Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde Çim Alanların Görsel Algı Değerlendirmesi

Son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de çevreyi oluşturan elemanların tanımlanmasında ve bu tanımlamada yer alan unsurların iyileştirilmesinde “görsel algı” kavramı, planlama ve tasarım çalışmalarında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, “görsel algı” yönünden araştırılacak bir alanın sunduğu imkânların neler olduğunun saptanması ve o alandaki peyzajı oluşturan elemanların ve bileşenlerin sahip oldukları potansiyellerin tespit edilmesi oldukça önemlidir.

Visual Perception Assessment In Lawn Areas At A Sample of Düzce University Campus

In recent years, the concept of “visual perception” has played an important role in the planning and designing studies that define the elements forming the environment in the world and Turkey and improve the elements included in this definition. Therefore, it is essential to determine what kind of opportunities an area to be investigated in terms of “visual perception” are provided and what sort of potentials the components and elements that constitute the landscape in that area have.It was aimed to emphasize how grass areas are important for the landscape design within the scope of the study which is performed depending on the criteria for visual quality evaluation. In this regard, photographs were taken from different points within Düzce University Campus which was selected as a sample area. The photographs obtained were evaluated by an expert group. It was benefitted from the criteria obtained from various literature studies and from spatial characteristics according to the suitability of the sample area in the evaluation, developing the process of modeling a visual criterion. For this purpose, the main material of the research was composed of 15 photographs selected from various points in Düzce University Konuralp Campus. Obtained from the results of a survey that was conducted to 30 of academic staff who had completed their master’s degree at Faculty of Forest, Düzce University, data were analyzed using with SPSS 20 program. Experts were asked to evaluate the photographs considering visual landscape indicators. As a result, an emphasis has been placed on the grass areas in terms of “visual quality” and “visual perception” in accordance with the determined criteria, and various suggestions have been made about this topic.

Kaynakça

Acar C., Sakıcı C. 2008. Assessing Landscape Perception of Urban Rocky Habitats, Building and Environment 43, 1153-1170.

Ak M. K. 2010. Akçakoca Kıyı Bandı Örneğinde Görsel Kalitenin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Anonim, 2010. Işıl Çakçı Ders Notları.

Brown, T. C., Daniel, T.C. 1987. Context Effects in Perceived Environmental Quality Assessment: Scene Selection and Landscape Quality Ratings. Journal of Environmental Psychology, 233-250.

Çakcı I., Çelem H. 2009. Kent Parklarında Görsel Peyzaj Algısının Değerlendirilmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 15(1) 88-95.

Daniel T. C. 2001. Whitherscenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century. Landscape and Planning, 54(2001) 267-281

Demir Z. 2004. Düzce’nin Yeni Kentleşme Sürecinde Açık ve Yeşil Alanlara Yeni Fonksiyonlar Kazandırılması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Erdönmez M. Ö, Kaptanoğlu Y. Ç. 2008. Peyzaj Estetiği ve Görsel Kalite Değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 58(1), 39-51.

Eroğlu E., Demir Z. 2016. Phenological and Visual Evaluations of Some Roadside Deciduous Trees in Urban Area. Biological Diversity and Conservation, 9/1(2016) 143-153.

Fisher, J. D., Bell, P. A., Baum, A. 1984. Environmental Psychology. Second Edition. ISBN:0-03-059867-3. NY, USA.

Kaynak Göster

APA Ak, M , Kaya, S . (2016). Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde Çim Alanların Görsel Algı Değerlendirmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 231-240 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/289509

2020 2414

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mobilya İşletmelerinde Üst Yönetim ile Alt Bölümler Arasindaki İlişki Düzeyinin Belirlenmesi

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN

Doğal ve Plantasyonda Yetişen Kızılağaç (Alnus glutinosa L. Gaertner) Odunlarının Yıllık Halka Genişliği ve Lif Boyutlarının Radyal Değişimi

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Sinop Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinde Kalın Kök Biyokütlesi ile Yetişme Ortamı ve Meşcere Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Ali Kemal ÖZBAYRAM, Engin GÜVENDİ

Yerli ve Yabancı Ağaç Türlerinin Külleri ile Emprenye Edilen Sarıçam Odunun Esmer Çürüklük Mantarlarından Coniophora puteana’ya Karşı Dayanımının Araştırılması

Çağlar AKÇAY, Ufuk TOPAL

Samandere Vadisi ve Uğur Köyü – Şimşirlik (Düzce) Mevkii Florası

Nihan KOÇER, Necmi AKSOY

Melamin ve Üre Formaldehit Tutkalı ile Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Cengiz GÜLER, Barış ALTINTAŞ, A. Kemal YÜKSEK

Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde Çim Alanların Görsel Algı Değerlendirmesi

Mehmet Kıvanç AK, Sertaç KAYA

Hasanlar Barajı (Düzce-Yığılca) ve Çevresinin Ballı Bitkileri

Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Necmi AKSOY, Ahmet Salih DEĞERMENCİ

Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS ile Planlanması ve Mevcut Uygulamaların İncelenmesi (Denizli Yöresi Örneği)

Yılmaz TÜRK

Abant Tabiat Parkı Rekreasyonel Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Şerif SAYIN, Aybike Ayfer KARADAĞ