byun JY, Jung SE et al. CT and MR imaging features ofadnexal torsion. Radiographics 2002;22:283-294.

2. Oelsner G, Shashar D. Adnexal torsion. Clin Obstet Gynecol 2006;49:459-463.

3. Kimura I, Togashi K, Kawakami S, Takakura K, Mori T, Konishi J. Ovarian torsion: CT and MR imaging apperances. Radiology 1994;190:337-341.

4. Dohke M, Watanabe Y, Okumura A, et al. Comprehensive MR imaging of acute gynecologic diseases. Radio Graphics 2000;20:1551-1556.

5. Amirbekian S, Hooley RJ. Ultrasound evaluation of pelvic pain. Radiol Clin North Am 2014;52:1215-1235.

6. Duigenan S, Oliva E, Lee SI. Ovarian torsion: diagnostic features on CT and MRI with pathologic correlation. Am J Roentgenol 2012;198:122-131.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

303 73

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tek port video yardımlı cerrahi ile komplet rezeke edilmiş atipik yerleşimli timoma olgusu

ÜMİT AYDOĞMUŞ, ERHAN UĞURLU, Figen TÜRK, Gökhan YUNCU

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler

ÖZGÜR SEVİNÇ, Bekir BÜYÜKAKIN, Türker BEKAR, SÜLEYMAN UTKU UZUN

Tekrarlayan erken gebelik kayıplarında maternal trombofili nedenleri

Ezgi KATRAN, İzel KUTLU, İsmail Kubilay BAYKAN, Merve TERZİ, Sibel HACIOĞLU, BANUHAN ŞAHİN, AYSUN BAY KARABULUT

Histeroskopinin jinekolojik problemleri öngörmedeki etkinliği, retrospektif analiz

BANUHAN ŞAHİN, Ömer DEMİRTAŞ, AYSUN BAY KARABULUT, Erkan ALATAŞ, İbrahim Veysel FENKÇİ, Ömer Tolga GÜLER, Serap Aynur SİMAVLI, Özer ÖZTEKİN, Buğra ŞAHİN, Metin AKBULUT

Over torsiyonunda manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Furkan UFUK, Duygu HEREK, Ömer DEMİRTAŞ

Organize sanayi bölgesine açılan sigara bırakma polikliniği çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi

Emel DİKBAŞ, NURGÜL BOZKURT, Veli KILINÇARSLAN, Ali İhsan BOZKURT

Perkütan nefrolitotomi pozisyonu tercihinde dikkat edilmesi gereken özel bir durum: Megakolon

Cihan TOKTAŞ, Ali Ersin ZÜMRÜTBAŞ, Yusuf ÖZLÜLERDEN, Aykut BAŞER, Ömer Levent TUNCAY

Metabolik Bozukluğa Bağlı Baş Ağrısı

Çetin Kürşad AKPINAR, Taner ÖZBENLİ

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi

Merve GÜRSES, ÖZMERT MUHAMMET ALİ ÖZDEMİR, HACER ERGİN, Kazım KÜÇÜKTAŞÇI, Turgut ÜREY

Bir devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin çalışan yaşam kalitesi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Hatice BAŞKALE, Neslihan Partlak GÜNÜŞEN, PINAR SERÇEKUŞ AK