Diagnosis and differential diagnosis of para-articular chondroma of popliteal fossa: A very rare location

Para-artiküler kondromlar dizin infrapatellar yağ yastığında sıklıkla görülen benign kondroid tümörlerdir. Biz burada, popliteal fossa yerleşimli, nadir görülen bir para-artiküler kondrom olgusunu sunmak istedik. Seksen iki yaşında erkek hasta, sağ dizin popliteal bölgesinde kronik ağrı ve şişlik yakınmalarıyla ortopedi servisine başvurmuştu. Düz röntgenogram ve MRG tetkikleri gerçekleştirildi. Röntgenogramda, popliteal fossada, sferik şekilli kalsifikasyonlar içeren, iyi sınırlı kitle saptandı. MRG'de T1 ağırlıklı TSE sekansta; komşu kaslarla eş sinyalde, T2 ağırlıklı yağ baskılı sekansta; kondroid matriks ve ödemi temsil eden heterojen yüksek sinyalli kitle saptandı. Kontrast sonrası alınan kesitlerde, kondrom için tipik olan kondroid lobüllerde periferal kontrastlanma görüldü. Cerrahi olarak çıkarılan kitlenin histopatolojik tanısı para-artiküler kondrom ile uyumlu idi.

Popliteal fossa yerleşimli para-artiküler kondromun tanı ve ayırıcı tanısı: Çok nadir bir lokalizasyon

Para-articular chondroma is a benign chondroid tumor which is frequently seen in the infrapatellar fat pad of the knee. We report a para-articular chondroma case located in the popliteal fossa which is very uncommon. Eighty-two-year- old male was presented to the department of orthopedics with a history of chronic pain and swelling at the popliteal fossa of his right knee. The patient was investigated using the following techniques; plain radiograph and MRI which gave an impression of a benign para-articular chondroma arising from the popliteal fossa. Radiographically, a well- delinated mass with spherical calcifications in the popliteal fossa was detected on the X-ray of the knee. On MRI, isointense signal intensity with adjacent muscles on T1-weighted TSE sequence and heterogeneous high signal intensities suggestive of chondroid matrix and oedema on fat-supressed T2-weighted sequence were detected. On postcontrast images peripheral enhancement in the chondroid lobules which was typical for chondroma was seen. After surgical resection, histopathological examination revealed para-articular chondroma.

Kaynakça

1. Zlatkin MB, Lander PH, Begin LR, Hadjipavlou A. Soft-tissue chondromas. Am J Roentgenol 1985;144(6):1263-7. 2. Marcial-Seoane RA, Marcial-Seoane MA, Ramos E, Marcial-Rojas RA. Extraskeletal chondromas. Bol Asoc Med PR 1990;82(9):394-402. 3. Murphey MD, Choi JJ, Kransdorf MJ, Flemming DJ, Gannon FH. Imaging of osteochondroma: Variants and complications with radiologic-pathologic correlation. Radiographics 2000;20(5):1407-34. 4. Bansal M, Goldman AB, DiCarlo EF, McCormack R. Soft tissue chondromas: Diagnosis and differential diagnosis. Skeletal Radiol 1993;22(5):309-15. 5. Enzinger FM, Weiss SW. Soft tissue tumours, 2th ed. St. Louis: Mosby; 1988. 6. Lichtenstein L, Goldman RL. Cartilage tumours in soft tissues, particularly in the hand and foot. Cancer 1964;17(9):1203-8. 7. Helpert C, Davies AM, Evans N, Grimer RJ. Differential diagnosis of tumours and tumour-like lesions of the infrapatellar (Hoffa’s) fat pad: Pictorial review with an emphasis on MR imaging. European Radiology 2004;14(12):2337-46. 8. Gentles C, Perin J, Berrey H, Griffiths HJ. Radiologic case study. Soft-tissue chondroma. Orthopedics 2007;30(3):241-3. 9. Jones BC, Sundaram M, Kransdorf MJ. Synovial sarcoma: MR imaging findings in 34 patients. Am J Roentgenol 1993;161(4):827-30. 10. Mc Auley G, Jagannathan J, O'Regan K, et al. Extraskeletal osteosarcoma: Spectrum of imaging findings. Am J Roentgenol 2012;198(1):31-7.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

3.6b 2.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran adelosanlardaki riskli davranışların değerlendirilmesi

Zahide YALAKİ, Fatma ÇETİN, Yıldız Bilge DALLAR

Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmes

SUNDE YILMAZ SÜSLÜER, Burçin KAYMAZ TEZCAN, VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ, ASLI TETİK VARDARLI, DUYGU DÖNDÜ AYGÜNEŞ JAFARI, AYŞEGÜL DALMIZRAK, .Çağdaş AKTAN, Ali Şahin KÜÇÜKASLAN, Tuğçe BALCI, Çağla KAYABAŞI, Besra YELKEN ÖZMEN, NUR SELVİ GÜNEL, Çığır AVCI BİRAY, BUKET KOSOVA, FATMA ZUHAL EROĞLU, Serap AKSOYLAR, Nazan ÇETİ

Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi ile intakt atrial septum birlikteliği: Nadir bir konjenital anomali

Onur IŞIK, Tolga BAŞ, Murat KOÇ, Hakan AYDIN, Ali KUTSAL

Polis meslek yüksekokulu öğrencilerinde sigara kullanımına yönelik görüş ve tutumun değerlendirilmesi

GÖRKEM YARARBAŞ, DEMET HAVAÇELİĞİ ATLAM

A case of pseudotumor cerebri associated with idiopathic hypopara-thyroidism and vitamin B12 deficiency

Pınar AKGÜL, Müge ÖZSAN, Remzi YİĞİTER, Aylin AKÇALI, AYŞE MÜNİFE NEYAL, Sema GEYİK, Mustafa YILMAZ, Mehmet Ali ELÇİ

Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri

Nilüfer KUTBAY ÖZDEMİR, Esma PEHLİVAN, ÖZER MAKAY, BANU PINAR ŞARER YÜREKLİ, Mehmet ERDOĞAN, Şevki ÇETİNKAL, Gökhan ÖZGEN, Füsun SAYGILI

Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi

Sıtkı ÜN, Yüksel YILMAZ, GÖKHAN KOÇ, HAKAN TÜRK, Osman KOCA, Fırat AKDENİZ

Diagnosis and differential diagnosis of para-articular chondroma of popliteal fossa: A very rare location

Berne Dirim METE, MERVE GÜRSOY BULUT, Donald RESNICK

Cardiac and cerebral involvement in Erdheim-Chester disease

Yasemin Çiğdem ÖZERDEM, Bahar MÜEZZİNOĞLU, Gür AKANSEL, Muhip KANKO, HÜSNÜ EFENDİ

Piperasilin/tazobaktama bağlı nötropeni gelişen bir olgu sunumu

Bedia SUNTUR MUTAY, FERİT KUŞCU, Hava KAYA, Perihan Aylin DALKIRAN