Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, 600-700 kelimelik İngilizce ve Türkçe özet, İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler (en az 5 kavram) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.2021 yılından itibaren, daha önceki yıllarda talep ettiğimiz "Etik Beyan ve Yayın Hakkı Devir Formu"nun yanısıra, "Makale yazım word şablonu"nun kullanılması, "Başlık sayfası"nın eklenmesi ve "Benzerlik raporu"nun yazar tarafından makale gönderimi esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Makale şablonunun nasıl kullanılacağı hakkında video için tıklayınızMarife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda, DOAJ'da ve Sosyal Bilimler Alan İndeksi INDEX COPERNICUS'ta taranmaktadır.

Cilt: 20 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı