Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği

Bir kimsenin karşısındaki kimse ya da grubu cinsiyeti, ulusu, dini, ırkı ya da cinsel yönelimleri konusunda eleştiren, aşağılayan ya da kınayan söylemlerde bulunması olarak tanımlanabilecek olan nefret söylemi, Türk yazılı basınında da görülen bir sorundur. HIV/AIDS ile yaşayan bireylere, kadınlara ve LGBTT bireylere yönelik uygulanan homofobi, dışlama, ötekileştirme, damgalama gibi bir çok durum nefret söyleminin temelini atarken, gücünü de toplumsal yapı ve kültürden almaktadır. Medya içeriklerinde yer alan söylemler de, ayrımcı ve homofobik ideolojileri dışa vurabilmektedir. Bu duruma paralel şekilde, birçok haber metnindeki ayrımcı bakış açısının da göz önüne serilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Posta Gazetesi’nde 1 Nisan 2010 ile 1 Nisan 2012 tarihleri arasında yayınlanan ve HIV/AIDS ile yaşayan bireylere yönelik nefret söylemini içerdiği/öne çıkardığı varsayılan haberler Van Dijk’ın haber söylem analizi yöntemi ile incelenmekte, böylelikle medyanın haberleriyle HIV/AIDS ile yaşayan bireylere yönelik sosyal ayrım, homofobi ve ötekileştirme gibi düşünsel eğilimleri doğurucu ve yayıcı bir rol oynadığı varsayımı ele alınmaktadır.

HATE SPEECH IN THE TURKİSH WRITTEN PRESS’ HIV/AIDS NEWS: EXAMPLE OF “POSTA” NEWSPAPER

Hate speech which can be called using the scornful, critical or degrader speech due to individuals who have different gender, race, nationality, religion, or sexual orientation, in Turkish written press is also a problematic. Individuals who have HIV/AIDS, women and LGBTT individuals are exposed to the homophobia, exclusion, alienation, stigmatizing and situations a lot like these. These situations cause the hate speech, and its strength comes from the social structure and culture. The discourses on media content, discrimination and homophobic ideologies may come out. Parallel to this situation, a lot of news with discriminatory perspective must be exposed. In this study, Posta newspaper published April 1, 2010 between April 1, 2012, HIV/AIDS contained hate speech towards people living with/put forth the default news are examined with Van Dijk’s news discourse analysis method, so that the media news, HIV/AIDS, social discrimination towards people living with homophobia and alienation, such as intellectual truthful and play a role in revealing and spreading the assumption that trends are discussed.

Kaynakça

ADAK, Nurşen (2010). Çağın Vebası AIDS: HIV/AIDS‟e İlişkin Damgalama ve Ayrımcılık, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Sayı: 3 (2), s.1AIDS REHBERİ, (2009). AIDS Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezleri Açıldı!, www.aidsrehberi.com.(Erişim Tarihi: 20.03.2012).

ALEMDAR, Korkmaz., ERDOĞAN, İrfan. (2010). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Ankara, Erk Yayınları.

ANDERSON, R.M. & May R.M. (1998). Epidemioiogical parameters of HIV transmission, Nature, Jun 9; 333 (6173): 514-, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3374601, (Erişim Tarihi; 08.07.2012)

BRINK, David (2001). Millian Principles, Freedom of Expression and Hate Speech, Legal Theory 7, s.119–157, Cambridge University Press, www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/kenya-commentary-on-the-regulationof-hate-speech-.pdf, Cambridge, (Erişim Tarihi: 16.02.2014).

CNN TURK, (2012). Obama AIDS İle Mücadele Koordinatörü Atadı, www.cnnturk.com. (Erişim Tarihi: 19.03.2012).

CONNELL, Raewyn (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, (Çev. Cem Soydemir), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

CURRAN, Walter (1983). AIDS-two years later, New Engl. J. Med. Pg.609-611.

ÇOBAN, Barış (2007). Kitle İletişim Sürecinde Toplumsal Gerçeklik ve İktidarın Kurgusu, Medya Okuryazarlığı (Ed. N. Türkoğlu, M. C. ġimşek), İstanbul, Kalemus Y.

DUYAN, Veli (2001). HIV ve AIDS‟e ilişkin Damgalanma ve Sosyal Destek, Sağlık ve Toplum, Sayı: 1 (11), s.3-11.

DUYAN, Veli (2004). HIV/AIDS Hastalığının Sosyal Boyutu, http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/sosyal.shtml, Erişim Tarihi: 18.03.2012.

HABERTÜRK, (2012). Cezaevinde Nefes Almak Bile Sorun, www.haberturk.com. (Erişim Tarihi: 09.07.2012).

IġIK, Metin (2002). Dünya ve Türkiye Bağlamında Kitle İletişim Sistemleri, Konya, Eğitim Kitabevi.

İRVAN, Süleyman (2002). Medya, Kültür, Siyaset, Ankara, Alp Yayınevi.

KILIÇ, Deniz (2011). Bir Ötekileştirme Pratiği Olarak Basında Eşcinselliğin Sunumu: Hürriyet ve Sabah Örneği (2008-2009), Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 1, s.143-169.

MATSUDA, Mari (1989). Public Responses to Racist Speech: Considering the Victim‟s Story, 87 Michigan Law Review (August 1989), pg. 2320-2332.

MORA. Necla (2008). Medya Çalışmaları, Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, İstanbul, Alt Kitap Online Yayınevi.

NEFRETME, (2012). Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, www.nefretme.org.(Erişim Tarihi: 12.03.2012).

NEFRET SÖYLEMİ, (2011). ULUSLARARASI HRANT DİNK VAKFI 4 Aylık Rapor, Medyada Nefret Söylemi İzleme Raporu, Eylül-Aralık 2011, www.nefretsoylemi.org.(Erişim Tarihi: 18.03.2012).

NEFRET SÖYLEMİ, (2011). ULUSLARARASI HRANT DİNK VAKFI 4 Aylık Rapor, Medyada Nefret Söylemi, s.6,Mayıs-Ağustos 2011, www.nefretsoylemi.org.(Erişim Tarihi: 18.03.2012).

NORIEGA, Chon A.; IRIBARREN, Francisco J.; LENIHAN, Ross; YOUNG, Andre; ve RAMÍREZ, P. Hector, (2012). Social Networks For Hate Speech Commercial Talk Radio and New Media, The UCLA Chicano Studies Research Center (CSRC WORKING PAPER), Los Angeles, JULY 2012 (Erişim;http://nhmc.org/sites/default/files/Social%20Networks%20for%20Hate% 20Speech_UCLA%20CSRC.pdf, 15.02.2014.)

ORAN, Nazan Tuna ġENUZUN, Fisun (2008). Toplumda Kırılması Gereken Bir Zincir: HIV/AIDS Stigmatası ve Baş etme Stratejileri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt5, Sayı 1, s. 1-16.

POLLOCK, David, (2013). BEYOND WORDS; Causes, Consequences, Cures for Paşestinian Authority Hate Speech, Policy Focus, 124, September 2013, The Washington Institute for Near East Policy, Washington.

POZİTİF YAġAM, (2008). AIDS, İnsan Hakları ve Yasalar: Türkiye‟de AIDS Konusundaki Yasal Düzenlemeler ve Öneriler, www.pozitifyasam.org.(Erişim Tarihi: 10.07.2012).

POZİTİF YAġAM, (2012). HIV/AIDS: Sorular, www.pozitifyasam.org.(Erişim Tarihi: 02012).

POZİTİF YAġAM, (2007). Bilgi Kaynağı Medya!, www.pozitifyasam.org.(Erişim Tarihi: 15.06.2012).

SABAH, (2010). Güney Afrika Sonunda AIDS‟e Karşı Adım Attı, www.sabah.com, (Erişim Tarihi: 13.04.2012).

STEVENSON, Nick (2008). Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, (Çev. Göze Orhon-Barış Engin Aksoy), Ankara, Ütopya Yayınevi.

ÜSTÜNER, Ahat (2009). Örtmece Sözlerle İlgili Terimler, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/8, s.166-176.

VISSER, M., MAKIN, J., LEHOBYE, K, (2006). Stigmatizing Attitudes Of The Community Towards People Living With HIV/AIDS,” Journal of Community & Applied Social Psychology, Sayı: 16, s. 42-58.

YENİ MEDYA, (2012). Sosyal Medyanın Nefret Söylemi için Kullanılması İfade Özgürlüğü değildir! www.yenimedya.wordpress.com,(Erişim Tarihi: 02012).

WEBER, Anne (2009). Nefret Söylemi El Kitabı, (Çev. Metin Çulhaoğlu), Strazburg, Avrupa Konseyi Yayınları.

WIKIPEDIA, (2012). Ryan White, www.tr.wikipedia.org. (Erişim Tarihi: 10.03.2012 ).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder98444, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {317 - 349}, doi = {10.19145/guifd.38624}, title = {Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği}, key = {cite}, author = {Yegen, Ceren} }
APA Yegen, C . (2014). Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 2 (3) , 317-349 . DOI: 10.19145/guifd.38624
MLA Yegen, C . "Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2014 ): 317-349 <
Chicago Yegen, C . "Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2014 ): 317-349
RIS TY - JOUR T1 - Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği AU - Ceren Yegen Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.19145/guifd.38624 DO - 10.19145/guifd.38624 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 317 EP - 349 VL - 2 IS - 3 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/guifd.38624 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği %A Ceren Yegen %T Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği %D 2014 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 2 %N 3 %R doi: 10.19145/guifd.38624 %U 10.19145/guifd.38624
ISNAD Yegen, Ceren . "Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 / 3 (Nisan 2014): 317-349 .
AMA Yegen C . Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği. e-gifder. 2014; 2(3): 317-349.
Vancouver Yegen C . Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2014; 2(3): 317-349.
IEEE C. Yegen , "Türk Yazılı Basınının HIV/AIDS Haberlerindeki Nefret Söylemi: Posta Gazetesi Örneği", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 2, sayı. 3, ss. 317-349, Nis. 2014, doi:10.19145/guifd.38624