PAZARLAMA İLETİŞİMİ DERGİLERİNDEKİ METAVERSE HABERLERİ ÜZERİNDEN SEKTÖREL YAKLAŞIMLARIN ANALİZİ

Teknolojik gelişmelere paralel olarak kurumların ve bireylerin dijitalleşmeye ilgisinin arttığı, özellikle Covid-19 pandemisinin bu süreçleri hızlandırdığı göz önüne alındığında, bu çalışmada bu tür değişim ve gelişimlerden genel olarak etkilenen pazarlama iletişimi alanının Metaverse’e yaklaşımının saptanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1 Ekim 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında, ilgili alanlarda faaliyet gösteren Mediacat, Marketing Türkiye ve Campaign Türkiye isimli dergilerin dijital ortamlarında yer alan Metaverse hakkındaki toplam 263 haber ve söyleşiye ulaşılmış ve içerik analizi yöntemlerinden olan frekans (sıklık) ve kategorisel analiz yoluyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda kurumlar ve markalar açısından Metaverse’e en yoğun ilginin aralık ayında olduğu; içeriklerin tonuna bakıldığında çoğunlukla Metaverse’e nötr yaklaşılırken, ikinci sırada uzun ve kısa vadede beklenti içerisindeki içeriklerin olduğu; alanlar açısından beklentiler incelendiğinde en çok pazarlama alanında beklentiler olduğu; mevcut durumda en çok teknoloji sektöründeki kurumların Metaverse yatırımı yaptığı tespit edilmiştir.

___

 • Ahn, S. J. (Grace), Kim, J., ve Kim, J. (2022). The Bifold Triadic Relationships Framework: A Theoretical Primer for Advertising Research in the Metaverse. Journal of Advertising, 51(5), 592-607. https://doi.org/10.1080/00913367.202 2.2111729
 • Ayaz, Z., ve Ersöz, B. (2022). Metaverse Evrenine Doğru Reklamcılık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), Art. 2. https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.1092245
 • Ball, M. (2022, Temmuz 18). How the Metaverse Will Shape Our Future | Time. Time. https://time.com/6197849/metaverse-future-matthew-ball/?utm_ source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_ term=ideas_technology&linkId=17366919
 • Başpınar, S. (2022, Haziran 10). TRT Metaverse İçin Hazırlıklar Başladı.
 • Marketing Türkiye. https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/trtmetaverse-hazirliklari-basladi/
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi / Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Siyasal Kitabevi.
 • Devrim, C. (2022, Mart 31). Metaverse’e Gerçekçi Bir Bakış... Campaign Türkiye. https://www.campaigntr.com/metaversee-gercekci-bir-bakis/
 • Gadekallu, T. R., Huynh-The, T., Wang, W., Yenduri, G., Ranaweera, P., Pham, Q.-V., da Costa, D. B., ve Liyanage, M. (2022). Blockchain for the Metaverse: A Review. https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.09738
 • Gözükara, E., Kaynak, S. (2021). Yönetim ve Dijitalleşme. içinde N. Çolakoğlu ve E. Aydın Göktepe (Ed.), Dijitalleşme Bağlamında İşletme Fonksiyonlarına Bakış (1. bs, ss. 9-63). Hiperyayın - Arel Üniversitesi Yayınları. https://eds.p.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYm tfXzMzNzE2ODVfX0FO0?sid=b1ea3b18-0549-4057-b78f-1492dc4f9225@ redis&vid=0&format=EB&rid=1
 • Grider, D. ve Maximo, M. (2021). The Metaverse Web 3.0 Virtual Cloud Economies (Grayscale Research). Grayscale Investments LLC. https:// grayscale.com/wp-content/uploads/2021/11/Grayscale_Metaverse_Report_ Nov2021.pdf
 • Güçdemir, Y. (2017). Sosyal Medya: Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama. İstanbul: Derin Yayınları, 7.
 • Kacprzak, O., Murrison, A., ve Stweart, H. (2022). Reed Smith Guide to the Metaverse—2nd Edition (What is the metaverse). Reed Smith.
 • Karakaş, H. S., Rukancı, F., ve Anameriç, H. (2009). Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
 • Karayel, Ö. (2021). NEDİR BU METAVERSE DEDİKLERİ? – Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Medya Lab. Boğaziçi University Social Media Lab. http:// sml.boun.edu.tr/index.php/2021/12/02/nedir-bu-metaverse-dedikleri/
 • Kaya, B. S. (2022, Şubat 14). Metaverse’e Giriş Yapıyoruz. Kemerleri Bağlayın!. Marketing Türkiye. https://www.marketingturkiye.com.tr/ haberler/metaverse-giris-yapmak/
 • Capello, R., ve Lenzi, C. (2021). 4.0 Technologies and the Rise of New Islands of Innovation in European Regions. Regional Studies, 55(10-11), 1724- 1737. https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1964698
 • Daha Zengin Deneyimler Sunacak. (2021, Aralık 21). Campaign Türkiye. https://www.campaigntr.com/daha-zengin-deneyimler-sunacak/
 • Kim, J. (2021). Advertising in the Metaverse: Research Agenda. Journal of Interactive Advertising, 21(3), 141-144. https://doi.org/10.1080/15252019.2 021.2001273
 • Kocabay-Şener, N. (2021). Facebook Nasıl “Meta”laştı? Yeni Medya, 2021(11), Art. 11.
 • Kotler, P., Kartajaya, H., ve Setiawan, I. (2017). Pazarlama 4.0 gelenekselden dijitale geçiş. Optimist Yayın Grubu.
 • Kuş, O. (2021). Metaverse: ‘Dijital Büyük Patlamada Fırsatlar Ve Endişelere Yönelik Algılar. Intermedia International e-journal, 8(15), 245-266. https://doi.org/10.21645/intermedia.2021.109
 • Lee, L.-H., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., Kumar, A., Bermejo, C., ve Hui, P. (2021). All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda. https:// doi.org/10.48550/arXiv.2110.05352
 • Türkiye İş Bankası Reklamları Metaverse’te. (2022, Ocak 27). MediaCat. https://mediacat.com/turkiye-is-bankasi-reklamlari-metaversete/
 • Mileva, G. (2021, Aralık 21). Metaverse’ü Anlamak I Campaign Türkiye. Campaign Türkiye. https://www.campaigntr.com/metaverseu-anlamak/
 • Mystakidis, S. Metaverse. (2022). Encyclopedia, 2, 486–497. https://doi. org/10.3390/encyclopedia2010031
 • Ning, H., Wang, H., Lin, Y., Wang, W., Dhelim, S., Farha, F., Ding, J. ve Daneshmand, M. (2021). A Survey on Metaverse: the State-of-the-art,
 • Technologies, Applications, and Challenges. arXiv:2111.09673. Novak, K. (2022). Introducing the Metaverse, Again! TechTrends, 66(5), 737-739. https://doi.org/10.1007/s11528-022-00767-0
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2011). Pazarlama İletişimi Yönetimi. İstanbul: MediaCat Yayınları
 • Kotler, P. ve Armstrong, G . (2018). Pazarlama İlkeleri. A. E. Gegez (çev.) Beta Yayınları.
 • Park, S. M. ve Kim, Y. G. (2022). A Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges. IEEE Access, 10, 4209-4251. doi: 10.1109/ ACCESS.2021.3140175.
 • Smart, J., Cascio, J., ve Paffendorf, J. (2007). Metaverse Roadmap Overview. Acceleration Studies Foundation. https://www.metaverseroadmap. org/MetaverseRoadmapOverview.pdf
 • Smith, R. (2022). NPD with the Metaverse, NFTs, and Crypto. ResearchTechnology Management, 65(5), 54-56. https://doi.org/10.1080/08956308.20 22.2090182
 • Şenses, S. (2021, Kasım 29). Xbox’tan Metaverse Müzesi. MediaCat. https://mediacat.com/xboxtan-metaverse-muzesi/
 • Türkiye’den Metaverse Evrenine Katılacak İlk şehir Belli Oldu. (2022, Ocak 6). Marketing Türkiye. https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/ turkiyeden-metaverse-evrenine-katilacak-ilk-sehir-belli-oldu-son-24- saatin-gundemi/
 • World Top Technology Companies by Market Value as on 2022. (t.y.). https://www.value.today/world-top-companies/technology
 • Yurdakul, D. (2021, Ekim 22). Metaverse Kuruluyor: “Öte Evren”de Yaşamak İster miydiniz? PolitikYol. https://www.politikyol.com/metaversekuruluyor-ote-evrende-yasamak-ister-miydiniz/