Amerikan arşiv belgelerine göre İzmir'in boşaltılması ve Rum göçmenlere yardım konusu

Yunan ordusunun Batı Anadolu’dan çekilmesiyle birlikte Rum göçmenler ve yerli Rumlar limanlarda Anadolu’yu terk etmek için toplanmıştır. Amerikan ve diğer Avrupa devletlerinin gemileri bu göçmenlerin taşınması ve sağlık gibi diğer ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Bu makalede Amerikan arşiv kaynaklarına göre Rum göçmenlere yapılan yardım ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye, İzmir, ABD

Evacuation of Izmir and aid to Rum refugees in American archival sources

When withdraw Grek Army from Western Anatolia, Greek emigrants have meet harbour for leave from Anatolia. America and other European states ships have mission to this emigrants transporter by ship and medical, other subject. This article aims to shed light on the aids provided for emigrants.
Keywords:

Turkey, Izmir, USA,

Kaynakça

Arşiv Belgeleri

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1922, Volume II, Washington 1938, Dosya Numarası; 767.68 Belge No: 274

Papers Relation… 767.68/276 Papers Relation…, 868.48/83

Papers Relation…., 868.48/87 Papers Relation…767.68/296

Papers Relation…, 767.68/297 Papers Relation…767.68/302

Papers Relation…868.48/92 Papers Relation…868.48/95

Papers Relation…767.68/320 Papers Relation…868.48/99

Papers Relation…, 868.48/96 Papers Relation…. 868.48/113

Papers Relation…, 868.48/114 Papers Relation… 868.48/118

Papers Relation… 868.46/118 Papers Relation… 868.49/129

Papers Relation… 868.48/117 Papers Relation… 868.48/141

Papers Relation… 868.48/142 Papers Relation… 868.48/150

Papers Relation… 868.48/220 Papers Relation… 868.48/291

Ethnic Minorities Of Balkan States 1860–1971, C.3, Archive Editions, ( Foreign Office, 2003, FO 371/9139 (E 13401/10524/44

ARI Kemal; Büyük Mübadele Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923–1925), İstanbul 2003, Tarih Vakfı Yurt yayınları;

BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, C.II, Kıs:2, Ankara 1983.

ERDAL İbrahim, “ Türk Basınına Göre Patrikhane Konusu ve Patrik Araboğlu’nun İhracı Meselesi, Atatürk Yolu, C:9, S: 33-34, Mayıs-Kasım 2004, Ankara.

ERDAL İbrahim, “Mübadil Göçmenlerin Taşınması Meselesi ve Türk Vapurcuları İle Yapılan Nakil Sözleşmesi, Atatürk Yolu, C:9, S: 31-32, Mayıs-Kasım 2003, Ankara.

ERDAL İbrahim, Mübadele, Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan 1923–1925, IQ Yayınevi, İstanbul 2006.

MERAY Seha L., Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler, C:I, Kit: I, İstanbul 1993.

ÖKSÜZ Hikmet, “İkili İlişkiler Çerçevesinde Balkan Ülkelerinden Türkiye’ye Göçler ve Göç Sonrası İskân Meselesi (1923–1938)”, Atatürk Dergisi, 2000, 3/1

SARISIR Serdar, Demografik Oyun: Sürgün, IQ Yayınevi İstanbul 2006.

ZİMOVA Nada, The Exchange of Grek and Turkish Populations After World War I and Its Impact on Turkey, Praha 1989, L’institute de I’historie Tchec.

Kaynak Göster