Haşhaş, Afyon, Opioidler, Opiatlar Tarihi

Bu yazı haşhaş bitkisi üzerine coğrafi ve tarihsel bir değinidir. Yazıda haşhaşın farklı coğrafyalarda kullanım biçimine, tarihteki önemine, kültür üzerindeki etkisine, etimolojisine ve günümüzdeki kullanım alanlarına değinilmektedir. Haşhaş ülkemizin en önemli kültür bitkilerinden biridir. Anadolu haşhaşın anavatanıdır ve ülkemizde bölge halkının önemli bir gelir kaynağı olduğu gibi ülke ekonomisinin de en önemli ihraç maddelerinden biridir. Doğal ve sentetik opioidler günümüzde tıpta özellikle anestezi alanında yaygın kullanılmaktadır. Bağımlılık yapıcı etkileri önemli bir sorundur.

A Short History of Hashish, Opium, Opioids and Opiate

This article briefly deals with the opium poppy in terms of its geography and history. In the article different geographies of hashish cultivation, different purposes of using hashish, its important in the history, its impact on the culture, its etymology and current areas of usage are mentioned. Opium poppy is one of Turkey’s most important cultivars. Anatolia is the homeland of opium poppy. Aside from being an important source of income for the locals, it is also an important export item for the country’s economy. Natural and synthetic opioids are commonly used in medicine, especially in anesthesia. Addictive effects of opium is a serious issue.

Kaynakça

Altındal, Aytunç. Haşhaş ve Emperyalizm. İstanbul: Destek Yayınları, 2019. Güleç, Azmi. “Haşhaş Tarlasında Yanık Emine”. Türk Folklor Araştırmaları (Kasım 1974).

Günyüz, Süleyman Gündüz ve Halim Yağcıoğlu. Afyon Yalayan Çocuk. Ankara: Güven Matbaası, 1965.

İnceraka, Fethi. Türkiye Haşhaş Çeşitleri ve Bunların Tohum ve Afyon Bakımından Değeri. Ankara: Toprak Mahsulleri Ofisi Yayınları, 1949.

Kağıtçı, Mehmed Ali. Afyon. İstanbul: Vakit Matbaası, 1960.

Kırilen, Gürhan. Çin’de Afyon Savaşları. Ankara: Gece Kitaplığı, 2015.

Özalp, Mehmet. Marsyas İlinden/Gelenia, Apameia, Cibitos, Geyikler, Dinar. Dinar: Rensel Matbaacılık, 2010.

de Quincey, Thomas. Bir İngiliz Afyon Tiryakisinin İtirafları. Çev. Batu Boran. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2008.

Yıldırım, Nuran. Anesteziyolojinin Tarihsel Gelişiminde Anestezi Aletleri. İstanbul: Myra Yayınları, 2005.

Westhoff, Ben. Fentanyl Inc. Canada: Athlantic Monthly Press, 2019.

Kaynak Göster