Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi

Öz In this study, maw[id was studied asa kind of religious-literary forms dealing with prophet Muhammed. However tradition of writing mawlid and about the. kind of mawlid in classical Turkish literature was shortfy introduced. One of the first mawlid in classical. Turkish literature is Vasilat al-nacat that was _written by Süleyman Çelebi. At the same time, there are many texts of mawlid in turkish language for · prophet Muhammed. Süleyman Çelebi deeply affected following other . Turkish poets that wrote mawlid. · There are mevlid texts that was written for some persons expect for prophet Muhammed iri Turkish classical literature. One of these mawlid texts is Fatıma's mawlid that was written by . Turkish poet Es'ad Erbili. This mawlid is aböut to Fatıma that is daughter- of prophet Muhammed. In this paper, retleetion of Fatıma on dassical · Turkish literature was shortly touched on. The text of Fatıma's Mawlid was transeribed and also presented. Comparison of Fatıma's mawlid and Vasilat al-nacat was accomplished in terms of shape and content

Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi

Kaynakça

1 Hasan Aksoy, "Türk Edebiyatında Mevlidler", Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara

2002, XI, 758. 2 Geniş bilgi için bkz.: M. Edip Çağ mar, Edebi Aç1dan Arapça Mevlidler, Avrasya

Yay., Ankara 2004, s. 17. (M. Edip Çağmar burada mevlid hakkında yazılmış eserlerin

bir tarih~esini vermektedir). . 3 Bkz.: M. Tayyip Okiç, "Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidi'nin

Tercemeleri", Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, S: ı, Erzurum

Aralık 1975, ss. 27-35. 4 Hasan Aksoy, "Mevlid, Türk Edebiyatı", DİA., Ankara 2004, XXIX, 482. 5 .Amil Çelebioğlu, Türk Edebiyatmda Mesnevi (XV. yy'a Kadar), Kitabevi Yay.,

Istanbul 1999, s. 117; Mahmut Kaplan, "Divan Şiirinde Hazret-i Muhammed",

Köprü, Bahar 2001, S. 74, s. 107.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd255225, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {12}, pages = {419 - 438}, doi = {}, title = {Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi}, key = {cite}, author = {Şengün, Necdet} }
APA Şengün, N . (2008). Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 419-438 .
MLA Şengün, N . "Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2008 ): 419-438 <
Chicago Şengün, N . "Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2008 ): 419-438
RIS TY - JOUR T1 - Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi AU - Necdet Şengün Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 419 EP - 438 VL - 12 IS - 2 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2008 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi %A Necdet Şengün %T Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi %D 2008 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Şengün, Necdet . "Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 / 2 (Aralık 2008): 419-438 .
AMA Şengün N . Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi. CUIFD. 2008; 12(2): 419-438.
Vancouver Şengün N . Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2008; 12(2): 419-438.
IEEE N. Şengün , "Hz. Fatıma Mevlidi Ve Vesiletü'n-Necat İle Mukayesesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı. 2, ss. 419-438, Ara. 2008