Toplam Verimli Bakım

Öz Toplam Verimli Bakım, tüm katılımcıların oluşturduğu küçük grup faaliyetleri ile uygulanan bir verimli bakım yöntemidir. İşletmenin tüm birimlerini içine alan ve her birimden toplam katılımı öngören bir anlayıştır. Yani üretimde sıfır iş kazası, sıfır hata ve sıfır ekipman duruşlarını gerçekleştirecek tüm çalışan personelin benimsediği bir stratejidir. Bu çalışma Türkiye’de yapılmış Toplam Verimli Bakım çalışmalarını incelemek ve değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Literatür çalışması çerçevesinde; bakım kavramı, Toplam Verimli Bakım ile ilgili konular, rastlanılan ileri düzeyde uygulamalar ve stratejiler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

Açıkgöz, İ., 2001. Total Productive Maintenance: An Application Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Adalı, S., 1998. Toplam Verimli Bakım Faaliyetlerinin Üretim Yönetimine Etkileri Yüksek Lisans Tezi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aksu, İ.A., 2003. Toplam Verimli Bakım (TPM) ve Endüstri İşletmelerinde Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akyürek, E., 2006. Toplam Üretken Bakım Uygulamalarıyla Maliyet Düşürülmesinin Ölçülmesi Yüksek Lisans Tezi Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Alişar, M., 1992. Koruyucu Bakım Planlaması ve Bir Sanayii İşletmesinde Uygulama Yüksek Lisans Tezi Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Alkan, F., 1995. An Investigation of The Applicability of Total Productive Maintenance Techniquies to A Hot Strip Mill of Stell Plants Yüksek Lisans Tezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Alparslan D. 2005. Toplam Üretken Bakım Yönetimi ve Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki Uygulama Yüksek Lisans Tezi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Altınova, S., 2004. Toplam Verimli Bakım ve Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Arı, V., 2001. İşletmelerde Toplam Verimli Bakım Uygulamasında Başarının Kriterleri Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Arkan, Ş., 2003. Toplam Verimli Bakım (TPM) Yaklaşımı ve Gıda Endüstrisinde Uygulanabilirliği Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ateş, S., 2006. Kalite Geliştirme Sürecinde Toplam Verimli Bakımın Önemi Lastik Sektörü Uygulaması Yüksek Lisans Tezi Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ayrancı, M. M., 1997. Bilgisayar Destekli Bakım Yöntemleri ve Gemilerde Bakım Yönetimi Yüksek Lisans Tezi İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.Ayyıldız, R., 2000. Toplam Verimli Bakım ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bayram, A., 1998. Toplam Verimli Bakımın Üretim Yönetimine Katkıları ve Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Baz B. 1995. Bakım Planlaması Problemlerinin Çözümünde Bir Uzman Sistem Yaklaşımı Yüksek Lisans Tezi Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bozoğlu ,M. Ö., 1998. Toplam Üretken Bakım (T.P.M.) ve Uygulaması Yüksek Lisans Tezi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çapkur, D., 1989. Endüstriyel Bakım Planlaması ve Kontrolü Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cihan, N., 2005. Toplam Kalite Yönetimi Tam Zamanında Üretim ve Toplam Üretken Bakım Yönetim Yaklaşımlarının Entegrasyonun Türk Prefabrikasyon Sektöründe Uygulanabilirliği Yüksek Lisans Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Cömert, İ., 2001. Sürekli İyileştirme Sürecinde Toplam Üretken Bakımın Yeri

Yüksek Lisans Tezi Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çelebi, H. T., 1997. Toplam Kalite Açısından 5S ve Toplam Verimli Bakım Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Kalite Programı.

Demirci, A., 2002. Toplam Verimli Bakım ve 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nda Bir Uygulama Denemesi Yüksek Lisans Tezi Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doğan, Ö. İ., 2000. Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ocak-Şubat-Mart 1 (2).

Dönmez, C., 2004. Toplam Verimli Bakım ve Hedeflerinin Gebze Lever Elida Fabrikasında İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erdoğan, H., 2002. Bütünleşik Üretim Sistemlerinde Bakım Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi ve Üretim Sektöründe Bir İşletmeye Uygulanması Yüksek Lisans Tezi Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Göktaş, C., 1997.

Toplam Verimli Bakım ve Kordsa’daki Toplam Verimli Bakım Uygulamalarının Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Güven, K., 2006. Periyodik Bakım Yapan Bir Tekstil İşletmesinde Bilgisayar Destekli Toplam Verimli Bakıma Geçiş (TVB) ve Kaliteye Etkisi Yüksek Lisans Tezi Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.

Hasan, D., 2001. Toplam Verimli Bakım ve Bir İşletmede Uygulama Çalışmaları Yüksek Lisans Tezi Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kalkanlı, Ö., 2006. Toplam Verimli Bakım (TVB) Yönetimi ve Bir Verimli Bakım Uygulaması Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karabulut, A., 1999. Toplam Üretken Bakım Yönetimi Yüksek Lisans Tezi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karaca, E., 2006. Total Productive Maintenance and System Analiysis In A Middle Scale Company Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karamanlı, A., 2003. Toplam Verimli Bakım Sürekli İyileştirme Takımlarının Ekipman İyileştirme Faaliyetleri Yüksek Lisans Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kartepe, M. O., 1991. Demir ve Çelik Tesislerinde Bakım Uygulamaları Yüksek Lisans Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kaya, K., 2003. Bakım Yönetimi ve Bir İşletmede Toplam Üretken Bakım Modelinin Oluşturulması Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kocaalan, M. L., 1999. Toplam Verimli Bakım (TVB) Anlayışı ile İyileştirme ve Ekipman Performansının Arttırılması Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kocakoç, M., 2001. Üretim Süreçlerinde Toplam Üretken Bakım Yüksek

Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Malcı, S., 2004. Toplam Verimli Bakım Uygulama Planının Hazırlanması ve Bir Sanayi Kuruluşunda Uygulanması Yüksek Lisans Tezi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü.Nakajima, S. 1988.

Introduction to TPM: Total Productive Maintenance Productivity Pres Portland Oregon 0-915299-23-2

Nas, E., 2001. (TPM) Toplam Verimli Bakım Yönetimi veya Verimlilik ve Rekabet Gücü Yaratmak T.M.M.O.B. Metalurji mühendisleri odası Metaluroji 2001/126 s;20-21

http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi126/dergi126_2021.pdf (Ziyaret Tarihi:2 Ocak 2008)

Oğuz, E., 2003. Toplam Verimli Bakım Yöntemi İle İşgücü Verimliliğinin Arttırılması ve Çelikord A.Ş. İşletmesinde Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Oğuz, M., 2004. Total Productive Maintenance: A Survey of Implemantations In Turkey Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özdemir, İ., 2005. Üretim İşletmelerinde Toplam Üretken Bakım ve Uygulaması Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öztürk, N., 1999. Toplam Verimli Bakımın Üretim Yönetiminde Etkileri ve Bir uygulama Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öztürkarı, Ö., 2001. İşletme Yönetiminde Toplam Verimli Bakım Konsepti Oluşturulmasına Yönelik Sistem Tasarımı ve Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Saraç ,B., 1991. Planlı Bakım Onarım Sistemi ve Bilgisayar Destekli Tasarımı Yüksek Lisans Tezi Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Sarıçoban, E., 2006. Toplam Verimli Bakım Çalışmalarında 5S’in Önemi ve Uygulanması Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sevim Korkut, D., 2005. Toplam Bakım Yönetimi ve Orman Ürünleri İşletmesinde Uygulanması Doktora Tezi İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Sivri , H., 1986. Bakım planlamasına Rassal Bir Yaklaşım ve Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Şen, T., 1999. Toplam Üretken Bakım ve İlk Ekipman Yönetimi Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şenocak, S., 2002. Bilgisayar Destekli Toplam Verimli Bakım (TPM) Uygulaması Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Tok, Ö., 2007. Toplam Verimli Bakım ve Bir İşletmede Uygulanması Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Topuz, Ç., 2001. İmalat İşletmelerinde Toplam Verimli Bakımın Önemi ve Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ünal, M. F., 1987. Fabrikalarda Bakım Onarım Maliyetlerinin Minimizasyonu Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kaynak Göster

APA Sevim Korkut, D , Bekar, İ . (2007). Toplam Verimli Bakım . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (2) , 63-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4830/291089