Zeka geriliği ile birlikte görülen iki uçlu duygudurum bozukluğu ve lityum ile sağaltımı: Olgu sunumu

Zeka geriliği toplumun yaklaşık %1-3’ünü etkilemekte ve sıklıkla komorbid bir psikiyatrik bozuklukla beraber seyretmektedir. Zeka geriliğine eşlik eden psikiyatrik bozukluklar arasında literatürde en az değinilenlerinden biri duygudurum bozukluklarıdır. Zeka geriliği olan bireylerin psikiyatrik bozuklukların belirti ve bulgularını tanımlamalarındaki zorluklar ve klinisyenlerin daha çok zeka geriliğine odaklanmaları, duygudurum bozukluklarının gözönünde bulundurulmasını engelliyor olabilir. Bu olgu sunumunda, zeka geriliğine eşlik eden iki uçlu duygudurum bozukluğu manik dönem tanısıyla izlenen erkek hasta ve tedavi süreci ele alınmaktadır.

Mental retardation with a comorbid bipolar affective disorder and its treatment with lithium: A case report

Mental Retardation (MR) affects nearly 1-3% of the population and often goes with comorbid psychiatric disorders. According to the literature, bipolar affective disorders are among the least studied psychiatric disorders in MR. Focusing more on MR than other psychiatric disorders and for mentally retarded persons, difficulty in explaining their signs and symptoms might interfere with considering affective disorders in this population. In this case report, we present a male patient who has MR with comorbid bipolar affective disorder with manic attack, and his treatment process.

Kaynakça

1. King BH, Hodapp RM, Dykens EM. Mental Retardation: In Sadock BJ and Sadock VA (editors). Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Eight Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005, 3085-3098.

2. Szymanski L, Madow L, Mallory G, Menolascino F, Pace L, Eidelman S. Task Force Report 30: Psychiatric Services to Adult Mentally Retarded and Developmentally Disabled Persons. Washington: American Psychiatric Association Press, 1990.

3. McCracken JT, Diamond RP. Case study bipolar disorder in mentally retarded adolescents. J Am Acad Child Adol Psychiatry 1988; 27:494-499.

4. Reiss S, Levitan GW, Szyszko J. Emotional disturbance and mental retardation: diagnostic overshadowing. Am J Ment Defic 1982; 86:567-74.

5. Sovner R, Hurley AD. Do the retarded suffer from affective illness? Arch Gen Psychiatry 1983; 40:61–67.

6. Sovner R, Lowry MA. A behavioral methodology for diagnosing affective disorders in individuals with mental retardation. Habilitative Mental Healthcare Newsletter 1990; 9:7.

7. Sovner R, Hurley AD. Diagnosing mania in the mentally retarded. Psychiatric Aspects of Mental Retardation 1982; 1:10-12.

8. Ruedrich S, Noyers-Hurley AD, Sovner R. Treatment of Mood Disorders in Mentally Retarded Persons: In Došen A, Day K (editors). Treating Mental Illness and Behavior Disorders in Children and Adults With Mental Retardation. Washington: American Psychiatric Press Inc., 2001, 201-203.

9. Sturmey P. Psychopathology: Depression, Anxiety, and related Disorders: In Matson JL (editor). Handbook of Assessment in Persons with Intellectual Disability. London: Elsevier Inc., 2007, 209-210.

10. Hiroshi K, Hirokazu O, Kaoru S, Hisateru T. Bipolar disorders in mentally retarded persons with pervasive developmental disorders. J Dev Phys Disabil 2004; 16:377-389.

11. Reid AH, Naylor GJ. Short cycle manic depressive psychosis in mental defectives: a clinical and psychological study. J Ment Defic Res 1976; 20:67-76.

12. Naylor GJ, Donald JM, Le Poidevin D, Reid AH. A double-blind trial of long-term lithium therapy in mental defectives. Br J Psychiatry 1974; 124:52-57.

13. Rivinus TM, Harmatz JS. Diagnosis and lithium treatment of affective disorder in the retarded: five case studies. Am J Psychiatry 1979; 136:551-554.

14. Kastner T, Finesmith R, Walsh K. Long-term administration of valproic acid in the treatment of affective symptoms in people with mental retardation. J Clin Psychopharmacol 1993; 13:448-451.

15. Vanstraelen M, Tyrer SP. Rapid cycling bipolar affective disorder in people with intellectual disability: a systematic review. J Intellect Disabil Res 1999; 43:349-359.

16. Moscovich DG, Shapira B, Lerer DB, Belmaker RH. Rapid lithiumization in acute manic patients. Hum Psychopharmacol 1992; 7:343-345.

17. Kessler RJ. Electroconvulsive therapy for affective disorders in persons with mental retardation. Psychiatr Q 2004; 75:99-104.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.2b 3.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

A case of pellagra associated with long term alcoholism

ÖMER ŞENORMANCI, Ramazan KONKAN, Oya GÜÇLÜ, Güliz ŞENORMANCI

Frontotemporal demans ve psikiyatrik belirtiler

Elif ONUR, Pınar Dikmen YALINAY

Esrar kullanımı sırasında başlayan ve N, N-Dimetiltriptamin (DMT) kullanımı ile psikotik özellikler eklenen duygudurum bozukluğu: Bir olgu sunumu

Gökhan UMUT, İlker KÜÇÜKPARLAK, Güliz ÖZGEN, Ahmet TÜRKCAN

The relationship between adolescents’ subjective well-being and positive expectations towards future

ALİ ERYILMAZ

Contribution of the Turkish psychiatric society to the international literature: A five year evaluation of PubMed database

Mehmet AK, ABDULLAH BOLU, Süleyman AKARSU, Nergis LAPSEKİLİ, Ali BOZKURT

Relationship between P300 findings and neurological soft signs in patients with first episode schizophrenia

Nergis LAPSEKİLİ, Özcan UZUN, Levent SÜTÇİGİL, Mehmet AK, Mehmet YÜCEL

The comparison of cognitive functions in schizophrenia and schizoaffective disorder

Gülfizar VARMA SÖZERİ, Osman ÖZDEL, Filiz KARADAĞ, Selim TÜMKAYA, Demet KALAYCI, Simge KAYA

The effects of childhood trauma on sexual function in panic disorder patients

Bahadır BAKIM, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU, Abdullah AKPINAR, Onur TANKAYA, Başak ÖZÇELİK, Yasemin CEYLAN CENGİZ, Burcu YAVUZ GÖKSAN, Sibel BOZKURT, Gökay ALPAK, Sinem GÖNENLİ

Zeka geriliği ile birlikte görülen iki uçlu duygudurum bozukluğu ve lityum ile sağaltımı: Olgu sunumu

K. Fatih YAVUZ, Dilek SARIKAYA, Hüsnü ERKMEN

Anger and Temperament Characteristics of a group of health workers: A relational analysis

GÜLSEREN KESKİN, AYSUN BABACAN GÜMÜŞ, ESRA ENGİN