A. Dinç Alada, İktisadın Kayıp Felsefesi – Arayışlar, Denemeler, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2012, 335 s.

___