Acil Tıbba Farklı Biir Bakış: İlaç sektörünün gözünden Acil Tıp

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık bakanlığı 2014 yılı istatistiklerine göre sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda 292 milyon hasta bakılırken acil muayene edilen hasta sayısı 87 milyon olmuştur. Bu çalışmanın amacı ürün tanıtım elemanlarının(ÜTE) acil tıp konusundaki bilgi düzeyini değerlendirmek, acil tıbbın ilaç sektörünün gözünden nasıl göründüğünü tasvir etmek ve her iki organizasyonun arasındaki iletişimin artırılmasına katkıda bulunmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 01.09.2013 ile 01.03.14 tarihleri arasında acil servislere çalışan veya aynı bölge yöneticisine bağlı olan ancak acil servislere çalışıp çalışmadığı bilinmeyen 266 ÜTE ile anket yoluyla yapılmıştır. Anketlerden “Acil Tıp Konusundaki Bilgi Düzeyi Puanı” elde edilmiş ve değerlendirmeler bu puanlama üzerinden yapılmıştır. Verilerden sonra genel olarak ÜTE’lerin Acil Tıp konusunda bilgi düzeyleri ve bakış açısını içeren konularda bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. BULGULAR: 266 ÜTE’nin sektör deneyimlerine bakıldığında %17,3’ü 1-3 yıl, %19,9’u 4-5 yıl, %38,3’ü ve %24,4’ü 10 yıl üzeri sektör deneyimi olduğu görülmektedir. Acil tıbba ilişkin bilgi düzeyini ölçen sorulardan çıkarılan sonuçlara göre puanlar 0-90 arasında değişmekte olup ortalama “Acil Tıp Konusundaki Bilgi Düzeyi Puanı” 32,78±17,60 olduğu bulunmuştur. TARTIŞMA ve SONUÇ: İlaç sektörünün Acil hekimleriyle birebir diyalog kuran temsilcileri olan ÜTE’lerin Acil Tıp ile ilgili bilgi düzeyleri düşüktür. Acil Tıp ve İlaç sektörünün temsilcileri, aralarındaki iletişim ve bilgilendirmeyi artıracak yeni yöntemler üzerinde çalışarak bu durumun düzeltilmesine katkı sağlamalıdır.

A different view of Emergency Medicine:: Emergency medicine with a view of the pharmaceutical industry

INTRODUCTION: In the Ministry of Health 2014 statistics, about 292 million patients were treated by the ministryaffiliated institutions while the number of emergency patients was 87 million. Aim of this study is to assess the level of knowledge of the medical representatives in the field of emergency medicine, to illustrate how emergency medicine looks in the eyes of the pharmaceutical industry, and to contribute to the enhancement of communication between the two organizations. METHODS: The study was conducted through questionnaires with 266 medical representatives working in emergency departments or in the same group with the same region manager between 01.09.2013- 30 01.03.14. "Knowledge Level Points in Emergency Medicine" were obtained from the questionnaires and the evaluations were made with these scores. After the data, it was tried to reach the information about the contents and points of view of the product promotion staff about Emergency Medicine. RESULTS: The scores of 266 medical representatives ranged from 0 to 90 points in the questionnaire results and mean "Knowledge Level Point in Emergency Medicine" was 32,7817,60. 17,3% of the medical representatives had 1-3 years experience, 19,9 %4-5 years, 38,3% and 24,4 %10 years experience in the sector. When examining the best dialogue with emergency specialists, 32.3% said that they had a better dialogue at evening and 28.9% said they had a better dialogue at night. DISCUSSION AND CONCLUSION: Medical representatives are less knowledgeable about Emergency Medicine.New methods to increase communication between the emergency medicine and the pharmaceutical sector should be studied.

Kaynakça

1. Suter RE. Emergency medicine in the United States: a systemic review. World J Emerg Med. 2012;3(1):5.

2. Cevik A, Rodoplu U, Holliman CJ. Update on the development of emergency medicine as a specialty in Turkey. Eur J Emerg Med. 2001;8(2):123-129.

3. Kamu Hastaneleri İstatistik yıllığı 2014. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/5119,yillikt rpdf.pdf?0, (SGT: 12.12.17).

4. Weiss AJ, Wier LM, Stocks C, Blanchard J. Overview of Emergency Department Visits in the US (2011). Agency Healthc Res Qual. 2014;174(May 2013):1-13.

5. Abacıoğlu N. Türkiye’de İlaç Sanayi.İstanbul Ticaret Odası Yayınları; 2009;43-6.

6. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Stratejik Plan 2013-2017.; 2013. https://www.titck.gov.tr/ Dosyalar/Kurumsal/stratejik_plan(2013_2017).p df, (SGT:12.12.17).

7. Aitken M, Kleinrock M, Lyle J, et al. Global Outlook for Medicines Through 2018. 2014;(November):42.http://static.correofarmace utico.com/docs/2014/12/01/informe_ims.pdf, (SGT: 12.12.17).

8. Alosaimi FD, AlKaabba A, Qadi M, et al. Interactions between physicians and pharmaceutical sales representatives in Saudi Arabia. Ann Saudi Med. 2013;33(6):601-609.

9. Suter RE. The light of emergency medicine: Vietnam-the next chapter in the global history of emergency medicine. Acad Emerg Med. 2011;18(4):31-36.

10. Bodiwala GG. Emergency Medicine: a global specialty. Emerg Med Australas. 2007;19(4):287-288.

11. Hallas P, Ekelund U, Bjornsen LP, et al. Hoping for a domino effect: a new specialty in Sweden is a breath of fresh air for the development of Scandinavian emergency medicine. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2013;21(1):26.

12.Dogan NO. Evaluation of International Scientific Publications and Citations on Trauma Authored by Professors and Associate Professors of Emergency Medicine in Turkey. Turkish J Emerg Med. 2013;13(2):64-68.

13.Boston Consulting Group. Türkiye İlaç Endüstrisinin Küreselleşmesi İçin Devlet İle Ortak Yol Haritası.; 2011. http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/yol_haritasi, (SGT: 12.12.17).

14. Neslihan P. Ülkemizde İlaç Harcamaları. 2012;19(1):59-65.

15. U.S. Department of Health and Human Services. Health, United States, 2012 (05/30/2013). Heal United States. 2012:1-489

Kaynak Göster

653 231

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

An Unusual Spread off Odontogenic Infection:: Temporral Fossa Abscess

Alper DİLCİ, Mustafa ACAR

İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu tedavisine başlanan çiftlerde embriyo transferi öncesi iptal nedenleri: 11 yıllık pratiğin retrospektif analizi

ERKAN ERDEM, Meryem HOCAOĞLU, AKIN USTA, Ziya ÇEBİ, Meriç KARACAN, ABDULKADİR TURGUT

Vokal Kord Paralizilerinin, Klinik ve Etyolojik Değerlendirilmesi

saime SAĞIROĞLU, NAGİHAN BİLAL, SELMAN SARICA, Ayşegül ERDOĞAN, Şükran PEKER, İSRAFİL ORHAN

Five-year Total Laparoscopic Hysterectomy Experience in Second-Line Hospital

Nuri PEKER, Mehmet ADIYEKE, Gökhan TOSUN

Bir Üniversitenin Sosyal ve Sağlik Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Durumunun İncelenmesi

BAHAR İNKAYA, HİLAL TÜZER

The Results of Untethering Procedures with Intraoperative Neuromonitoring: Occult Spinal Dysraphism and Tethered Spinal Cord Secondary to Myelomeningocele

Hüseyin CANAZ, Ezgi TUNA ERDOĞAN, İbrahim ALATAŞ

Tranperitoneal Laparoscopic Renal Cyst Decortication: A Single Center Experince

HACI İBRAHİM ÇİMEN, Hacı Can DİREK, FİKRET HALİS, HASAN SALİH SAĞLAM, AHMET GÖKÇE

Elemental Composition Of Surgically Removed Carotid Plaques

AYHAN OLCAY, ERDEM TEZCAN, Emir CANTÜRK, Bekir İNAN, Barış AKDEMİR, Onur YOLAY

The Effects of Peripheral Platelet and Leukocyte Counts on Platelet Agregation in Peritoneal Dialysis Patients

SERKAN BAKIRDÖĞEN, SİBEL GÖKÇAY BEK, NECMİ EREN, Ant UZAY, Ümit BİLGİLİ, MUSTAFA BAKİ ÇEKMEN, Sara YAVUZ, Mehmet TUNCAY, Ahmet YILMAZ

Analysis of Stillbirths in our clinic

ÜNAL TURKAY, Mehmet SALICI, HASAN TERZİ, BAHAR SARIİBRAHİM ASTEPE