Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ

Öz Son yıllarda metalik malzemelerin birleştirilmesi büyük önem kazanmıştır. Özellikle gelişmiş ve yenimalzemelerin kaynağı endüstri için sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle katı hal kaynak yöntemleri bumalzemelerin birleştirilmesinde çok daha etkili hale gelmiştir. Bu yöntemlerden birisi de sürtünme karıştırmanokta kaynağıdır (SKNK). Bu çalışmada SKNK yöntemi kullanılarak, levha halindeki 5754 kalite alüminyummalzeme çifti bakır ara tabaka kullanarak (Al-Cu-Al) 1000 ve 1600 dev/dak dönme hızında 3 ve 5 saniyekarıştırma zamanı kullanılarak birleştirilmiştir. Birleştirmelerin kaynak kabiliyetini belirlemek için mekaniközellik ve mikroyapı incelemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ara tabaka kullanılmadan birleştirilenaynı cins malzeme çiftinden elde edilen bulgularla mukayese edilmiştir. Bakır ara tabaka kullanılarak SKNKyöntemiyle elde edilen birleştirmelerin mekanik özelliklerinin daha iyi olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

Aota, K., Takahashi, M. and Ikeuchi, K.,

“Friction stir spot welding of aluminum to steel

by rotating tool without probe”, Welding

International, Vol. 24, No. 2, 96–104, 2008.

Prangnell, P. B., Heason, C.P., Colligan, K. J.,

“Grain Structures in Al-alloy Friction Stir Welds

Observed by Stop-Action Technique”,

International Journal of Offshore and Polar

Engineering, Vol. 14, No. 4, December 2004.

Kurt, A., Boz, M., Özdemir, M., ‘Effect Of

Welding Speed To Join Ability On The Friction

Stir Welding’’ Journal of The Faculty of

Engineering and Architecture of Gazi

University, Vol. 19, No 2, 191–197, 2004.

Çam, G., ‘’Sürtünme Karıştırma Kaynağı Al-

Alaşımları İçin Geliştirilmiş Yeni Bir Kaynak

Teknolojisi’’, TMMOB Makine Mühendisleri

Odası Yayını, Cilt 46, Sayı 541, 30–39, Şubat

-

Şık, A., Kayabaş, Ö., ‘’Sürtünme Karıştırma

Kaynağı ile Yapılan Alüminyum Kaynağında

Kaynak Bölgesinin Mekanik Özelliklerinin

İncelenmesi’’, Gazi Üniversitesi Endüstriyel

Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 12, 30–

, 2003.

Seidel, T.U, Reynolds, A.P, ‘’Visualization of the

Material Flow in AA2195 Friction Stir Welds

Using a Marker Insert Technique’’,

Metallurgical and Material Transactions A,32,

Editor: D.E. Laughlin, ABD, 2879–2884, 2001.

Doğan S., AA 5754–H22 alüminyum alaşımının

sürtünme karıştırma kaynağında işlem

parametrelerinin mikroyapı ve mekanik

özelliklere etkileri, Yüksek Lisans Tezi, O.G.Ü.

Fen bilimleri Enstitüsü, 2006.

Kalunç, E., Taban E., “Otomobil endüstrisinde

direnç nokta kaynağına alternatif bir yöntem:

Sürtünen elemanla nokta kaynağı”, Kaynak

Teknolojisi VI Ulusal Kongresi ve Sergisi,

TMMOB, 51–60, 9–10, Kasım 2007.

Charit, I., Misra, R.S., Abnormal grain growth in

friction stir processed alloys, Scripta Materilia,

Vol 58, Issue 5, 367-371, 2008.

Kahraman, N., Yılbaş, B., Odabaşı, D. “H 2210

çeliği ile alüminyumun sürtünme kaynağı ile

işlemi ve kaynak parametrelerinin kaynak üzerine

etkilerinin deneysel olarak araştırılması”, 6.

Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, 1995.

Gerlich, A., Yamamoto, M., T. H. North, Local

melting and tool slippage during friction stir spot

welding of Al- alloys., Conference on Welding

and Joining Science and Technology, 43, 2-11,

-

Awongetal, M. ‘’Thermo-Mechanical Modeling

of Friction Stir Spot Welding (FSSW) process:

Use of an explicit adaptive meshing scheme’’,

SAE International, 01–1251, 2005.

Gerlich, A., Su, P., T.H. North, Tool penetration

during friction stir spot welding of Al and Mg

alloys, Journal of Materials science, Vol.40,

-6481, 2005.

Heurtier, P., Jones, M.J., C. Desrayoud, J.H.

Driver, F. Montheillet, Thermo mechanical

conditions and resultant microstructures in

friction stir welded 2024 aluminum, Materials

science forum, Trans tech publications Vol.

–432, No 4, Switzerland, 2927-2932, 2003.

Heurtier, P., Desrayoud, C., Montheillet F., A

Thermo mechanical Analysis of the friction stir

welding process, Materials science forum,

Trans tech publications Vol. 396-402, No 3,

Switzerland, 1537-1542, 2002.

Kaçar R., Gündüz S., Demir H., “5754 Kalite

Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma

Nokta Kaynak Kabiliyeti”, 1. International

Conference On Welding Technologies, Gazi

Universty, Ankara/Turkey, June 2009.

Feng, Z., Santella, M.L., David, S.A., Steel, R.J.,

Packer, S.M., Pan, T., Kua, M. , Bhatnagar, R.S.

“Friction stir spot welding of advanced high strength steels-a feasibility study”, SAE technical

paper series, 2005-01-1248, 2005.

Fonda, R., Fonda J.Bingert, K.Colligan,

“Development of grain structure during friction

stir welding”, Scripta Materialia, Volume 51,

Issue 3, 243-248, 2004.

Yang Y. K., Dong H., Kous, S., Liquation

Tendency and Liquid- Film Formation in Friction

Stir Spot Welding, Welding journal, American

Welding Society, Vol. 87, 202-211, Miami,

-

Droenen P-E., Ryum N., Metallurgical and

Materials Transactions A, 25A, 521, 1994.

Bjorneklett B., Frigaard O., Grong O., Myhr OR,

Midling OT, Proceedings of 6th İnternational

Conference on Aluminium Alloys, Toyoashi,

Japan, 1531, 1999.

Li X-M., Starink MJ., Materials Science and

Technology, 17, 1324-1328, 2001.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88742, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {26}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ}, key = {cite}, author = {Kaçar, R. and Emre, H. Ertek and Demi̇r, H. and Gündüz, S.} }
APA Kaçar, R , Emre, H , Demi̇r, H , Gündüz, S . (2013). Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 26 (2) , .
MLA Kaçar, R , Emre, H , Demi̇r, H , Gündüz, S . "Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (2013 ): <
Chicago Kaçar, R , Emre, H , Demi̇r, H , Gündüz, S . "Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ AU - R. Kaçar , H. Ertek Emre , H. Demi̇r , S. Gündüz Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 26 IS - 2 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ %A R. Kaçar , H. Ertek Emre , H. Demi̇r , S. Gündüz %T Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Kaçar, R. , Emre, H. Ertek , Demi̇r, H. , Gündüz, S. . "Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 / 2 (Şubat 2013): 0- .
AMA Kaçar R , Emre H , Demi̇r H , Gündüz S . Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 26(2): 0-.
Vancouver Kaçar R , Emre H , Demi̇r H , Gündüz S . Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 26(2): 0-.