KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ

Öz Elektrik makinalarının başarım özelliklerinin incelenmesinde ve parametrelerinin boyutlar, malzeme özellikleri,tasarım büyüklüklerine bağlı olarak elde edilmesinde, makina içindeki elektromagnetik alan değişimlerininbilinmesinde büyük yarar vardır. Özellikle bilgisayar donanımı ve yazılımındaki gelişmelerin bir sonucu olarak,yürüyen dalga, yüzey empedansı, sonlu elemanlar ve sonlu farklar gibi yazılımlarla, elektromagnetik alanbüyüklüklerinin sayısal çözümleme ile bilgisayar destekli belirlenmesi günümüzde elektrik makinası tasarımınınönemli parçasıdır. Bu çalışmada, çok katmanlı kuram aktarım matrisi yöntemi ile sonlu elemanlar yazılımıkullanılarak, kütle çelik rotorlu asenkron motorun elektromagnetik alan değişimi ve başarım özellikleriincelenmiştir. Elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlarla karşılaştırılıp, yöntemlerin doğruluğu ve başarımıdeğerlendirilmiştir.

Kaynakça

Chalmers, B. J., Woolley I., “General Theory of

Solid Rotor Induction Machines”, Proc.IEE,

, pp.1301-1308, 1972

Chalmers, B. J., Woolley I., “End Effects in

Unlaminated Rotor Induction Machines”,

Proc.IEE, 120, pp.641-646, 1973

Finzi , L. A., Paice, D.A., “ Analysis of the Solid

Iron Rotor Induction Motor for Solid State Speed Controls”, IEEE Trans., Vol. PAS-87, pp. 590-

, 1968

Chalmers, B. J., Saleh, A.M., “Induction Machine

with Thin Secondary of Unlaminated Steel”,

Electric Machines and Power Systems, No.9,

pp.23-31, 1984

Chalmers, B. J., Hamdi, E.S., “Multi-layer

Analysis of Composite-Rotor Induction

Machines”, Electric Machines and

Electromechanics, No.7, pp.331-338, 1982

Önbilgin, G., Şenlik, İ., “Computer Simulation

for the Dynamic Behaviour of Variable Speed

Solid Rotor Induction Machines”, Proc. Of İnt.

Conf. on Electrical Machines (ICEM’92),

Vol.2, pp. 657-661,1992

Huppunen, J., “High-Speed Solid-Rotor

Induction Machine – Electromagnetic Calculation

and Design”, Ph. Dr. Thesis, Lappeenranta

University of Technology, Finland, 2004.

Brauer, J.R., “Handbook of Electric Motors” ,

Principles of Energy Conversion,

Taylor&Francis Group, LLC, pp.15-24 , 2004

Kanerva, S., “Simulation of Electrical Machines,

Circuits and Control Systems Using Finite

Element Method and System Simulator”,

Helsinki University of Technology Department

of Electrical and Communications

Engineering Laboratory of Electromechanics,

-

Zdim, M.E., “Non-Linear Models for the Design

of Solid Rotor Induction Machines”, IEEE

Transactions on Magnetic, Vol. 35, No. 3, pp.

-1313, 1999

Bumby, J.R., Spooner, E. and Jagiela, M.,

“Equivalent Circuit Analysis of Solid-Rotor

Induction Machines with Reference to

Turbocharger Accelerator Applications” IEE

Proc.-Electr. Power Appl., Vol. 153, No.1, pp.

-39, 2006

Yang, T., Zhou, L. and Jiang, W., “Calculation

of Eddy Current Losses in a Solid-Rotor Cage

Induction Motor by Finite Element Analysis”,

Electric Machines and Systems Conference

(ICEMS 2008), pp. 3656-3659, 17-20.10.2008

Ibtiouen, R., Kechroud , R., Touhami, O. and

Mekhtoub, S, “Complex Finite Element Analysis

of a Solid Rotor Induction Motor”, Electric

Machines and Drives Conference, vol.3, pp.

- 1610 ,1-4.06. 2003

Freeman, E.M., “Travelling Waves in Induction

Machines: Input Impedance and Equivalent

Circuits”, Proc.IEE, 115, pp.1772-1776, 1968

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88751, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {26}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Şenli̇k, İrfan and Önbi̇lgi̇n, Güven and Copcuoğlu, Onur} }
APA Şenli̇k, İ , Önbi̇lgi̇n, G , Copcuoğlu, O . (2013). KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 26 (2) , .
MLA Şenli̇k, İ , Önbi̇lgi̇n, G , Copcuoğlu, O . "KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (2013 ): <
Chicago Şenli̇k, İ , Önbi̇lgi̇n, G , Copcuoğlu, O . "KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ AU - İrfan Şenli̇k , Güven Önbi̇lgi̇n , Onur Copcuoğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 26 IS - 2 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ %A İrfan Şenli̇k , Güven Önbi̇lgi̇n , Onur Copcuoğlu %T KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Şenli̇k, İrfan , Önbi̇lgi̇n, Güven , Copcuoğlu, Onur . "KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 / 2 (Şubat 2013): 0- .
AMA Şenli̇k İ , Önbi̇lgi̇n G , Copcuoğlu O . KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 26(2): 0-.
Vancouver Şenli̇k İ , Önbi̇lgi̇n G , Copcuoğlu O . KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN ELEKTROMAGNETİK ALAN İNCELEMESİ VE BAŞARIM ÖZELLİKLERİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 26(2): 0-.