A case of pseudotumor cerebri associated with idiopathic hypopara-thyroidism and vitamin B12 deficiency

İdiopatik hipoparatroidizm, düşük parathormon seviyesi ile birlikte hipokalsemi, hiperfosfatemi ve D vitamini eksikliğinin görüldüğü ve nadiren psödötümör serebri etyolojisinde yer alan heterojen bir hastalıktır. Otuz sekiz yaşında kadın hasta kliniğimize baş ağrısı ve bulanık görme şikayeti ile başvurdu. Yapılan nörolojik muayenede solda daha belirgin olmak üzere bilateral papil ödemi mevcuttu. Hastanın kranial görüntülemesi normal sınırlarda olup yapılan lomber ponksiyonda (LP) beyin omurilik sıvı (BOS) basıncı 270 mmH2O olarak ölçüldü ve psödötümör serebri tanısı konuldu. Hastanın laboratuvar tetkiklerinde; düşük parathormon (PTH) ve vitamin D düzeyi ile birlikte hipokalsemi, hiperfosfatemi saptandı ve idiopatik hipoparatrodizm tanısı konularak tedavisi düzenlendi. Takiplerde BOS basıncının düşmediği gözlendi ve tekrarlanan laboratuvar tetkiklerinde vitamin B12 düzeyinde düşme olduğu saptanarak tedaviye vitamin B12 eklendi. Yapılan kontrol LP’ lerde hastanın kan kalsiyum ve vitamin B12 düzeyindeki artışa paralel olarak BOS basıncının düştüğü (190 mmH2O) gözlendi.

İdiopatik hipoparatiroidizm ve B12 eksikliğinin eşlik ettiği bir psödotümör serebri vakası

Idiopathic hypoparathyroidism is a heterogeneous disorder rarely involved in the etiology of pseudotumor cerebri, and characterized by low levels of parathormone accompanying hypocalcemia, hyperphosphatemia and vitamin D deficiency. A 38-year-old female patient was admitted to our clinic with the complaints of headache and blurred vision. Her neurological examination revealed bilateral papilledema which was more prominent in the left eye. Cranial magnetic resonance imaging findings of the patient were within normal ranges and cerebrospinal fluid (CSF) pressure was 270 mmH2O which was measured through a lumbar puncture (LP), then the patient was diagnosed with pseudotumor cerebri. Laboratory assessment revealed low parathormone (PTH) and vitamin D levels accompanying hypocalcemia and hyperphosphatemia; and the patient was diagnosed with idiopathic hypoparathyroidism. In her follow- up, no decline was observed in CSF pressure and in the repeated laboratory assessments, a decrease in the vitamin B12 level was observed, thus vitamin B12 supplementation was added to her treatment. In control LPs, CSF pressure (190 mmH2O) decreased as the blood calcium (Ca) and vitamin B12 levels increased

Kaynakça

1. Sbrocchi AM, Rauch F, Lawson ML, et al. Osteosclerosis in two brothers with autosomal dominant pseudohypoparathyroidism type 1b: bone histomorphometric analysis. Eur J Endocrinol 2011;164(2):295-301. 2. Ahlsnog JE, O'Neill BP. Pseudotumor cerebri. Ann Intern Med 1982;97(2):249-56. 3. Bulens C, De Vries W, Van Crevel H. Benign intracranial hypertension. J Neurol Sci 1979;40(2-3):147-57. 4. Donaldson J C. Pathogenesis of pseudotumor cerebri syndromes. Neurology 1981;31(7):877-80. 5. Boddie HG, Banna M, Bradley WG. Benign intracranial hypertension. A survey of the clinical and radiological features and long term prognosis. Brain 1974; 97(2):313-26. 6. Greer M. Benign intracranial hypertension, II.Following corticosteroid therapy. Neurology 1963;13(4):439-41. 7. Mestre C, Castrillo J M , Ferro MOL, et al. Pseudotumor cerebraly anemia ferropenica. Rev Clin Esp 1986;178(7):337-9. 8. Van Gemert HM, Tjiong HL. A patient with megaloblastic anaemia and idiopathic intracranial hypertension: Case history. Clin Neurol Neurosung 1991;93(4):321-2. 9. Madan M.P, Noushad TP, Sarita P, Abdu RP, Girija AS. Hypoparathyroidism with benign intracranial hypertension. J Assoc Physicians India 1993;41(11):752-3.

Kaynak Göster

1130 541

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmes

SUNDE YILMAZ SÜSLÜER, Burçin KAYMAZ TEZCAN, VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ, ASLI TETİK VARDARLI, DUYGU DÖNDÜ AYGÜNEŞ JAFARI, AYŞEGÜL DALMIZRAK, .Çağdaş AKTAN, Ali Şahin KÜÇÜKASLAN, Tuğçe BALCI, Çağla KAYABAŞI, Besra YELKEN ÖZMEN, NUR SELVİ GÜNEL, Çığır AVCI BİRAY, BUKET KOSOVA, FATMA ZUHAL EROĞLU, Serap AKSOYLAR, Nazan ÇETİ

Results of subconjunctival 5-fluorouracil in the management of bleb failure: A case series

İHSAN YILMAZ, SEVİL KARAMAN ERDUR, Ebru Demet AYGIT, Ahmet DEMİROK

Piperasilin/tazobaktama bağlı nötropeni gelişen bir olgu sunumu

Bedia SUNTUR MUTAY, FERİT KUŞCU, Hava KAYA, Perihan Aylin DALKIRAN

Diagnosis and differential diagnosis of para-articular chondroma of popliteal fossa: A very rare location

Berne Dirim METE, MERVE GÜRSOY BULUT, Donald RESNICK

Bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran adelosanlardaki riskli davranışların değerlendirilmesi

Zahide YALAKİ, Fatma ÇETİN, Yıldız Bilge DALLAR

Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri

Nilüfer KUTBAY ÖZDEMİR, Esma PEHLİVAN, ÖZER MAKAY, BANU PINAR ŞARER YÜREKLİ, Mehmet ERDOĞAN, Şevki ÇETİNKAL, Gökhan ÖZGEN, Füsun SAYGILI

Obstetrik anestezide neler oluyor?

Asuman SARGIN, SEMRA KARAMAN

Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi

Sıtkı ÜN, Yüksel YILMAZ, GÖKHAN KOÇ, HAKAN TÜRK, Osman KOCA, Fırat AKDENİZ

Cardiac and cerebral involvement in Erdheim-Chester disease

Yasemin Çiğdem ÖZERDEM, Bahar MÜEZZİNOĞLU, Gür AKANSEL, Muhip KANKO, HÜSNÜ EFENDİ

A case of medulloblastoma mimicking astrocytoma located in cerebello- pontine angle

TARIK AKMAN, Halil Murat ŞEN, Murat COŞAR, Mustafa GÜVEN, Adem Bozkurt ARAS