Kitab-ı Dede Korkut destanı ve Oğuz Türklerinin ictimai-siyasal kuruluşu hakkında

Çalışmada, Oğuz Türklerinin yaşadığı tarihi yerleşim yerleri “Kitab-ı Dede Korkut” destanı esas alınarak incelenmektedir. Destanda gösterilen Oğuz Türklerinin yaşam yerleri ve coğrafyası, kullanılan yer isimleri şimdi de Azerbaycan sınırları dâhilinde mevcuttur ve korunmaktadır. Çalışmada destan, tarihi bir eser olarak incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler:

coğrafya

On the epos of Dede Korkut and socio-political formations of the Oğuz Tribes

It is investigated historical areas which placed Oghuz turks on the basis of Book of Dada Gorgud in the article. It is shown that geographical areas which described in epos is exist in Azerbaijan now. Simultaneously ‘The Book of Dada Gorgud’ is browsed like historical source.
Keywords:

geography,

Kaynakça

Azerbaycan Dergisi, Bakü 1987, No. 4.

Azerbaycan Tarihi, 7 ciltte, 2.cilt, Elm Yayınevi, Bakü 1998.

Altay Dünyası, Uluslararası Dergi, sayı 1-2, Bakı 1997 (Altay Dünyası baskı 151 sayfa).

Bünyadov, Z., Azerbaycan VII.-IX. Yüzyıllarda, Doğu-Batı Yayınevi,, Bakü 2007.

Cemşidov, Ş. A., “Karaçuk Dağı ve Karaçuk Çoban”, Azerbaycan Gençleri Gazetesi, 1960, 28 Eylül.

Kitab-ı Dede Korkut Kahramanlarının Merkez Yaşayış Yerleri Hakkında, Az. SSR. BA Elyazıları Fonu Eserleri, Bakü 1961, 1. cilt.

Cemşidov, Ş. A., “İki Tepenin Muharebesi”, Azerbaycan Gençleri Gazetesi, 18 Aralık 1960.

Cemşidov, Ş. A., “Kitab-ı Dede Korkut Kitabında Coğrafi Muhit”, Dede Korkut Dünyası, Bakü 2004.

Cemşidov, Ş. A., Kitab-ı Dede Korkut, Elm Yayınevi, Bakü 1977.

Çemenzeminli, Y.V., “Azerbaycan” Sözü Etrafında, Bilimsel araştırma makalesi, Elyazıları Fonu, No 19102,

Dyakonov, İ. M., İstoriya Midii ot drevneyşih vremen do kontsa IV v. do n.e., Moskova 1956.

İstoriya Turkmenskiy SSR, T. 1, Aşkabat 1953.

Gordlevskiy, V. A., İzbrannıye soçineniya, T. 1, Moskova 1960.

Mahmudov, Y., “Dede Korkut Kitabı-Halkın Yarattığı ve Yaşattığı Tarih”, Dede Korkut Dünyası, Önder Yayınevi, Bakü 2004.

Kitab-ı Dede Korkut, Yayına Hazırlayan M. Ergin, 1.c., İstanbul 1958.

Kitab-ı Dede Korkut, Bakü 1962.

Kitab-ı Dede Korkut, Yazıcı Yayınevi, Bakü 1988.

Klyaştornıy, S. G., Drevnetyurkskiye runiçeskiye pamyatniki, Moskova 1964.

Kniga moego Deda Korkuta, Moskova 1962.

Kurılev, V. P., Obşestvennıy stroy Oguzov po dannım eposa Deda Korkut, İzdatelstvoc Nauka, Moskova 1964.

Halilov, P., Kitab-ı Dede Korkut-İntibah Abidesi, Gençlik Yayınevi, Bakü 1993.

Gökyay, O. Ş., Dedem Korkut’un Kitabı, İstanbul 1973.

Tolstoy, S. P., “Goroda Guzov”, Sovetskaya Etnografiya, 1967, No. 3.

Hezarçı, S., Dede Korkut Kitabı, II Baskı, İstanbul 1952.

Oy, A., “Dede Korkut Kitabında Ölüm Karşısında Kahramanlar”, Türk Dili, 1960, sayı 107.

Kırzıoğlu, F., Dede Korkut Oğuznameleri, İstanbul 1952.

Ülkü Macmuası, Ankara 1941, VII. Cilt.

Jirmunski, V. M., Tyurkskiy geroiçeskiy epos, Leningrad 1974.

Kaynak Göster