Pınar (İstanbul / 1943-1945)

1943-1945 yıllarında 6 sayı yayınlanabilen Pınar, dönemin sosyalistlerinin görüşlerini açıkladığı bir dergidir. Kısa süren yayın hayatına rağmen, dönemin incelenmesi bakımından önem taşımaktadır.

Pınar ( İ stanbul, 1943-1945)

Pınar was a journal of only six issues printed between 1943-1945 and had been a medium for voicing the opinions of contemporary socialists. Despite its short run, it is a valuable source for the era in question.

Kaynakça

Yücel, Fergül; İzmirli Devrimciler/Birbiriyle Kardeş Hayaller Zamanında/1961-1971, İstanbul: Heyamola yay., 2015.

Tanyer, Turan; “Hüsamettin Bozok’tan Ömer Faruk Toprak’a Bir Mektup ve Pınar Dergisi”, Kebikeç, No:40/2015: 323-329.

Ilgaz, Rıfat; Fedailer Mangası/Kırk Kuşağı Anıları, haz. Öner Yağcı, İstanbul: Çınar yay., 1993.

Cengiz, Ceyhun Akın; “Miraç Katırcıoğlu (D. 1909-Ö. 1974), Cumhuriyet’ten Günümüze Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, (Ed: S. Hayri Bolay), Ankara: Nobel yay., 2015: 2541-2567.

1951 TKP (Türkiye Komünist Partisi) Tevkifatı/Esbab-ı Mucibeli Hüküm, İstanbul: BDS yayınları, 2000.

“Bize Göre”, Pınar, No: 3, İlk Kânun 1943: 43.

Pınar (1943-1944)

Kaynak Göster