Tefsirde Metodolojik Sorunlar

Öz Son dönemlerde tefsir sahasında yapılan araştırmalar içerisinde tefsir usûlüyle ilgili olan çalışmaların dikkate değer ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu durum günümüzde tefsir usûlüyle ilgili arayışların ivme kazandığı, Kur’ân’ı bir metodoloji çerçevesinde anlama ve yorumlama çabalarının artarak devam ettiği gerçeğinin alâmeti olmakla birlikte modern dünyanın Kur’ân perspektifinden sahih bir şekilde anlaşılma ihtiyacının bir sonucu olarak da yorumlanabilir.

Kaynak Göster

ISNAD Şen, Ercan . "Tefsirde Metodolojik Sorunlar". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 13 / 3 (Ocak 2013): 217-221 .