Eosinophilic Esophagitis as a Rare Cause of Dysphagia: Two Case Presentation with Literature Review

Eosinophilic esophagitis (EO) is a chronic, immune mediated disease of esophagus characterized with esophageal dysfunction, retrosternal heartburn, and eosinophilpredominant inflammation. Most patients with EO clinically presents with dysphagia, reflux-like symptoms and swallowing difficulties. Although food allergens are mostly accused in the pathophysiology of EO, there is still unknown additional factors that are belived to be exist in the pathophysiology. Herein, we would like to present two patients who admitted to our clinic with the complaint of dysphagia and was diagnosed as EO. Oral fluticazone treatment was started with dietary restriction to both patients. A favorable outcome was achieved during follow-up.

Yutma Güçlüğünün Nadir Bir Nedeni Eozinofilik Özofajit: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Eozinofilik özofajit (EÖ) özofagusun kronik, immün aracılı bir hastalığıdır ve genellikle özofageal disfonksiyon, retrosternal yanma, ve eozinofil baskın inflamasyon ile karakterizedir. EÖ’li birçok hasta çoğunlukla yutma güçlüğü, reflü benzeri şikayetler ve yutma güçlüğü ile prezente olur. Her ne kadar diyetsel alerjenler patofizyolojide çoğunlukla suçlansa da bilinmeyen birçok faktörün de patofizyolojiden sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Biz bu vaka raporlarında kliniğimize yutma güçlüğü ile başvuran ve EÖ tanısı alan 2 hastayı sunmayı amaçladık. Tedavide oral flutikazon ve diyet kısıtlaması her iki hastaya da başlandı ve izlem sürecinde her iki hastada başarılı sonuçlar elde edildi.

___

1. Dellon ES. Eosinophilic esophagitis. Gastroenterol Clin North Am. 2013;42:133-53.

2. Landres RT, Kuster GG, Strum WB. Eosinophilic esophagitis in a patient with vigorous achalasia. Gastroenterology 1978;74:1298-1301.

3. Altun R, Akbas E, Yıldırım AE, Öcal S, Korkmaz M, Selcuk H. Frequency of eosinophilic esophagitis in patients with esophageal symptoms: a single-center Turkish experience. Dis Esophagus 2013;26:776-81.

4. Moawad FJ, Veerappan GR, Wong RK. Eosinophilic esophagitis. Dig Dis Sci 2009;54:1818-28.

5. Liacouras CA, Spergel JM, Ruchelli E, et al. Eosinophilic esophagitis: a 10-year experience in 381 children. Clin Gastroenterol Hepatol. 2005;3:1198-206.

6. DeBrosse CW, Collins MH, Buckmeier Butz BK, et al. Identification, epidemiology, and chronicity of pediatric esophageal eosinophilia, 1982-1999. J Allergy Clin Immunol. 2010;126:112-9.

7. Akar HH, Sevinc E, Akgun H, Özcan SS, Arslan D, Tahan F. Eosinophilic esophagitis in a girl with pollen allergy who showed trachealization. Turk J Gastroenterol. 2015;26:69-70.

8. Destek S, Gul VO, Ahioglu S, Tatar Z, Erbil Y. A rare cause of chronic dysphagia: eosinophilic esophagitis. J Surg Case Rep. 2014;2014(9).

9. Spergel JM, Andrews T, Brown-Whitehorn TF, Beausoleil JL, Liacouras CA. Treatment of eosinophilic esophagitis with specific food elimination diet directed by a combination of skin prick and patch tests. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005;95:336-43.

10. Liacouras CA, Spergel JM, Ruchelli E, Verma R, Mascarenhas M, Semeao E, Flick J, Kelly J, Brown-Whitehorn T, Mamula P, Markowitz JE. Eosinophilic esophagitis: a 10-year experience in 381 children. Clin Gastroenterol Hepatol. 2005;3:1198-206.

11. Ferguson DD, Foxx-Orenstein AE. Eosinophilic esophagitis: an update. Dis Esophagus. 2007;20:2-8.

___

Kocaeli Tıp Dergisi
  • ISSN: 2147-0758
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2012

10.9b4.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Anaokuluna Devam Eden Çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma, Akran Şiddeti Uygulama Düzeyleri ve İlişkili Etmenler

DİLEK AVCI, KEVSER TARI SELÇUK, SERAP KAYNAK

İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu tedavisine başlanan çiftlerde embriyo transferi öncesi iptal nedenleri: 11 yıllık pratiğin retrospektif analizi

ERKAN ERDEM, Meryem HOCAOĞLU, AKIN USTA, Ziya ÇEBİ, Meriç KARACAN, ABDULKADİR TURGUT

İntrauterin Gelişme Geriliğinde Plasental Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Tanıya Katkısı

İSA ÇAM, ÖZGÜR ÇAKIR, Pınar ÇAKIR, Ahmet YALNIZ, YONCA ANIK, Ercüment ÇİFTÇİ

The Role In Angiogenesis Of Galectin-3

FUNDA KOSOVA

Determination of Vitamin D Metabolism and Bone Strength by Quantitative Ultrasound in Term Newborns

Ebru CANDA, Nermin TANSUĞ, BETÜL ERSOY, CEVVAL ULMAN, Yeşim BÜLBÜL

Preoperatif Vajinal Lavaj ve Tek Doz Antibiyotik Profilaksisinin Postoperatif Enfeksiyonlar Üzerine Etkisi

JULE ERİÇ HORASANLI

D Vitamini Düzeylerinin Deri Hastalıkları Üzerine Etkisinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Nurşad ÇİFCİ

Metabolik sendromlu hastalarda serum irisin düzeyi ile kardiyovasküler risk faktörleri ve insülin direnci parametreleri arasındaki ilişki

SERDAR BOZYEL, Emel ÇALIŞKAN BOZYEL, Tuğba ARKAN, Erkan ŞENGÜL

Acil Tıbba Farklı Biir Bakış: İlaç sektörünün gözünden Acil Tıp

Bora KAYA, YAVUZ YİĞİT, ÖZLEM GÜNEYSEL, SERKAN YILMAZ

Premenstrual Dysphoric Disorder and Affective Temperament in Patients with Polycystic Ovary Syndrome

HÜLYA ERTEKİN, Başak ŞAHİN2, HALİL İBRAHİM TAŞ, Fatma BEYAZIT, Mehmet AŞIK, YUSUF HAYDAR ERTEKİN