Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın poetikalarının değerlendirilmesi

Bu makalede, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal adlı kitabından hareket ederek Türk şiirinde önemli bir yere sahip iki şair olan Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiir poetikaları incelenmeye çalışılacaktır. Tanpınar’ın Yahya Kemal’e ve dönemindeki diğer şairlere bakışı, Yahya Kemal’in şiiri hakkındaki düşünceleri, öne çıkardığı şiirleri ve bu şiirlerin kendi şiiriyle ilişkisi, Yahya Kemal’in etrafındaki şairlere ve özellikle Tanpınar’a etkisi üzerinde tartışama yürütülecek belli başlı konulardır.

An evaluation of poeticas of Yahya Kemal and Ahmet Hamdi Tanpınar

This article aims to analyze poetries of Yahya Kemal Beyatlı and Ahmet Hamdi Tanpınar on the basis of Ahmet Hamdi Tanpınar’s book; Yahya Kemal. Views of Tanpınar on Yahya Kemal and other poets of the time, his thoughts on Yahya Kemal’s poems, Yahya Kemal’s highlighted poems and relations of these poems with Tanpınar’s poems, Yahya Kemal’s influence on surrounding poets and especially on Tanpınar are main subjects of discussion.

Kaynakça

GÜRBİLEK, Nurdan. Kör Ayna Kayıp Şark. İstanbul: Metis Yayınları, 2004.

PELVANOĞLU, Emrah. “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir Eleştirisinde Avrupa Merkezcilik”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi, 2006.

TANPINAR, Ahmet Hamdi. Yahya Kemal. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2001.

TANPINAR, Ahmet Hamdi. “Yahya Kemal’e Hürmet”. Edebiyat Üzerine Makaleler. Haz. Zeynep Kerman. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2000.

TUNÇ, Gökhan. “Ahmet Haşim’in Bütün Şiirleri’ne Psikanalitik Bir ‘Bakış’”. Hece 113 (Mayıs 2006) 138-151.

Kaynak Göster