Osmanlı Hukuku'nun Oluşumunda Fetva ve Kaza Münasebeti

Bilindiği gibi fetva şer'i ameli konularda sorulan sorulara müftü tarafından verilen cevaptır. Kaza ise fıkhi bir terim olarak taraflar arasında ortaya çıkan dava ve anlaşmazlıkların usulüne uygun olarak hakim tarafından görülüp hükme bağlanmasıdır. gerek müftü gerekse kadı Kur'an ve Sünnetin hükümlerine bağlı olarak hüküm vermekte ise de, fetva ve kaza arasında bazı farklılıklar vardır. Fetva şer'i hükmü açıklayıp bildirmekten ibarettir, istişaridir ve bağlayıcı değildir. Kaza ise şer'i hükmü haber vermekle birlikte bağlayıcıdır. Makalede iki terimin kavramsal ilişkisinden öte İslam hukukuna getirdiği dinamizm üzerinde durulmaktadır. bu dinamizm tarihi süreç içerisinde istikrarlı bir seyir takip etmiştir.

The Relationship between Fatwa and Kadâ in the Formation of Ottoman Law

As it is known, the answers given by the mufti to the questions about ecclesiastical and practical issues are the fatwas. An predestination  is an infamous term in which lawsuits and disputes that arise between the parties are seen and ruled by the judge in accordance with the procedure.Although the mufti is judging according to the provisions of the Qur'an and the Sunnah, there are some differences between the fatwa and the predestination .The fatwa is meant to explain and communicate the judgment, it is consultative and not binding.This article focuses on the dynamism brough tabout by the Islamic law rather than the conceptual relationship between the two terms.This dynamism has followed a steady course in the historical process.    

Kaynak Göster

APA Aslan, N . (1999). Osmanlı Hukuku'nun Oluşumunda Fetva ve Kaza Münasebeti . Dini Araştırmalar , 1 (4) , 85-100 .