Havacılıkta kullanılan petek yapılar

Havacılık sanayisinde kullanılan malzemelerin seçimindeki en önemli faktör ağırlık olup, petek yapı ağırlık parametresi bazında getirdiği avantajlar nedeniyle tercih edilen bir yapı türüdür. Bu makale dahilinde öncelikle petek yapıların geçmişine kısa bir atıfta bulunulmuş, bilahare petek yapıların neden tercih edildiği somut bir örnek ile gösterilmiş, yapının kendisini oluşturan alt elemanlara değinilmiş, üretim yöntemleri kısaca izah edilmiş, sonuç kısmında ise bazı kullanım alanı örnekleri gösterilmiştir

Honeycomb structures in the aviation

Almost for fourty years honeycomb structures have been used and probably are going to be used in the aviation due to their advantages. The main reason for being populerly used in the aircraft structure is its low weight ratio in comparison with solid structures. In this article, the historical perspective of honeycomb structures is briefly viewed and given an example to show why the honeycomb sructures are preferred in structures. Then the sub elements which occur the honeycomb are described, the production techniques of them are given. In the last section of the article, some applications in the industry are given.

Kaynakça

1.Hoskin B.C., Baker A.A., Composite Materials For Aircraft Structures, AIAA Education Series, 1986

2.Raymer D.P., Aircraft Design : A Conceptual Approach, AIAA Education Series, 1999

3.Shackelford J.F., Introduction To Material Science For Engineers, Prentice Hall, 2000

4.Azar J.J., Perry D.C., Aircraft Structures, Mc-Grawhill,1982

5.Davies J.M., Leightweight Sandwich Construction, Blackwell Science Ltd., 2001

6.www.hexcelcomposites.com. Mart 2005

7.Karlsson K.F., Astrom B.T., Manufacturing And Applications Of Structural Sandwich Components, 1997

Kaynak Göster