Trabzonlu Bir Yerel Tarihçi: Hasan Umur

Yerel tarih, II. Dünya Savaşını takip eden yıllarda önem kazanmış ve sıradan insanların tarihi de araştırılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, balıkçıların, çiftçilerin, terzilerin, emekli öğretmenler ve tüccarlar gibi sıradan kişilerin tarihteki rolleri gündeme gelmiştir. Yerel tarihin bir tarih araştırma yöntemi olmasının yanında, okullarda kullanılan bir öğretim yaklaşımı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yerel tarihin eğitim kurumlarında kullanılmasının pek çok faydası vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: geçmişi bugüne getirir; tarihi basitleştirmeye yardımcı olur; aktif ve öğrenci merkezli öğretime yardım eder. Bu çalışmamanın amacı, Trabzonlu bir yerel tarihçi olan Hasan Umur’un kişiliğini, hayatını ve eserlerini tanıtmaktır. Bu çerçevede ilk aşamada, yerel tarihin tanımı yapılacaktır. Daha sonra Hasan Umur’un kişiliği, eğitimciliği ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.

A local historian of Trabzon: Hasan Umur

Local history regarding history of ordinary people was given attention after the Second World War. Through local history, life and position of ordinary people in the past such as fisherman, retired teachers, farmers, merchants etc were investigated. Although local history is a research method in history, it is also a teaching approach in education activities. Local history provides many advantages in teaching activities some of which are as follows: bringing history to present day, teaching history in a simple way and teaching history in an active way. The purpose of this paper is to introduce the life, personality and books of Hasan Umur. With this in mind, first of all, the importance of local history is explained. Secondly, information about Hasan Umur will be given.

Kaynakça

Danacıoğlu, E. (2001). Geçmişin İzleri. İstanbul; Tarih Yurt Vakfı Yayınları.

Demircioğlu, İ. H. (2002). İngiliz Konsolosu Palgrave’e Göre 1868’de Trabzon Konsoloslukları. Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu 3-5 Mayıs 2001. 487-492. Trabzon; Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları.

Demircioğlu, İ. H. (2003). İngiliz Konsolos William Gifford Palgrave’in Trabzon Hatıraları. Tarih ve Toplum, 236; 44-47.

Demircioğlu, İ. H. (2004). Alfred Billiotti’nin Raporuna Göre 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Tranzon’daki Konsoloslukların Yıllık Gelirleri. Atatürk Dergisi, 4 (1); 95-105.

Douch, R. (1972). Local History and The Teacher. London; Routledge & Kegan Paul.

Eray, R. (1987). Eğitime Adanmış Bir Ömür: Hasan Hilmi Umur. Of Görünüm, 1 (1); 14-15.

Mays, P. (1974). Why Teach History?. London; University of London Press.

Umur, H. (1947). Samsunda On Beş Sene. İstanbul; Güven Matbaası.

Umur, H. ve Pasin, A. (1944). Samsun’da Müdafaayı Hukuk, İstanbul; Tan Matbaası.

Umur, H. (1949). Of ve Of Muharebeleri. İstanbul; Güven Matbaası.

Umur, H. (1956). Of Tarihi Vesikalar ve Fermanlar. İstanbul; Güven Matbaası.

Umur, H. (1973). Kuyucu Murat Paşa. İstanbul; Yenilik Basımevi.

Usta, V. (1999). Anabasis’ten Atatürk’e Seyahatnamelerde Trabzon. Trabzon; Serander Yayınları.

Kaynak Göster