Aksaray Basın Tarihi Üzerine Bir Not

Bu yazıda Aksaray basın tarihinin kayıtlarına geçmemiş bir dergi olan Oyun dergisi ele alınmaktadır.

A Brief Note on History of Press in Aksaray

This article deals with Oyun, a neglected journal in the history of press in Aksaray.

Kaynakça

Varlık, M. Bülent, “Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemlerinde Vilayet Gazeteleri/19191970”, Kebikeç 39: 443-474.

Çavuş, Selahattin, “Yerel Basının Sorunları Üzerine Tesbitler: Aksaray Örneğinde Nitel Bir Araştırma”, Aksaray Üniv./İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi 9-4 (Kasım-2017): 19-32.

Gül, Mustafa Fırat ve Orhan Özdil, “Aksaray Şehrinde ‘İkinci Nuh Tufanı’: 1863 Sel Felaketi”, Tarih Peşinde/Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2013): 218-219.

Kaynak Göster