Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı

Masif odun ve odun esaslı kompozit malzemelerin ahşap yapılarda kullanımında, bağlantı elemanı olarak çivi, vida ve cıvata gibi metal elemanlar kullanılmaktadır. Bağlantı noktalarının sağlamlığı birçok faktöre bağlıdır. Bu çalışmada, farklı kombinasyonlarda, kayın, kavak ve okaliptüs soyma kaplamaları kullanılarak beş tabakalı kontrplak levhaları üretilmiştir. Levha tiplerinden üçü homojen kontrplak (kayın, okaliptüs ve kavak) ve ikisi kombinasyon kontrplak (kayın-okaliptüs-kayın ve kayın-kavak-kayın) olarak üretilmiştir. Levhaların maksimum yanal çivi dayanımı, maksimum yükteki deformasyon miktarları, yoğunlukları ve rutubetleri belirlenmiştir. Yanal çivi dayanımı testi ASTM 1761’e göre yapılmıştır. Denemelerde ring çivi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; kayın, okaliptüs, kavak, kayın-okaliptüs-kayın ve kayın-kavak-kayın kontrplakların yanal çivi dayanımı, sırasıyla, 3296, 2757, 2134, 2964 ve 2489 N olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; ağaç türü ve kombinasyon tipinin yanal çivi dayanımını önemli derecede etkilediği belirlenmiştir.

Lateral Nail Resistance of Plywood Produced from Different Tree Species

Metal fasteners such as nails, screws and bolts are used as fasteners in the application of solid wood and wood based composite materials in wooden construction. The durability of the connection points is influenced by many factors. In this study, five ply plywood panels were produced using rotary veneers from beech, eucalyptus, poplar threes. The tree type of panels were produced as single species plywood (beech, eucalyptus and poplar), and two type of panels were produced as combination plywood (beech-eucalyptus-beech and beech-poplar- beech). The lateral nail resistance, deformation at maximum load, density and moisture content of the plywood panels were determined. The lateral nail resistance tests were conducted according to ASTM 1761. The ring nail was used in experiments. According to obtained data; the lateral nail resistance of beech, eucalyptus, poplar, beech-eucalyptus-beech and beech-poplar-beech plywood were 3296, 2757, 2134, 2964 ve 2489 N, respectively. According to obtained data; it was determined that three species and combination type affect significantly the lateral nail resistance of plywood.

Kaynakça

APA, 2007. Diaphragms and Shear Walls, Design/Construction Guide, Form No L350G.

ASTM1761, 2012. Standart Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood, American

Society for Testing and Materials.

Ayata, Ü. 2008. Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensıs ve Eucalyptus grandıs)’ün odun

özellikleri ve kağıt endüstrisinde kullanımının araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü

İmam Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Bal, B.C. 2011. Okaliptüs grandis (Eucalyptus grandis) odununun fiziksel ve mekanik

özellkleri ve lamine ağaç malzeme üretiminde kullanılması üzerine araştırmalar.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Kaynak Göster

APA Bal, B , Akçakaya, E , Gündeş, Z . (2016). Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 145-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/291073

1099 264

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yongalevha Fabrikasının Çalışma Prensibi ve Farklı Presleme Tekniğinin Levha Kalitesi Üzerine Etkisi

Cengiz GÜLER, Semih SANCAR

İmalat Sanayi İçerisinde Yer Alan Sektörlerin İş Kazası İstatistiklerinin Küme ve Ayırma Analizleri İle Değerlendirilmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Tarık GEDİK

Türkiye’deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi

Cumhur ALEVLİ, İbrahim YILDIRIM

Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Aydın DEMİR, İsmail AYDIN

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

İbrahim BEKTAŞ, Suphi ORUÇ, Bekir Cihad BAL, Ayşenur KILIÇ AK

Ağaç Yetişme Bölgesinin Kontrplaklarda Formaldehit Emisyonuna Etkisi

Hasan ÖZTÜRK, Gürsel ÇOLAKOĞLU

Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı

Bekir Cihad BAL, Elif AKÇAKAYA, Zeynep GÜNDEŞ

Sarıçam (Pinus sylvetris L), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Basınç Odununun Mikroskobik Yapısı

Süheyla Esin KÖKSAL, Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ

Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Köklendirme ortamı ve hormonun dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) çeliklerinin köklenmesine etkisi

Bilal ÇETİN, Yavuz YAVUZŞEFİK