Dişli kutusunun parametrik tasarımında; dönme yönü, güç ve helis açısı değişiminin millerdeki eğilme momentine etkisinin istatistiksel analizi

Bu çalışmada iki kademeli helisel dişli kutusunun parametrik tasarımını yapan bir yazılım kullanılarak; güç, helis açısı ve dönme yönü değişimine bağlı olarak herbir milde meydana gelen eğilme momentleri hesaplanmış ve bu değişkenlerin eğilme momentleri üzerindeki etkisi istatistiksel olarak incelenmiştir. Bu amaçla AutoCAD altında çalışan yapay zeka programlama dili olan AutoLisp kullanılarak hazırlanan bir yazılım kullanılmıştır. Bu yazılım güç, helis açısı ve dönme yönünün farklı değerleri için defalarca çalıştırılmış ve böylece her bir değişken için farklı eğilme momentleri elde edilmiştir. Bu sonuçlar kullanılarak güç, helis açısı ve dönme yönü ile eğilme momentleri arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve bu değişkenlerinin eğilme momentleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu inceleme için bilinen istatistiksel yöntemlerden korelasyon analizi ve ortalama değer analizi teknikleri kullanılmıştır. Böylece eğilme momenti ile güç, helis açısı ve dönme yönünün ilişkisi incelenmiş ve bu değişkenlerin eğilme momentleri üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur.

Kaynakça

1.Erten, M., Özdemir, U., Dişli Kutusu Projesi Hesaplama Esasları, Hava Harp Okulu Yayınları, İstanbul, 2001.

2.Özdemir, U., İki Kademeli Helisel Dişli Kutusunun Autolisp Programlama ile Boyutlandırılması, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Haziran 1998.

3.Çetinkaya, K., Başak, H., Uygulamalı Autolisp ve DCL Programlama, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999.

4.Çıkış, E., AutoLisp, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 1994,

5.Baykal, G., AutoCAD 2002, Pusula Yayıncılık, Istanbul, 2002.

6.Autodesk, AutoLisp Programmers Reference, Autodesk Bv., Switzerland, 1992.

7.Dudley, D.W., Practical Gear Design, McGraw-Hill Book Company, New York, 1994.

8.Tuplin, W.A., Gear Design, The Machinery Publishing Company, New York, 1992.

9.Akkurt, M., Bilgisayar (excel) Destekli Uygulamalı İstatistik, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1999.

10.Bayazıt, M. Ve Oğuz. B., Mühendisler için İstatistik, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1992.

11.Şirvancı, M., Durmaz, M., "Variation reduction by the use of designed experiments" Quality Engineering, 5, 611-618,1993.

Kaynak Göster