Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı

Doğal ormanların sürdürülebilirliği, gelişen ülkelerde bazı sosyal ve ekonomik nedenler ile baskı altındadır. Bu gibi ülkelerde orman eko sistemini korumak ve odun ihtiyacını karşılamak için plantasyon sahaları kurularak odun tüketimi için yeni kaynakların oluşturulması gerekmektedir. Hızlı gelişen plantasyonlar gelecekte odun talebini karşılamada anahtar eleman olarak görülmektedir. Fraxinus angustifolia Vahl. (Dar yapraklı dişbudak-DYD) ağaçları hızlı büyüme yeteneği ve değerli odunundan dolayı Türkiye için en önemli türlerdendir. Parke, spor aletleri, maden direkleri ve kayık üretiminde kullanılmaktadır. DYD odunu mantarlara karşı dayanıksız olarak bilinmektedir fakat plantasyonu yapılmış dişbudak odununun dayanıklılığı hakkında herhangibir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, mevcut çalışmada plantasyonda ve doğal yetişen dar yapraklı dişbudak odunlarının olası dayanıklılık farklılıkları çalışılmıştır.

Natural Durability of Narrow Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) Wood from Planted and Natural Stands

Sustainability of natural forests is under pressure due to some social and economic problems existing in developing countries. In such countries, creation of new resources for wood production by plantation establishment is necessary in order to protect forest eco-system and to meet the demand for wood. Fast-growing plantations will be relied upon as a key element in meeting future demand for wood. Fraxinus angustifolia Vahl. (Narrow leaved ash-NLA) tree is the most important species for Turkey because of its fast growing ability and valuable wood. It is also used in parquet, sports tools, mine poles, and caique building. The exceptional property of ash is its bending ability and flexibility. NLA wood is known as non-resistant to fungi but there is no information about planted ash wood. For this reason, possible durability differences between planted and natural grown NLA wood was studied in this study.Natural durability of fast growing NLA species, grown in plantation and natural stands was evaluated by soil-block decay test method according to ASTM D- 2017 -05. The ash trees were felled down from Adapazarı and Sinop regions and then test specimens were exposed to a brown rot fungus Gloeophyllum trabeum, two white rot fungi Pleurotus ostreatus and Coriolus versicolor for 12 weeks. The natural durability was determined by the weight loss percentage of the test blocks.As a result, there is no significant different between plantation and natural grown NLA wood durability against brown and white rot fungi. Tests showed that P. ostreatus resulted in heigher weight loss than the other test fungi and there was no change on durability classes.

Kaynakça

Anonymous, 2001. Ormancılık-Sekizinci beş yıllık kalkınma planı (forestry development plan-VIII) (in Turkish), No: 2531/547, p 539, Ankara.

Antwie-Boasiako, C. 2004. Assessment of Anatomy, Durability and Treatability of Two Tropical Lesser-Utilized Species and Two Related Species from Ghana. PhD Thesis submitted to The University of Reading, Reading, England (UK), 319pp.

Antwie-Boasiako, C. and Pitman, A. J. 2009. Influence Of Density On The Durabilities Of Three Ghanaian Tımbers, Journal of Science and Technology Vol. 29, No. 2, Aug.

Antwie-Boasiako, C. and Allotey, A. 2010. The Effect of Stake Dimension on the Field Performance of Two Hardwoods with Different Durability Classes, International Biodeterioration & Biodegradation 64:267-273.

Astm (American Standart testing Methods) D-2017-05. 2005. Accelerated laboratory tests of natural decay resistance of woods, 1981 Annual Book of ASTM Standarts, Part 22, Wood; Adhesives, 01-022081-45, Easton, Md., USA.

Ayan, S. and Sivacioglu, A. 2006. Review of the Fast Growing Forest Tree Species In Turkey. Boletin del CIDEU, 2:57-71.

Baill`eres, H. and Durand, PY. 2000. Non Destructive Techniques for Wood Quality Assessment of Plantation- grown Teak. Bois et Forˆet des Tropiques 283:17–27.

Bhat, K M. and Florence, E J M. 2003. Natural Decay Resistance of Juvenile Teak Wood Grown in High Input Plantations, Holzforschung 57:453-455.

Bozkurt, A. Y. 1971. Önemli Bazı Ağaç Türleri Odunlarının Tanımı, Teknolojik Özellikleri ve Kullanış Yerleri. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 1653/177, İstanbul.

Cicek, E. and Yilmaz, M. 2002. The Importance of Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa as a Fast Growing Tree for Turkey. In: Diner A, Ercan M, Goulding C, Zoralioglu T (eds) IUFRO Meeting on Management of Fast Growing Plantations. Izmit, Turkey, pp 192–202.

Kaynak Göster

APA Tırak Hızal, K , Erdin, N . (2016). Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 30-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/290996

664 60

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

İbrahim BEKTAŞ, Suphi ORUÇ, Bekir Cihad BAL, Ayşenur KILIÇ AK

Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki İri Cüsseli Memeli Hayvanlar ve Sonbahar Dönemi Habitat Tercihleri

Vedat BEŞKARDEŞ

Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı

Bekir Cihad BAL, Elif AKÇAKAYA, Zeynep GÜNDEŞ

Orman Ürünleri Sanayinin Orman Endüstri Mühendisliği Öğretiminden Beklentilerinin İrdelenmesi

Tarık GEDİK, Muhammet ÇİL, Derya SEVİM KORKUT, Kadri CEMİL AKYÜZ, Gökşen KOŞAR, İlter BEKAR

İmalat Sanayi İçerisinde Yer Alan Sektörlerin İş Kazası İstatistiklerinin Küme ve Ayırma Analizleri İle Değerlendirilmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Tarık GEDİK

Saptırma Duvarlarının Çığ Kontrol Önlemi Olarak Trabzon Araklı-Kayaiçi Köyünde Projelendirilmesi

Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER

Türkiye’deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi

Cumhur ALEVLİ, İbrahim YILDIRIM

Yongalevha Fabrikasının Çalışma Prensibi ve Farklı Presleme Tekniğinin Levha Kalitesi Üzerine Etkisi

Cengiz GÜLER, Semih SANCAR

Köklendirme ortamı ve hormonun dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) çeliklerinin köklenmesine etkisi

Bilal ÇETİN, Yavuz YAVUZŞEFİK