Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü

Genel kitleleri hedef alan televizyon kanallarının reyting kaygısıyla yapmış oldukları yayınlar ve izleyiciyi bunaltan reklam yayınları, izleyicileri daha seçici olmaya itmiştir. Farklı demografik özelliklerdeki izleyicilerin farklı beklenti, talep ve tercihleri vardır. Yıllar içinde televizyon yayıncılığında teknolojinin gelişmesiyle kanal sayılarındaki artış, yayıncıların izleyicilerin isteklerini yerine getirmesinde en büyük etken olmuştur. Yayıncılar hedef kitleleri farklı bölümlere ayırarak, farklı izleyici kitlelerine farklı temalarda (konularda) yayınlar yapmaya başlamışlardır. Böylelikle daha geniş bir yelpazede bulunan genel izleyici kitlesi, tematik yayıncılık anlayışı doğrultusunda daha küçük ancak nitelikleri ve talepleri benzer gruplara bölünmüştür. Tematik kanallar kendi hedef kitlesini daha tatmin edebileceği biçimde oluştururken, izleyiciler de tercih ve seçim şanslarının arttırılması olanağına kavuşmuşlardır. Bu çalışmada dijitalleşme sonucunda oluşan kanal sayılarındaki artış ile izleyicilerin farklı istekleri doğrultusunda gelişen tematik (konulu) kanallara yönelmeleri incelenmiştir. Ayrıca tematik kanalların sayıları, türleri ve finansman kaynakları çeşitli ülkelerden verilen örneklerle analiz edilmiştir.

THEMATIC CHANNELS AS A SPECIALIZATION PHENOMENON IN MEDIA SECTOR AND THE ROLE OF VIEWERS VARIETY ON THE THEMATIC CHANNEL IN FORMATION

Viewers preferences, expectations and desires have changed over the years.Television viewers began to become more selective.Viewers want to watch programs that are more qualified and preferred. The development of technology over the years has increased the number of television channels. This situation has created an advantage and television broadcasters have begun to reach out to different audiences in different thematic channels. According to the different demands of television viewers is divided into different segments.And now all channels have increased along with options. In this study the increase of thematic channels whic has occurance of the result of digitalization and the structure of thematic channels which has developed towards the viewewr’s different demands have examined. And also thematic channels’ numbers, kinds and financial resources have analyzed which have given examples from different countries.

Kaynakça

ALIGA, Christel ve WINQVIST, Karin (2003). How Women and Men Spend Their Time, Results From 13 European Countries. Statistics in Focus Theme, Eurostat. 3.12.2003

BACHSCHMIDT, Florence Le Borgne, (2003). Thematic Channels Faced with Network Digitisation. Communications and Strategies. No:49, 1st Quarter. BAL, Evren,“Hedefe odaklanın; Segmentasyon”,http://www.soruman.com/ hedefe-odaklanin-segmentasyon/20.02.2010

CHALABY, J.K. ve SEGELL, G. (1999). “The broadcasting media in the age of risk: the advent of digital television”. New Media & Society, 1(3), ss. 35136

CORNEO, Giacomo (2005). “Work and Television”, European Journal of Political Economy. Vol. 21, s.99

COUNCIL of Europe (1998). Radio and Television System in the EU Member States and Switzerland. Strasbourg: Council of Europa Publishing.

ÇELİKCAN, Peyami, (2001). “Tematik Medya ve Reklam”, Akdeniz İletişim, Antalya: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 2001/1.

DAVIS, William (1999). The European TV Industry in the 21 st Century. London: Informa Publishing Group.

DOSI, Arianna Imberti ve Prario, Benedetta, (2005). Digital Television Era: Is Content the King?, Televisió I Radio A Ľera Digital 7, s.651

ELDENİZ, Levent (2003). Sayısal Görüntü Teknolojisinin Gelişimi ve Sayısal Video Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

EUROPEAN Commission (2008). Over 6.500 TV Channels Available in the Europen Union and Candidate Countries in 2008. Strasbourg: European Audivisual Observatory Press Release.

EUROPEAN Commission (2010).Growth of the Number of Television Channels and Multi-channel Platforms in Europa continues Despite the Crises. Strasbourg: European Audivisual Observatory Press Release.

FREY, Bruno S., Benesch, Christine, Stutzer Alois (2007). “Does Watching TV Make Us Happy.” Journal of Economic Psychology 28.

IP Germany (2005). Television 2005 International Keyfacts. Cologne, Germany: IP Germany.

KOTLER, Philip, Armstrong, Gary (1996). Principles of Marketing. Prentice Hall International, London.

LANGE, André (2005). The Financial Situation of Television Companies in the European Union (1994-2004), European Audivisual Observatory. Council of Europe. Strasbourg.

MAMAN, Kamil, (t.y). Tematik Kanal Patlaması. Cihan Dergi. Yıl:5 Sayı:18. www.cihandergi.com, 12.12.2009 http://www.soruman.com/hedefe-odaklanin-segmentasyon/, 20.02.2010 http://www.digiturk.com.tr/kanal/tumkanallar/, 12.10.2013

PARKER, R. (1999). “The Economics of Digital TV’s Future”, In GERBARG D., The economics, technology and content of digital tv, Kluwer Academic Publishers, Boston, s. 199.

PRARIO, B. (2003). “A multi-channel and multiservice television platform: the case of BSkyB”. Paper presented at the 6th World Media Economics Conference, Montreal, Canada, 12-15 May.

RICHERI, G. (2004). Le prospettive della televisione digitale alla luce dell’esperienza internazionale, L’industria della comunicazione in Italia, Settimo rapporto IEM, Guerini e Associati, Torino, ss. 17-18.

“Televizyon İzlemenin Anatomisi”, http://www.medyaa.com, 26.02.2010

“Türkiye’de TV İzleme Oranları”, http:// www.turkiyegazetesi.com.tr /haberdetay 002013

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder98432, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {1 - 15}, doi = {10.19145/guifd.08416}, title = {Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü}, key = {cite}, author = {Sayılgan, Emine} }
APA Sayılgan, E . (2014). Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 2 (3) , 1-15 . DOI: 10.19145/guifd.08416
MLA Sayılgan, E . "Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2014 ): 1-15 <
Chicago Sayılgan, E . "Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2014 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü AU - Emine Sayılgan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.19145/guifd.08416 DO - 10.19145/guifd.08416 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 2 IS - 3 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/guifd.08416 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü %A Emine Sayılgan %T Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü %D 2014 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 2 %N 3 %R doi: 10.19145/guifd.08416 %U 10.19145/guifd.08416
ISNAD Sayılgan, Emine . "Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 / 3 (Nisan 2014): 1-15 .
AMA Sayılgan E . Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü. e-gifder. 2014; 2(3): 1-15.
Vancouver Sayılgan E . Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2014; 2(3): 1-15.
IEEE E. Sayılgan , "Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 2, sayı. 3, ss. 1-15, Nis. 2014, doi:10.19145/guifd.08416