Afrika Boynuzu Ülkelerinin Siyasal Yapısına Giriş

Afrika Boynuzu, stratejik konuma sahip olduğu için 21. yüzyılın başlarından itibaren uluslararası arenada önem kazanmıştır. Bu önemi nedeniyle Afrika Boynuzu, uluslararası ve bölgesel güçlerin odak noktası haline geldiği için uluslararası arenada Afrika Boynuzu'nu önemli kılan faktörlere bakmak mantıklıydı. Bu faktörler arasında, bölge ülkelerinin siyasi yapısı da yer almaktadır, çünkü bu, bölgeyi oluşturan faktörlerin belirlenmesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışma, ağırlıklı olarak Afrika Boynuzu ülkelerinin siyasi bileşenine çeşitli açılardan odaklanacaktır.

___

 • Abiy Ahmed Prime Minister of Ethiopia. https: //www.britannica.com/biography/Abiy-Ahmed sayfasından erişilmiştir.
 • Badawi, N. M. (2015). Sudan'da Yargı Sisteminde Reform Yapılması. International Center forFutureForeseeing MAS] http://www.icffmas.org/sudan2.pdf sayfasından erişilmiştir. ss. 27-48 . ناجي مصطفى بدوي، ) 2015 ( اصلاح النظام العدلي في السودان، المركز الدولي لاستشراف المستقبل.
 • Bilgenoğlu, A. (2013). İngiliz Sögürgeliğinin Mısır ve Sudan Örneğinde Karşılaştırmalı bir Çözümlemesi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimdalı, ss. 255-256.
 • Boahen, A. (2000). Histoire Geneal de l'Afrique: VII, l’Afrique Sous Domination Coloniale: a 1880-1935. Impression: Darantiere France. ss. 97-101.
 • Collins, R. O. (2015). A History of Modern Sudan. (Mostafa Magdy El Gamal Çev.). Kahire: Ulusal Çeviri Merkezi. s. 322.
 • روبرت أو. كولينز ) ٢٠١٥ ( تاريخ السودان الحديث، ترجمة: مصطفى مجدي الجمال، المركز القومي للترجمة، القاهرة .
 • Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/et/et007en.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Daban, C. (2017). Dekolonizasyon Süreci ve Sonrası Afrika. AçılımKitap. 2. B., s. 155.
 • Djibouti Constitution. https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2010.pdf?lang=en, sayfasından erişilmiştir.
 • Encyclopedia Britanica. Salva Kiir Mayardit President of South Sudan, https://www.britannica.com/biography/Salva-Kiir-Mayardit sayfasından erişilmiştir.
 • European Asylum Support Office. (2015). Rapport de l'EASORelatif a l'Information sur le Paysd'OrigineErythreeetud de pays.
 • https://www.ecoi.net/en/file/local/1247153/1226_1441605093_eritrea-country-focus-fr.pdf sayfasından erişilmiştir. s. 27.
 • Gilbert, M. K. (2008). EasternAfrica: Security andtheLegacy of Fragility. International PeaceInstitute. s. 2.
 • Jamie, F. (2017). The Emergence and Development of theNational Congress Party in Sudan: 1998-2005. International Journal of SocialScienceStudies. 5(2). Sudan: University of Bahri. file:///C:/Users/Ahmad/Downloads/TheEmergenceandDevelopmentoftheNationalCongressParty%20(2).pdf sayfasından erişilmiştir. s. 26 .
 • Kalthoum, Z. (2012). Afrika Birliği ve Uyuşmazlık Çözümü. 3. Cezayir Üniversitesi- Siyaset Bilimi ve Medya Fakültesi. Yüksek LisansTezi. s. 181.