Samandere Vadisi ve Uğur Köyü – Şimşirlik (Düzce) Mevkii Florası

Samandere Vadisi ve Uğur Köyü-Şimşirlik Mevkii’ni kapsayan bu araştırma, 2010 – 2012 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Düzce ilinin güney doğusunda yer alan araştırma alanının denizden yüksekliği 240 m ile 1550 m arasında değişmektedir. Araştırma alanı P.H. Davis’in kare sistemine göre A3 karesinde yer almaktadır. Araştırma alanı Avrupa-Sibirya Flora Alanının Öksin alt flora alanı ile İran-Turan Flora Alanı ve Akdeniz Flora Alanı etkisinde bulunmaktadır. 

The Flora of Samandere Valley and Uğur Köyü – Şimşirlik Site (Düzce)

The study includes the flora of Samandere Valley and Uğur Köyü – Şimşirlik site has been carried out between 2010 and 2012. The study area is situated at the south eastern part of Düzce and its altitude between 240 m and 1550 m. The study area is in the A3 grid square according to the categorization of P.H.Davis. The study area is under the influences of Euxine sub-flora region of Euro-Siberian, Flora region of Meditterranean and Flora region of Irano-Turanian. 1150 specimens were collected in 18 field surveys  between 2010 and 2012. 87 families, 309 genus and 532 taxa were determined. 18 of the determinated taxa are the new record for the A3 square. 22 of the collected taxa are endemic and endemism ratio is 4,13 %. Phytogeographically, Euro-Siberian elements are: % 33,64, Irano-Turanian elements: % 1,69, Mediterranean elements: % 7,70 and widespread or unknown: % 56,95.     The family including the most genus and specimen is Compositae with 31 genus, 46 taxa. The plant life forms of Raunkiaer systems are 72 (% 13,53) Phanerophytes, 31 (% 5,82) Chamaephytes, 229 (% 43,06) Hemicryptophytes, 65 (% 12,21) Cryptophytes [57 (% 10,71) Geophytes + 8 (% 1,50) Hydrophytes] ve 120 (% 22,25) Therophytes. 15 (% 2,81) taxa life forms are unknown.

Kaynakça

Abdülselamoğlu, Ş. H. M. 1959. Almacık Dağı ile Mudurnu ve Göynük Civarının Jeolojisi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri, Baha Maatbası, Sayfa14.

Akman, Y. 1995. Türkiye Orman Vejetasyonu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Ana Bilim Dalı, 1. Baskı.

Atay, S., Doğruöz, D., Orhun, C., Dağdeviren, Ö. 2009. Öbanet Gönüllü Kılavuzu, Rubicon Vakfı, Wageningen, Hollanda.

Akdere, S. 1970. Abant gölü civarının tektonik ve yapısal jeolojisinin hava fotoğrafları ile kıymetlendirilmesi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi 73: 39-49.

Aksoy, N., Uzun, O. 2011. Distribution and conservation significance of endemic plants in the Düzce province. Inernational Journal of the Physical Science, 6 (8): 2143-2151.

Akman, Y., Yurdakulol, E. 1981. Semen (Bolu) Dağı florasının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Fen Fakültesi.

Aksoy, N. 2001 Karakiriş Dağı (Seben-Nallıhan) florası. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.

Aksoy, N. 2006. Elmacık Dağı (Düzce) vejetasyonu, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.

Aksoy, N. 1998. Euro-Siberian (Avrupa-Sibirya) flora bölgesindeki Buxus sempervirens L.’nin yayılışı, doğal alanlarının yapısı ve floristik açıdan incelenmesi, Cumhuriyetimizin 75. yılında Ormancılığımız Sempozyumu Bildiri Kitabı, 238-246.

Aksoy, N., Koçer, N., Aslan, S. 2010. The endemic plants of Duzce and their conservation status,XIII Optima Meeting, 148, Antalya.

Kaynak Göster

APA Koçer, N , Aksoy, N . (2016). Samandere Vadisi ve Uğur Köyü – Şimşirlik (Düzce) Mevkii Florası . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 178-214 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/289497

1861 2263

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde Çim Alanların Görsel Algı Değerlendirmesi

Mehmet Kıvanç AK, Sertaç KAYA

Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Kenti

Murat ÖZYAVUZ, Yasin DÖNMEZ

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış

Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ, Turan TUGAY, Tarık GEDİK

Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü: Kıyıköy Örneği

Tuğba KİPER, Osman UZUN, Gülen ÖZDEMİR, Tuğba ÜSTÜN TOPAL

Orman Ürünleri Endüstrisi Yöneticilerinin Ekonomi Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN, Muhammet DURGUN

Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS ile Planlanması ve Mevcut Uygulamaların İncelenmesi (Denizli Yöresi Örneği)

Yılmaz TÜRK

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesi

Sertaç KAYA, Huriye BAŞAR, Tuğba CAN, Haldun MÜDERRİSOĞLU

Yerli ve Yabancı Ağaç Türlerinin Külleri ile Emprenye Edilen Sarıçam Odunun Esmer Çürüklük Mantarlarından Coniophora puteana’ya Karşı Dayanımının Araştırılması

Çağlar AKÇAY, Ufuk TOPAL

Melamin ve Üre Formaldehit Tutkalı ile Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Cengiz GÜLER, Barış ALTINTAŞ, A. Kemal YÜKSEK

Mikoriza Uygulamasının Karaçam (Pinus nigra) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER, Aysun PEKŞEN, Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR