Mehmet Fazıl ÖZKUL

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDEKİ PERFORMANSINDA DEVLET POLİTİKALARININ VE KURUMLARIN ETKİSİ

Türkiye Ekonomisinin Küresel Değer Zincirlerindeki Performansında Devlet Politikalarının Ve Kurumların Etkisi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 21 - Sayı: 2

629-644

değer zinciri, inovasyon, katma değer

değer zinciri, beşeri sermaye, katma değer, inovasyon, verimlilik

44 34

7
Benzer Makaleler

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDEKİ PERFORMANSINDA DEVLET POLİTİKALARININ VE KURUMLARIN ETKİSİ

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet Fazıl ÖZKUL

PERFORMANS ÖLÇMEDE EKONOMİK KATMA DEĞER VE PİYASA KATMA DEĞERİ LİTERATÜR İNCELEMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Famil ŞAMİLOĞLU

İşletmelerde Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanım Süreçlerinde Tedarikçi Firma Seçiminin Analizi

The Journal of International Scientific Researches

Serbülent KAPICI, Mustafa YÜCEL

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DAĞITIM AĞLARININ TASARIMI VE ENİYİLEMESİ: ÇOK AŞAMALI KARMA TAMSAYILI BİR DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Turan PAKSOY, Hasan Kürşat GÜLEŞ, Fulya ALTIPARMAK

Tüketicilerin Perspektifinden Katma Değer Vergisi İndirimleri: Ampirik Bulgular

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

İhsan Cemil DEMİR, Ali BALKI

Okullarda Yönetsel Değerlerin Önem Düzeyi İle İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Hayrullah DOĞRUEL

Çeşitli Branştaki Öğretmenlerin Değer Öncelikleriyle İlgili Yapılmış Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Oğuzhan TOKER, Ramazan SEVER

Yabancı Katma Değerin İhracat İçerisindeki Yerli Katma Değere Etkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Huriye ALKIN, Kemal TÜRKCAN