Masif Parkelerde Kalite Sınıflarına Göre Yüzey Pürüzlülüğü

Öz Bu çalışmada ülkemizde parke endüstrisinde en fazla kullanılan kayın ve meşe parkelerde kalite sınıflarına göre yüzey pürüzlülüğü belirlenmiştir. Parke örnekleri Akyazı, Hendek ve Düzce’deki fabrikalardan temin edilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü iğne taramalı ölçme metodu ile tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda; meşe ve kayın parkelerde kalite sınıflarına göre yüzey pürüzlülüğünün değiştiği ancak bu değişimin istatistiki anlamda önemli olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

Anonymous. 2002. Mitutoyo surface roughness tester, Mitutoyo Surftest SJ-301. Product no. 99MBB035A 1. Series No. 178, Mitutoyo Corporation, 20-1, Sakado 1-chome, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa 213-0012, Japan.

Berkel, A., Bozkurt, A.Y., Göker, Y. 1980. Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve Çoruh Meşesi (Quercus dschorochensis Koch) Ağaç Türleri Odunlarının Aşınma Dirençleri Hakkında Araştırmalar, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 30 (2): 29-48.

Çabukoğlu, F. 2007. Masif Parkelerde Kalite Sınıflarına Göre Yüzey Pürüzlülüğünün Belirlenmesi, A.İ.B. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

DIN 4768. 1990. Determination of values of surface roughness parameters Ra, Rz, Rmax using electrical contact (stylus) instruments, concepts and measuring conditions. Berlin, Germany: Deutsches Institut für Norming.

Faust, T.D., Rice, J.J. 1986. Effects of veneer surface roughness on the bond quality of southem pine plywood, forest prod. J (36) (4): 57-62

Göker, Y., Demetçi, E.Y., As, N. 1997. Research on Surface Smoothness of Surface Processes Applied to Wod Materials, XI. World Forestry Congress, 13-22 October 1997, Volume.4, Page.51, Antalya, Turkey.

Gürleyen, L., 1998. Mobilyada Kullanılan Masif Ağaç Malzemelerde Yüzey Düzgünlüğünün Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ISO 4287. 1997. Geometrical product specifications (GPS) – surface texture: profile method—terms, definitions, and surface texture parameters. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

Kantay, R., Ünsal, Ö., Korkut, S. 2001. Türkiye’de Üretilen Ceviz ve Kayın Kesme Kaplama Levhalarının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi A Serisi. 51(1): 15-31.

TS 971.1988. Yüzey Pürüzlülüğünün-Parametreler ve Pürüzlülük Tespiti Kuralları, T.S.E., Ankara.

TS 930. 1989. Yüzey Pürüzlülüğünün Profil Metodu İle Ölçülmesinde Kullanılan Aletler-Sürekli Profil Değişimini Ölçen Değmeli (İğneli) Aletler ve Profil Kaydeden Aletler, T.S.E., Ankara.

TS 6959. 1989. Yüzey Pürüzlülüğünün-Terimler-Yüzey Pürüzlülüğü Parametrelerinin Ölçülmesi İçin, T.S.E., Ankara.

Ünsal, Ö., Kantay, R. 2002. Türkiye'de Üretilen Meşe ve Kayın Masif Parkelerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Araştırmalar, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, (1):81-87.

Kaynak Göster

APA Çabukoğlu, F , Korkut, S . (2007). Masif Parkelerde Kalite Sınıflarına Göre Yüzey Pürüzlülüğü . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (2) , 33-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4830/291065