Osmanlılarda Aile ve Kadın

Bu yazıda Osmanlı döneminde aile yapısı, evlilik ilişkileri ve kadının durumu ele alınacaktır. konu üzerinde ciddi tarihi ve sosyolojik araştırmalar yok denecek kadar azdır. bununla beraber, Türkiye'de kadın konulu çalışmalarda bu konuya kısmen değinildiği görülmektedir. ancak bu çalışmaların çoğu genel karakterler üzerine bina edilmiştir. Genellikle Cumhuriyetle birlikte kadına verilen haklar bağlamında konuya yaklaşılmış,  Osmanlı dönemi ile ilgili tespitlerde ilmi olmaktan ziyade ideolojik olarak kalmıştır. bu makale belgelere dayalı bir tarih çalışmasından ziyade, Osmanlı döneminde aile yapısı, evlilik ilişkileri ve kadının durumu ile ilgili genel hatlarıyla bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Family and Women in the Ottoman Empire

In this article, the family structure, marital relations and the situation of the woman will be discussed during the Ottoman period.There is little historical and sociological research on the subject. However, it is seen that this issue is partly addressed in studies on women in Turkey. But most of these studies are based on general characters.In general, the issue was approached within the context of the rights given to the woman together with the Republic, and it remained largely ideologically far from the knowledge of the determinations related to the Ottoman period.This article aims to provide information on the family structure, marriage relations and the woman's status in general in the Ottoman period rather than a historical study based on the documentary.    

Kaynak Göster

APA Kavuncu, M . (1999). Osmanlılarda Aile ve Kadın . Dini Araştırmalar , 1 (4) , 143-168 .