A case of pellagra associated with long term alcoholism

Kaynakça

1. World Health Organization. Pellagra and its prevention and control in major emergencies. Geneva, World Health Organization, 2000 (document WHO/NHD/00.10).

2. Stratigos JD, Katsambas A. Pellagra: a still existing disease. Br J Dermatol 1977; 96:99-106.

3. Pipili C, Cholongitas E, Ioannidou D. The diagnostic importance of photosensivity dermatoses in chronic alcoholism: Report of two cases. Dermatol Online J 2008; 14:15.

4. Cook CC, Hallwood PM, Thomson AD. B Vitamin deficiency and neuropsychiatric syndromes in alcohol misuse. Alcohol Alcohol 1998; 33:317-336.

5. Karthikeyan K, Thappa DM. Pellagra and skin. Int J Dermatol 2002; 41:476-481.

6. Hegyi J, Schwartz RA, Hegyi V. Pellagra: Dermatitis, dementia, and diarrhea. Int J Dermatol 2004; 43:1-5.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.2b 3.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Frontotemporal demans ve psikiyatrik belirtiler

Elif ONUR, Pınar Dikmen YALINAY

The effects of childhood trauma on sexual function in panic disorder patients

Bahadır BAKIM, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU, Abdullah AKPINAR, Onur TANKAYA, Başak ÖZÇELİK, Yasemin CEYLAN CENGİZ, Burcu YAVUZ GÖKSAN, Sibel BOZKURT, Gökay ALPAK, Sinem GÖNENLİ

Nocturnal panic attack: is it an another subtype?

Özlem Girit ÇETİNKAYA, Kürşat ALTINBAŞ, Derya İPEKÇİOĞLU, Sezgin ERDİMAN, Şeref ÖZER

Fenofibrat kullanımına bağlı bir rabdomiyoliz olgusu

Tamer YAZAR, Yusuf KAYRAN, Murat ÇABALAR, Ayla ÇULHA, VİLDAN AYŞE YAYLA

Relationship between P300 findings and neurological soft signs in patients with first episode schizophrenia

Nergis LAPSEKİLİ, Özcan UZUN, Levent SÜTÇİGİL, Mehmet AK, Mehmet YÜCEL

The relationship between adolescents’ subjective well-being and positive expectations towards future

ALİ ERYILMAZ

The comparison of cognitive functions in schizophrenia and schizoaffective disorder

Gülfizar VARMA SÖZERİ, Osman ÖZDEL, Filiz KARADAĞ, Selim TÜMKAYA, Demet KALAYCI, Simge KAYA

Esrar kullanımı sırasında başlayan ve N, N-Dimetiltriptamin (DMT) kullanımı ile psikotik özellikler eklenen duygudurum bozukluğu: Bir olgu sunumu

Gökhan UMUT, İlker KÜÇÜKPARLAK, Güliz ÖZGEN, Ahmet TÜRKCAN

A case of pellagra associated with long term alcoholism

ÖMER ŞENORMANCI, Ramazan KONKAN, Oya GÜÇLÜ, Güliz ŞENORMANCI

Zeka geriliği ile birlikte görülen iki uçlu duygudurum bozukluğu ve lityum ile sağaltımı: Olgu sunumu

K. Fatih YAVUZ, Dilek SARIKAYA, Hüsnü ERKMEN