Kirsal ve Kentsel Alanlardaki Parklarda Kullanici Memnuniyeti; Gölcük Orman Içi Dinlenme Alani Ve Inönü Parki Örneği

Öz Kırsal ve kentsel rekreasyon alanlarından olan Gölcük Orman İçi Dinlenme Yeri ve İnönü Parkı’nın kullanıcı tiplerini, kullanıcıların yoğunluklarını, beklentilerini, memnuniyetlerini ve memnuniyetsizliklerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, Gölcük Ormaniçi Dinlenme Yeri ve İnönü Parkı’nda yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 500 adet anket, uygulanmıştır. Anket sonuçları, rekreasyon alanı memnuniyet ve memnuniyetsizlik faktörlerinin kullanıcı özelliklerinden etkilendiğini ve kırsal-kentsel rekreasyon alanı memnuniyet faktörleri arasında fark olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

Altınçekiç, H., Erdönmez, İ.M.Ö. 2001. Ulus Parkı’nda Kullanıcı Açısından Peyzaj Değerlendirmesi. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. Seri: A, 51 (2)

Bowes, S., Dawson, C.P. 1998. Watercraft User Motivations, Perceptions of Problems, and Preferences for Management Action: Comparisons Between Three Levels of Past Experience.

Proceeding of The 1998 Northeastern Recreation Research Symposium. Northeastern Forest Experiment Station, GTR/NE-255. pp: 149-155.Burns, R.C., Graefe, A.R., Absher, J.D., Titre, J. 1998.

Water-Based Recreationists’ Attitudes Regarding Customer Satisfaction: Differences Between Selected Market Segments. Proceedings of The 1998 Northeastern Recreation Research Symposium.

New York. GTR-NE-255. pp:166-171.

Dawson, C.P., Newman, P., Watson, A., 1997. Cognitive Dimensions of Recreational User Experiences in Wilderness: An Exploratory Study in Adirondack Wilderness Areas. Proceedings of The 1997 Northeastern Recreation Research Symposium. New York. GTR-NE-241. pp:257-259.

Düzce Valiliği, 2004. Düzce’nin Tarihi ve Coğrafyası. http//www.duzce.gov.tr

Güngör, N. 2002. Yıldız Parkın’da Kullanıcıların Memnuniyet Derecelerinin Değerlendirilmesi. İÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Kalıpsız, A. 1981. İstatistik Yöntemler. İ.Ü. Orman Fak. Yayınları. Yayın No: 2837. İstanbul.

Kesim, G.A. 1996. Düzce Kenti Açık ve Yeşil Alan Sorunları ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. A.İ.B.Ü. Yayınları No:5. Bolu.

MPAYHGM, 2002. T.C. Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Gölcük Ormaniçi Dinlenme Yeri, Revizyon Plan Raporu. Bolu.

Newman, P., Dawson, C.P., 1998. The Human Dimensions of The Wilderness Experience in The High Peaks Wilderness Area. Proceedings of The 1998 Northeastern Recreation Research Symposium. New York. GTR-NE-255 pp:122-128.

OGM, 1989. Gölcük Ormaniçi Dinlenme Yeri Plan Raporu. Bolu

Onat, F. 1998. Yeşil Alan Kullanıcılarının Memnuniyet Derecelerinin Değerlendirilmesi: Beşiktaş İlçesi Örneği. İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Uzun, S. 2005. Kırsal ve Kentsel Alanlardaki Parklarda Kullanıcı Memnuniyeti; Gölcük Orman İçi Dinlenme Alanı ve İnönü Parkı Örneği. A.İ.B.Ü. Fen Bilimleri Enst. Peyzaj Mim ABD. Yüksek Lisans Tezi.

Kaynak Göster

APA Uzun, S , Müderrisoğlu, H . (2007). Kirsal ve Kentsel Alanlardaki Parklarda Kullanici Memnuniyeti; Gölcük Orman Içi Dinlenme Alani Ve Inönü Parki Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (2) , 84-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4830/291103