Yongalevha Fabrikasının Çalışma Prensibi ve Farklı Presleme Tekniğinin Levha Kalitesi Üzerine Etkisi

Bu çalışmada, mobilya endüstrisi başta olmak üzere birçok kullanım yeri olan yongalevhanın üretim teknolojisi hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ana hatları ile yongalevha üretim aşamaları, yongalama, kurutma, tutkallama, serme ve presleme ünitelerinden meydana gelmektedir. Farklı yoğunluk sınıflarına göre tek katlı ve sürekli preste üretilmiş bazı levhaların teknolojik özellikleri de karşılaştırılmıştır. Tek katlı preslerde daha kaliteli levha üretmek mümkün olduğu görülmüştür. Ancak sürekli preslerin birçok avantaja sahip olmaları nedeni ile yongalevha fabrikaları tarafından daha fazla tercih edilmektedir.

The Principle of a Particle Board Plant and The Effect of Pressing Techniques on Board Quality

In this study, general information about the particleboard manufacturing technology with many uses, especially in the furniture industry are given. Outlined with particleboard manufacturing steps consists of laying chipping, drying, sizing and pressing unit. Technological properties of different density particleboards are tested. This particleboards were produced single-storey presses and continuous presses. Single-storey presses produce higher quality particleboard. However, continuous pressing system have many advantages so it is preferred by the factory.

Kaynakça

Anonim. 2014. UNECE/FAO, unece.org.

Anonim. 2016a. Yıldızentegre fabrikası, Mudurnu.

Anonim. 2016b. http://www.siempelkamp.com.

Bozkurt, Y., Göker, Y. 1990. Yongalevha Endüstrisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 3614/413, İstanbul.

BS 1811. 1969. Methods of test for wood chipboard and other particleboard. British standard.

Güler, C. 2015. Pamuk Saplarından Yongalevha Üretimi ve Fabrikasyon İşlemi, Türkiye Âlim Kitapları Yayınları, Sayfa Sayısı 168, ISBN:978-3-639-67436-1

Kalaycıoğlu, H., Özen, R. 2012. Yongalevha Endüstrisi Ders Kitabı, KTÜ-Trabzon.

Nemli, G., Kalaycıoğlu, H., Akbulut, T. 2004. Pres Çeşidinin Yongalevhanın Teknik Özellikleri Üzerine Etkisi, Artvin Orman Fak. Dergisi, 1 (2): 89-95.

TS EN 309.2008. Yongalevhalar, Tarif ve Sınıflandırmalar. TSE. Ankara.

TS EN 326-1. 1999. Ahşap esaslı levhalar-Numune alma kesme ve muayene bölüm 1:Deney numunelerinin seçimi, kesimi ve deney sonuçlarının gösterilmesi

Kaynak Göster

APA Güler, C , Sancar, S . (2016). Yongalevha Fabrikasının Çalışma Prensibi ve Farklı Presleme Tekniğinin Levha Kalitesi Üzerine Etkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/290931

1263 721

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İmalat Sanayi İçerisinde Yer Alan Sektörlerin İş Kazası İstatistiklerinin Küme ve Ayırma Analizleri İle Değerlendirilmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Tarık GEDİK

Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Orman Ürünleri Sanayinin Orman Endüstri Mühendisliği Öğretiminden Beklentilerinin İrdelenmesi

Tarık GEDİK, Muhammet ÇİL, Derya SEVİM KORKUT, Kadri CEMİL AKYÜZ, Gökşen KOŞAR, İlter BEKAR

Yongalevha Fabrikasının Çalışma Prensibi ve Farklı Presleme Tekniğinin Levha Kalitesi Üzerine Etkisi

Cengiz GÜLER, Semih SANCAR

Ağaç Yetişme Bölgesinin Kontrplaklarda Formaldehit Emisyonuna Etkisi

Hasan ÖZTÜRK, Gürsel ÇOLAKOĞLU

Köklendirme ortamı ve hormonun dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) çeliklerinin köklenmesine etkisi

Bilal ÇETİN, Yavuz YAVUZŞEFİK

Düzce İçin Yeni Bir Zararlı Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)

Nuray ÖZTÜRK, Süleyman AKBULUT, Beşir YÜKSEL

Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam (Pinus nigra), Toros Sediri (Cedrus libani) ve Saçlı Meşe (Quercus cerris) Fidanlarının Yarı-Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER

Türkiye’deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi

Cumhur ALEVLİ, İbrahim YILDIRIM

Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı

Bekir Cihad BAL, Elif AKÇAKAYA, Zeynep GÜNDEŞ