The Results of Untethering Procedures with Intraoperative Neuromonitoring: Occult Spinal Dysraphism and Tethered Spinal Cord Secondary to Myelomeningocele

INTRODUCTION: Using intraoperative neuromonitoring in both primary and secondary tethered cord operations is accepted as a necessity for a safer operation and guiding surgeon in complex surgeries. METHODS: Twenty four operations which were monitored with three modalities; transcranial motor evoked potentials (TcMEP), free-run electromyography and direct nerve stimulations. In group 1, there were 14 patients underwent tethered cord operations due to occult spinal dysraphism, in group 2 there were 10 patients underwent tethered cord operations secondary to previous myelomeningocele repair. RESULTS: TcMEP responses of lower extremity were elicited in 92 % in group 1, 80 % in group 2. TcMEP responses of anal sphincter were elicited in 83 % in group 1, 60 % in group 2. No TcMEP change was observed during the surgeries in both group. Postoperative urodynamic results of both group were improved in 1 year period (78 % in group 1, 43 % in group 2). In patients with hypoactive bladder, we could not take anal sphincter responses in TcMEP. DISCUSSION and CONCLUSION: Untethering of spinal cord both in asymptomatic occult spinal dysraphism and TCS secondary to MMC, can improve impaired urodynamic results. Intraoperative neuromonitoring and direct stimulation provides information for a safer surgery and guide surgical maneuvers especially in secondary untethering. Intraoperative neurophysiological monitoring is beneficial for operations of MMC patients with neurological deficits, to preserve their residual motor functions. Since anal sphincter functions are correlated with bladder functions, it is possible to get no anal sphincter TcMEP response if patient has hypoactive bladder.

İntraoperatif Nöromonitörizasyon ile Birllikte Serbestleştirme İşlemlerinin Bulguları: Okült Spinall Disrafizm ve Myelomeningosele Sekonder Gergin Omurilik Sendromu

GİRİŞ ve AMAÇ: İntraoperatif nöromonitörizasyon, hem primer hem de sekonder gergin omurilik operasyonlarında, operasyonun daha güvenli gerçekleşmesi ve kompleks operasyonlarda cerraha yol göstermesi adına bir gereklilik olarak kabul edilir. Bu makalede, çocuklarda iki farklı operasyonun nöromonitörizasyon sonuçları ve postoperatif klinik değişimleri yer almaktadır: okült spinal disrafizm ve geçmiş myelomeningosel onarımına sekonder gergin omurilik. YÖNTEM ve GEREÇLER: Yirmi dört operasyon üç modalite ile monitörize edildi: transkraniyal motor uyarılmış potansiyeller (TcMEP), sürekli elektromiyografi (EMG) ve direkt sinir stimülasyonu (DNS). Grup 1’de okült spinal disrafizme bağlı gergin omurilik operasyonu geçirmiş 14 hasta, grup 2’de geçmiş myelomeningosel onarımına sekonder gergin omurilik operasyonu geçirmiş 10 hasta bulunuyordu. BULGULAR: Alt ekstremitelerden TcMEP yanıt elde etme oranı grup 1’de %92, grup 2’de %80 olarak bulundu. Anal sfinkterden TcMEP yanıt elde etme oranı grup 1’de %83, grup 2’de %60 olarak bulundu. Her iki grupta da operasyonlar esnasında TcMEP değişikliği görülmedi. Her iki grubun postoperatif ürodinami sonuçları 1 yıl periyodu içerisinde iyileşti (grup 1’de %78, grup 2’de %43). Hipoaktif mesaneli hastalarda TcMEP’te anal sfinkter yanıtları alınamadı. Yeni ya da kötüleşmiş postoperatif nörolojik defisit görülmedi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem asemptomatik okült spinal disrafizm hem de MMC’ye sekonder TCS’de spinal kordun serbestleştirilmesi bozulmuş ürodinami sonuçlarını iyileştirebilir. İntraoperatif nöromonitörizasyon ve direkt stimülasyon daha güvenli bir ameliyat için bilgi sağlayabilir ve özellikle sekonder serbestleştirmede cerrahi manevraları yönlendirebilir. İntraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon, kalan motor fonksiyonları korumak adına nörolojik defisitli MMC hastalarının operasyonlarında yararlıdır. Anal sfinkter fonksiyonları ile mesane fonksiyonları arasında korelasyon olduğundan hasta hipoaktif mesaneye sahipse anal sfinkterden TcMEP yanıtı alınamayabilir.

Kaynakça

1. Hoving EW, Haitsma E, Oude Ophuis CM, Journée HL. The value of intraoperative neurophysiological monitoring in tethered cord surgery. Childs Nerv Syst ;27:1445–52, 2011

2. Husain AM, Shah D. Prognostic value of neurophysiologic intraoperative monitoring in tethered cord syndrome surgery. J Clin Neurophysiol 26:244–7, 2009

3. Kothbauer KF, Novak K: Intraoperative monitoring for tethered cord surgery: an update. Neurosurg Focus 16:E8, 2004

4. Pouratian N, Elias WJ, Jane JA Jr, Phillips LH 2nd, Jane JA Sr.: Electrophysiologically guided untethering of secondary tethered spinal cord syndrome. Neurosurg Focus: 29 (1):E3, 2010

5. Sala F, Squintani G, Tramontano V, Arcaro C, Faccioli F, Mazza C: Intraoperative neurophysiology in tethered cord surgey: techniques and results. Childs Nerv Syst 29: 1611–24, 2013

6. Von Koch CS, Quinones-Hinojosa A, Gulati M, Lyon R, Peacock WJ, Yingling CD: Clinical outcome in children undergoing tethered cord release utilizing intraoperative neurophysiological monitoring. Pediatr Neurosurg 37:81–6, 2002

7. Copp AJ, Adzick NS, Chitty LS, Fletcher JM, Holmbeck GM, Shaw GM: “Spina Bifida”Nature Reviews Disease Primers Published online:30 April 2015 doi: 10.1038/nrdp.2015.7

8. Balasubramaniam C, Laurent JP, McCluggage C, Oshman D, Cheek WR: Tethered-cord syndrome after repair of meningomyelocele. Childs Nerv Syst 6:208–11, 1990

9. Kothbauer K, Deletis V, Epstein FJ: Motorevoked potential monitoring for intramedullary spinal cord tumor surgery: correlation of clinical and neurophysiological data in a series of 100 consecutive procedures. Neurosurg Focus 4: Article 1, 1998

10. Sala F, Palandri G, Basso E, Lanteri P, Deletis V, Faccioli F, et al: Motor evoked potential monitoring improves outcome after surgery for intramedullary spinal cord tumors: a historical control study. Neurosurgery 58:1129–43, 2006

11. Sala F, Tramontano V, Squintani G, Arcaro C, Tot E, Pinna G, Meglio M.: Neurophysiology of complex spinal cord untethering. J Clin Neurophysiol. 31(4):326-36, 2014

12. Szelényi A, Kothbauer KF, Deletis V.: Transcranial electric stimulation for intraoperative motor evoked potential monitoring: Stimulation parameters and electrode montages. Clin Neurophysiol. 118(7):1586-95, 2007

13. Riviello JJ, Kull L, Troup C, Holmes GL: Cortical stimulation in children: techniques and precautions. Tech Neurosurg 7:12–18, 2001

14. Kumar GS, Rajshekhar V, Babu KS. Intraoperative mapping of sacral nervous system (S2-4). Br J Neurosurg:20:396–402, 2006

15. Quiñones-Hinojosa A, Gadkary CA, Gulati M, von Koch CS, Lyon R, Weinstein PR, Yingling CD: Neurophysiological monitoring for safe surgical tethered cord syndrome release in adults. Surg Neurol 62:127–33, 2004

Kaynak Göster

442 119

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Geriatrik hastalarda ilaç kullanımlarına kesitsel bir bakış

ZEYNEP YILMAZ ÖZTÜRK

The Effects of Peripheral Platelet and Leukocyte Counts on Platelet Agregation in Peritoneal Dialysis Patients

SERKAN BAKIRDÖĞEN, SİBEL GÖKÇAY BEK, NECMİ EREN, Ant UZAY, Ümit BİLGİLİ, MUSTAFA BAKİ ÇEKMEN, Sara YAVUZ, Mehmet TUNCAY, Ahmet YILMAZ

Premenstrual Dysphoric Disorder and Affective Temperament in Patients with Polycystic Ovary Syndrome

HÜLYA ERTEKİN, Başak ŞAHİN2, HALİL İBRAHİM TAŞ, Fatma BEYAZIT, Mehmet AŞIK, YUSUF HAYDAR ERTEKİN

Bir Üniversitenin Sosyal ve Sağlik Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Durumunun İncelenmesi

BAHAR İNKAYA, HİLAL TÜZER

Eosinophilic Esophagitis as a Rare Cause of Dysphagia: Two Case Presentation with Literature Review

Yavuz BEYAZIT, ALPASLAN TANOĞLU

The Results of Untethering Procedures with Intraoperative Neuromonitoring: Occult Spinal Dysraphism and Tethered Spinal Cord Secondary to Myelomeningocele

Hüseyin CANAZ, Ezgi TUNA ERDOĞAN, İbrahim ALATAŞ

An Unusual Spread off Odontogenic Infection:: Temporral Fossa Abscess

Alper DİLCİ, Mustafa ACAR

Vokal Kord Paralizilerinin, Klinik ve Etyolojik Değerlendirilmesi

saime SAĞIROĞLU, NAGİHAN BİLAL, SELMAN SARICA, Ayşegül ERDOĞAN, Şükran PEKER, İSRAFİL ORHAN

İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu tedavisine başlanan çiftlerde embriyo transferi öncesi iptal nedenleri: 11 yıllık pratiğin retrospektif analizi

ERKAN ERDEM, Meryem HOCAOĞLU, AKIN USTA, Ziya ÇEBİ, Meriç KARACAN, ABDULKADİR TURGUT

Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği - Çocuk Formu'nun Geçerlik ve Güvenirliği

KADER MERT, HASİBE KADIOĞLU, Seçil AKSAYAN