Sokak Bir Öncü “San’at Mecmuası” (İstanbul - Mart/Nisan 1940)

Sokak, 1940 yılı başlarında sadece iki sayı yayınlanabilen bir sanat ve edebiyat dergisidir. Toplumcu gerçekçilik akımının öncülerinden olmuştur.

Sokak: A Pioneer “Art Magazine” (İstanbul-March/April-1940)

Sokak was a magazine of art and literature, which was published for only two issues in the early 1940s. It was one of the pioneers of social realism in the art scene of Turkey.

Kaynakça

Sokak (1940)

Arakon, Aydın; “Çıkarken”, Sokak, No: 1, 6 Mart 1940, ss: 1-2.

Dinamo, Hasan İzzettin; İkinci Dünya Savaşı’ndan Edebiyat Anıları, de yay., İstanbul-1984.

Doğan, Mehmet Can; “Halka Yönelen Şehirli Bir Sanat Dergisi: Sokak”, Türk Dili, No: 786, Haziran-2017, ss: 44-49.

Seyda, Mehmet; Edebiyat Dostları, Kitaş yay., İstanbul-1970.

Kaynak Göster