Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi

Amaç: Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsisi (TRUSBX) sırasında uygulanan anestezi yönteminin ağrı düzeyine ve hastanın sonraki biyopsi kararına etkisini araştırdık. Gereç ve Yöntem: Haziran 2010-Haziran 2014 tarihleri arasında TRUSBX yapılan 793 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 405’ine (%51) sadece lokal anestezik etkili jel uygulanırken (Grup 1), diğer 388 hastaya (%49) (Grup 2) lokal anestezik jel ve periprostatik blokaj uygulandıktan sonra her iki gruptaki hastaların vizüel analog skalası (VAS) aracılığıyla ağrı düzeyi değerlendirildi ve gerekirse tekrar biyopsi yaptırıp yaptırmayacakları soruldu. Daha sonra her iki grubun VAS değerleri ve yeniden biyopsi kararları arasında istatistiksel anlamlı fark olup olmadığı araştırıldı. Bulgular: Grup 1’in ortalama VAS değeri 3.1, grup 2’nin ortalama VAS değeri 1.6 olarak bulundu ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p

Affect of the anesthesia method on re-biopsy decision performed during prostate biopsy

Aim: The Affect Of The Anesthesia Method, which is used for prostate biopsy guided by transrectal ultrasonography (TRUSBX), on re-biopsy decision was evaluated. Materials and Methods: Study included 793 patients who had TRUSBX between June 2010 and June 2014. Local anesthesic gel was used in 405 patients (51%) (Group 1) and local anesthesic gel plus periprostatic blockage was used in 388 patients (49%) (Group 2) and groups were evaluated for pain level with visual analog scale (VAS) and asked if they undergo re-biopsy procedure when necessary. VAS levels and re-biopsy decisions of the groups were compared. Results: Average VAS level was 3.1 for Group 1 patients and 1.6 for Group 2 patients and the difference was statistically significant (p<0.05). Re-biopsy decision rate was 83.2% in Group 1 and 94.0% in Group 2 and this difference was also significant (p<0.05). Conclusion: It was found that periprostatic blockage and local anesthesic gel was significantly advantageous than only local anesthesic gel method on VAS level and re-biopsy decision

Kaynakça

1. Pickles T, Ruether JD, Weir L, Carlson L, Jakulj F. Psychosocial barriers to active surveillance for the management of early prostate cancer and a strategy for increased acceptance. BJU Int 2007;100(3):544-51. 2. Jemal A, Tiwari RC, Murray T, et al. Cancer statistics, 2004. CA Cancer J Clin 2004;54(1):8-29. 3. Pendleton J, Costa J, Wludyka P, Carvin DM, Rosser CJ. Combination of oral tramadol, acetaminophen and 1% lidocaine induced periprostatic nerve block for pain control during transrectal ultrasound guided biopsy of the prostate: A prospective, randomized, controlled trial. J Urol 2006;176(4):1372-5. 4. Nazir B. Pain during transrectal ultrasound-guided prostate biopsy and the role of periprostatic nerve block: What radiologists should know? Korean J Radiol 2014;15(5):543-53. 5. Sadeghi-Nejad H, Simmons M, Dakwar G, Dogra V. Controversies in transrectal ultrasonography and prostate biopsy. Ultrasound Q 2006;22(3):169-75. 6. Tsuji FH, Chambó RC, Agostinho AD, Trindade Filho JC, de Jesus CM. Sedoanalgesia with midazolam and fentanyl citrate controls probe pain during prostate biopsy by transrectal ultrasound. Korean J Urol 2014;55(2):106-11. 7. Kumar A, Griwan MS, Singh SK, Sen J, Pawar DS. Is periprostatic nerve block a gold standard in case of transrectal ultrasound-guided prostate biopsy? Urol Ann 2013;5(3):152-6. 8. Singh SK, Kumar A, Griwan MS, Sen J. Comparative evaluation of periprostatic nerve block with and without intraprostatic nerve block in transrectal ultrasound-guided prostatic needle biopsy. Korean J Urol 2012;53(8):547-51. 9. Nash PA, Bruce JE, Indudhara R, Shinohara K. Transrectal ultrasound guided prostatic nerve blockade eases systematic needle biopsy of the prostate. J Urol 1996;155(2):607-9. 10. Stirling BN, Shockley KF, Carothers GG, Maatman TJ. Comparison of local anesthesia techniques during transrectal ultrasound-guided biopsies. Urology 2002;60:89-92. 11. Turgut AT, Olçücüoğlu E, Koşar P, Geyik PO, Koşar U. Complications and limitations related to periprostatic local anesthesia before TRUS-guided prostate biopsy. J Clin Ultrasound 2008;36(2):67-71. 12. Raber M, Scattoni V, Roscigno M, Rigatti P, Montorsi F. Perianal and intrarectal anaesthesia for transrectal biopsy of the prostate: a prospective randomized study comparing lidocaine-prilocaine cream and placebo. BJU Int 2005;96(9):1264-7. 13. Skriapas K, Konstantinidis C, Samarinas M, Xanthis S, Gekas A. Comparison between lidocaine and glyceryl trinitrate ointment for perianal-intrarectal local anesthesia before transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy: A placebo-controlled trial. Urology 2011;77(4):905-8. 14. Goluza E, Hudolin T, Kastelan Z, Peric M, Murselovic T, Sosic H. Lidocaine suppository for transrectal ultrasound-guided biopsy of the prostate: a prospective, double-blind, randomized study. Urol Int 2011;86(3):315-9. 15. Buckley MR, Bryant NJ, Brown JA, Tiwari P, Cooperberg PL, Wong AD. Tolerance of local anesthetic for transrectal ultrasound- guided prostate biopsy: Our experience and a literature review. Can Assoc Radiol J 2006;57(3):169-74. 16. Izol V, Soyupak B, Seydaoglu G, Aridogan IA, Tansug Z. Three different techniques for administering analgesia during transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: A comparative study. Int Braz J Urol 2012;38(1):122-8. 17. Otunctemur A, Dursun M, Besiroglu H, et al. The effectivity of periprostatic nerve blockade for the pain control during transrectal ultrasound guided prostate biopsy. Arch Ital Urol Androl 2013;85(2):69-72. 18. Seçkiner I, Sen H, Erturhan S, Yağcı F. A prospective, randomized controlled study comparing lidocaine and tramadol in periprostatic nerve blockage for transrectal ultrasound-guided prostate biopsy. Urology 2011;78(2):257-60. 19. Obek C, Ozkan B, Tunc B, Can G, Yalcin V, Solok V. Comparison of 3 different methods of anesthesia before transrectal prostate biopsy: A prospective randomized trial. J Urol 2004;172(2):502-5.

Kaynak Göster

1454 1049

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

A case of pseudotumor cerebri associated with idiopathic hypopara-thyroidism and vitamin B12 deficiency

Pınar AKGÜL, Müge ÖZSAN, Remzi YİĞİTER, Aylin AKÇALI, AYŞE MÜNİFE NEYAL, Sema GEYİK, Mustafa YILMAZ, Mehmet Ali ELÇİ

Bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran adelosanlardaki riskli davranışların değerlendirilmesi

Zahide YALAKİ, Fatma ÇETİN, Yıldız Bilge DALLAR

A case of medulloblastoma mimicking astrocytoma located in cerebello- pontine angle

TARIK AKMAN, Halil Murat ŞEN, Murat COŞAR, Mustafa GÜVEN, Adem Bozkurt ARAS

Results of subconjunctival 5-fluorouracil in the management of bleb failure: A case series

İHSAN YILMAZ, SEVİL KARAMAN ERDUR, Ebru Demet AYGIT, Ahmet DEMİROK

Diagnosis and differential diagnosis of para-articular chondroma of popliteal fossa: A very rare location

Berne Dirim METE, MERVE GÜRSOY BULUT, Donald RESNICK

Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmes

SUNDE YILMAZ SÜSLÜER, Burçin KAYMAZ TEZCAN, VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ, ASLI TETİK VARDARLI, DUYGU DÖNDÜ AYGÜNEŞ JAFARI, AYŞEGÜL DALMIZRAK, .Çağdaş AKTAN, Ali Şahin KÜÇÜKASLAN, Tuğçe BALCI, Çağla KAYABAŞI, Besra YELKEN ÖZMEN, NUR SELVİ GÜNEL, Çığır AVCI BİRAY, BUKET KOSOVA, FATMA ZUHAL EROĞLU, Serap AKSOYLAR, Nazan ÇETİ

Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi ile intakt atrial septum birlikteliği: Nadir bir konjenital anomali

Onur IŞIK, Tolga BAŞ, Murat KOÇ, Hakan AYDIN, Ali KUTSAL

Piperasilin/tazobaktama bağlı nötropeni gelişen bir olgu sunumu

Bedia SUNTUR MUTAY, FERİT KUŞCU, Hava KAYA, Perihan Aylin DALKIRAN

Polis meslek yüksekokulu öğrencilerinde sigara kullanımına yönelik görüş ve tutumun değerlendirilmesi

GÖRKEM YARARBAŞ, DEMET HAVAÇELİĞİ ATLAM

Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi

Sıtkı ÜN, Yüksel YILMAZ, GÖKHAN KOÇ, HAKAN TÜRK, Osman KOCA, Fırat AKDENİZ