Mikoriza Uygulamasının Karaçam (Pinus nigra) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi

Mikoriza aşılamasının, karaçam (Pinus nigra) fidanlarının morfolojik özeliklerine etkilerinin incelenmesi amacıyla Eskişehir Orman Fidanlığı’nda gerçekleştirilen bu çalışmada fidanların kök boğazı çapı, fidan boyu, kök uzunluğu, toprak üstü yaş ağırlık, kök yaş ağırlık, toprak üstü kuru ağırlık, kök kuru ağırlık, gürbüzlük indisi, katlılık, Dickson kalite indeksi ve kuru kök yüzdesi değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkileri belirlenmiştir. Fidanlarının kök boğazı çapı ile diğer morfolojik özellikleri arasında genellikle pozitif ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.  

Effects of Mycorrhizae Inoculation on Morphological Characteristics of Black Pine (Pinus nigra) Seedlings

The relationships among morphological characteristics of mycorrhizae inoculated Black Pine (Pinus nigra) seedlings were investigated. The relationship among Black pine seedlings’ root collar diameter, shoot height, root length, shoot fresh weight, root fresh weight, shoot dry weight, root dry weight, seedling height to root collar diameter ratio, shot to root dry weight ratio, Dickson quality index and dry root percentage were determined in a nursery study conducted in Eskişehir Forest Nursery in Turkey. The positive relationships were found among root colar diameter and other morphological characteristics.

Kaynakça

Anonim, 2014. Seedling Quality. 21 Nisan 2014’de World Wide Web: http://www.worldagroforestrycentre.org/NurseryManuals/Research/SeedQuality.pdf

Bernier, P. Y., Lamhamedi, M. S., Simpson, D. G. 1995. Shoot: Root Ratio is of Limited Use in Evaluation the Quality of Container Conifer Stock, Tree Planters' Notes, 46 (3).

Cázares, E., Smith, J. E. 1996. Occurrence of Vesicular–Arbuscular Mycorrhizae in Pseudotsuga menziesii and Tsuga heterophylla Seedlings Grown in Oregon Coast Range Soils, Mycorrhiza, 6, 65–67.

Cázares, E., Trappe, J. M. 1993. Vesicular Endophytes in Roots of the Pinaceae, Mycorrhiza, 2 153–156.

Dickson, A., Leaf, A. L., Hosner, J. F. 1960. Quality Appraisal of White Spruce and White Pine Seedling Stock in Nurseries, Forest Chronicle, 36 (1): 10–13.

Frank, B. 2005. On the Nutritional Dependence of Certain Trees on Root Symbiosis with Belowground Fungi (an English translation of A.B. Frank’s classic paper of 1885), Mycorrhiza, 15: 267-275.

Haase, D. L. 2008. Understanding Forest Seedlig Quality: Measurements and Interpretation, Tree Planters' Notes, 52 (2): 24-30.

Horton, T. R., Cázares, E., Bruns, T. D. 1998. Ectomycorrhiza, Vesicular–Arbuscular and Dark Septate Fungal Colonization of Bishop Pine (Pinus muricata) Seedlings in the First 5 Months of Growth After Wildfire, Mycorrhiza, 8, 11-18.

Mattsson, A. 1996. Predicting Field Performance Using Seedling Quality Assessment, New Forests, 13: 223-248.

Perry, A. D., Molina, R. 1987. Amaranthus P.M., Mycorrhizae, Mycorrhizospheres and Reforestation: Current Knowledge And Research Needs, Canadian Journal of Forest Research, 17 (8): 929-940.

Kaynak Göster

APA Toprak, B , Yıldız, O , Sargıncı, M , Güner, Ş , Pekşen, A , Altundağ Çakır, E . (2016). Mikoriza Uygulamasının Karaçam (Pinus nigra) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 258-269 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/289513

1935 2388

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Abant Tabiat Parkı Rekreasyonel Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Şerif SAYIN, Aybike Ayfer KARADAĞ

Mikoriza Uygulamasının Karaçam (Pinus nigra) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER, Aysun PEKŞEN, Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR

Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Sanayi İşletmelerinde Stok Yönetim Modellerinin İncelenmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Sebahattin TİRYAKİ, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Nadir ERSEN

Orman Ürünleri Endüstrisi Yöneticilerinin Ekonomi Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN, Muhammet DURGUN

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesi

Sertaç KAYA, Huriye BAŞAR, Tuğba CAN, Haldun MÜDERRİSOĞLU

Sinop Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinde Kalın Kök Biyokütlesi ile Yetişme Ortamı ve Meşcere Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Ali Kemal ÖZBAYRAM, Engin GÜVENDİ

Türkiye’de Ahşap Donatı Elemanı Üretiminin Değerlendirilmesi

Aybike Ayfer KARADAĞ, Derya Sevim KORKUT, Süleyman KORKUT, Pınar KÖYLÜ, Güniz AKINCI KESİM

Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde Çim Alanların Görsel Algı Değerlendirmesi

Mehmet Kıvanç AK, Sertaç KAYA

Çeşitli Çam Türlerinin Tohum Çimlenmesinde Metsulfuron Metil Fitotoksisitesi

Ceren DAĞLAR, Derya EŞEN, Bilal ÇETİN

Tarihi Nitelik Taşıyan Kentsel Bir Alanda Bitkisel Çeşitliliğin Floristik ve Estetik Açıdan İrdelenmesi

Engin EROĞLU, Sertaç KAYA, Züleyha ÖZÇELİK