Results of subconjunctival 5-fluorouracil in the management of bleb failure: A case series

Amaç: Trabekülektomi sonrasında bleb yetersizliği ve göz içi basınç (GİB) yüksekliği olan gözlerde 5-Fluorouracil (5- FU) enjeksiyonlarının etkinliğini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Retrospektif çalışmaya 15 hastanın 15 gözü (6 kadın, 9 erkek) dahil edildi. Tüm hastalar daha önce açık açılı glokom nedeniyle trabekülektomi olmuştu. Birinci yıl takipleri sırasında, GİB'ının 21 mmHg'den yüksek olması ve inefektif bleb varlığı bleb yetersizliği olarak değerlendirildi. Bleb yetersizliğini tedavi etmek ve GİB'ını düşürmek için bu hastalara aynı dozda (5 mg) fakat farklı sayılarda subkonjonktival 5-FU enjeksiyonları uygulandı. Tedavi etkinliği değerlendirildi. Bulgular: Ortalama yaş 59.3±12.4 (43-74 aralığında) idi. Ortalama 5-FU enjeksiyon sayısı 5.27±1.58 (2-7 aralığında) idi. Ortalama GİB tedaviyle 17.07±7.10 mmHg' ya düştü. Enjeksiyonlar öncesi ve sonrası dönem arasında GİB seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş tespit edildi (p

Bleb yetersizliğinin tedavisinde subkonjonktival 5-fluorourasil kullanımının sonuçları: Olgu seris

Aim: To evaluate the efficacy of 5-Fluorouracil (5-FU) injections in eyes with bleb failure and uncontrolled intraocular pressure (IOP) after trabeculectomy. Materials and Methods: Fifteen eyes of 15 patients (6 female, 9 male) were included in this retrospective study. All patients had trabeculectomy surgery for the treatment of primary open angle glaucoma. During the first year follow- ups, cases with IOP higher than 21 mmHg and ineffective blebs were considered as bleb failure. We used 5-FU subconjunctival injections, in the same concentration (5 mg) but in different numbers, to treat the bleb failure and lower the IOP. The efficacy of the treatment was evaluated. Results: The mean age was 59.3±12.4 years (range 43-74 years). The mean 5-FU injection count was 5.27±1.58 injections (range 2-7). The mean IOP was reduced to 17.07±7.10 mmHg after treatment. There was a statistically significant difference in IOP levels before and after the injections (p<0.05). Conclusion: 5-FU injection treatment is safe and effective for the treatment of bleb failure after trabeculectomy.

___

1. Kotecha A, Spratt A, Bunce C, et al. Optic disc and visual field changes after trabeculectomy. Invest Ophthalmol Vis Sci 2009;50(10):4693-9. 2. Suzuki R, Susanna-Jr R. Early transconjunctival needling revision with 5-fluorouracil versus medical treatment in encapsulated blebs: A 12-month prospective study. Clinics (Sao Paulo) 2013;68(10):1376-9. 3. Olawoye OO, Ashaye AO, Baiyeroju AM, Teng CC, Liebmann JM, Ritch R. Outcomes of trabeculectomy with 5-fluorouracil at a nigerian tertiary hospital. J Ophthalmic Vis Res 2013;8(2):126-33. 4. Maestrini HA, Cronemberger S, Matoso HD, et al. Late needling of flat filtering blebs with adjunctive mitomycin C: Efficacy and safety for the corneal endothelium. Ophthalmology 2011;118(4):755-62. 5. Pakravan M, Miraftabi A, Yazdani S, Koohestani N, Yaseri M. Topical mitomycin-C versus subconjunctival 5-fluorouracil for management of bleb failure. J Ophthalmic Vis Res 2011;6(2):78-86. 6. Akgun U, Duman S. Glokom filtrasyon cerrahisinde antimetabolitlerin yeri. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 1994;3(2):128-31. 7. Reinthal EK, Denk PO, Grüb M, Besch D, Bartz-Schmidt KU. Dose, timing and frequency of subconjunctival 5-fluorouracil injections after glaucoma filtering surgery. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2007;245(3):369-75. 8. Tatham A, Sarodia U, Karwatowski W. 5-Fluorouracil augmented needle revision of trabeculectomy: Does the location of outflow resistance make a difference? J Glaucoma 2013;22(6):463-7. 9. Rashad MA. Efficacy of repeated 5-fluorouracil needling for failing and failed filtering surgeries based on simple gonioscopic examination. Clin Ophthalmol 2013;7(1):15-22. 10. Wong MH, Husain R, Ang BC, et al. The Singapore 5-fluorouracil trial: Intraocular pressure outcomes at 8 years. Ophthalmology 2013;120(6):1127-34.

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

37.6b14.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi

Sıtkı ÜN, Yüksel YILMAZ, GÖKHAN KOÇ, HAKAN TÜRK, Osman KOCA, Fırat AKDENİZ

Cardiac and cerebral involvement in Erdheim-Chester disease

Yasemin Çiğdem ÖZERDEM, Bahar MÜEZZİNOĞLU, Gür AKANSEL, Muhip KANKO, HÜSNÜ EFENDİ

A case of pseudotumor cerebri associated with idiopathic hypopara-thyroidism and vitamin B12 deficiency

Pınar AKGÜL, Müge ÖZSAN, Remzi YİĞİTER, Aylin AKÇALI, AYŞE MÜNİFE NEYAL, Sema GEYİK, Mustafa YILMAZ, Mehmet Ali ELÇİ

Polis meslek yüksekokulu öğrencilerinde sigara kullanımına yönelik görüş ve tutumun değerlendirilmesi

GÖRKEM YARARBAŞ, DEMET HAVAÇELİĞİ ATLAM

A case of medulloblastoma mimicking astrocytoma located in cerebello- pontine angle

TARIK AKMAN, Halil Murat ŞEN, Murat COŞAR, Mustafa GÜVEN, Adem Bozkurt ARAS

Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi ile intakt atrial septum birlikteliği: Nadir bir konjenital anomali

Onur IŞIK, Tolga BAŞ, Murat KOÇ, Hakan AYDIN, Ali KUTSAL

Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmes

SUNDE YILMAZ SÜSLÜER, Burçin KAYMAZ TEZCAN, VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ, ASLI TETİK VARDARLI, DUYGU DÖNDÜ AYGÜNEŞ JAFARI, AYŞEGÜL DALMIZRAK, .Çağdaş AKTAN, Ali Şahin KÜÇÜKASLAN, Tuğçe BALCI, Çağla KAYABAŞI, Besra YELKEN ÖZMEN, NUR SELVİ GÜNEL, Çığır AVCI BİRAY, BUKET KOSOVA, FATMA ZUHAL EROĞLU, Serap AKSOYLAR, Nazan ÇETİ

Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri

Nilüfer KUTBAY ÖZDEMİR, Esma PEHLİVAN, ÖZER MAKAY, BANU PINAR ŞARER YÜREKLİ, Mehmet ERDOĞAN, Şevki ÇETİNKAL, Gökhan ÖZGEN, Füsun SAYGILI

Obstetrik anestezide neler oluyor?

Asuman SARGIN, SEMRA KARAMAN

Results of subconjunctival 5-fluorouracil in the management of bleb failure: A case series

İHSAN YILMAZ, SEVİL KARAMAN ERDUR, Ebru Demet AYGIT, Ahmet DEMİROK