Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2022 Cilt: 21 - Sayı: 2

2,473 1,412

İÇİNDEKİLER