BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI

Bürokratik süreçler, bugün bilginin giderek elektronik olarak işlenmesini, iletilmesini ve saklanmasına dayalı tümleşik hizmetlere dönüşmektedir. Bu gelişmenin temelinde bilgisayar ağları ile aralarının bağlı oldukları veri tabanların yatmaktadır. Bürokrasinin bilgisayarlaşması örgütlerin hizmetlerine önemli ölçüde işlevsel esneklik ve verimlilik artışı sağlamaktadır. Dolayısıyla bürokratik yönetim biçimi de daha teknik bir iş haline dönüşmektedir. Diğer taraftan geleneksel durum  bürokratik örgütlerin alışılagelmiş prosedürlerinin yöneticilerin zihinsel dönüşümü de dahil olmak üzere bilgi sistemleri temelinde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışma alanı bilgi sistemlerinin geleneksel bürokratik yönetimin değişimi üzerindeki etkileri hakkında genel bir değerlendirme yapmaktadır. Çalışmada bilgisayar ağlarının, kamu hizmetlerinin veya özel girişimin artan ve karmaşık hale gelen bilgi işlem gereksinimlerine ilişkin talepleri üzerindeki merkezi rolü tartışılmaktadır.   

___

 • Babür, Z. (1995). Bilgisayarla İletişim, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Berger, P.L., Berger, B. (1976). Sociology: A Biographical Approach, Peguin Books, Middlesex, England.
 • Erdem, O.A. (1998). Bilgisayar Haberleşme Teknolojisi: Bilgisayar Ağları, Kurulumu, İşletimi, Komutları, Nobel Yayın dağıtımi Ankara.
 • Eryılmaz, B. (1993). Bürokrasi, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji, Türkçe Yayına Hazırlayanlar: Hüzeyin Özel, cemal Güzel, Ayraç Yayınevi, Ankara.
 • Godsell, C.T. (1983). The Case For Bureaucracy: A Public Administration Polemic, Chatham House Publishers, Inc., New Jersey.
 • Hammer, M., Champy, J. (1994). Değişim Mühendisliği: İş İdaresinde Devrim için Bir Manifesto, Çev: Sinem Gül, Sabah Kitapları, İstanbul.
 • Kozar, Kenneth A. (1989). Humanized Information Sysytems: Analysis And Dersign, Mc-Graw-Hill International Editions, New York.
 • Lewsi, P.S., Goodman, S.H., Fandt, P.M. (1995) Management: Challenges In The 21’st Century, West Publishing Company; Minneapolis/St. Paul.
 • Özçağlayan, M. (1998). Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Steade, R.D., Lowry, J.R., Glos, Raymonde (1984). Business: Its Nature And Enviroment, South-Western Publishing Co., Cincinati.
 • Weber, M. (1996). Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, İletişim Yayınları, İstanbul.

___

Bibtex @diğer { euifydhed370622, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {yenidusunceler@mail.ege.edu.tr}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2005}, number = {1}, pages = {137 - 152}, title = {BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI}, key = {cite}, author = {Baştan, Serhat} }
APA Baştan, S. (2005). BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi , (1) , 137-152 .
MLA Baştan, S. "BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI" . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2005 ): 137-152 <
Chicago Baştan, S. "BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2005 ): 137-152
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI AU - SerhatBaştan Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 152 VL - IS - 1 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI %A Serhat Baştan %T BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI %D 2005 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 1 %R %U
ISNAD Baştan, Serhat . "BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 1 (Eylül 2005): 137-152 .
AMA Baştan S. BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI. Yeni Düşünceler Dergisi. 2005; (1): 137-152.
Vancouver Baştan S. BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2005; (1): 137-152.
IEEE S. Baştan , "BİLGİSAYAR AĞLARININ ÇAĞDAŞ BÜROKRATİK ÖRGÜTLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİME KATKISI", , sayı. 1, ss. 137-152, Eyl. 2005