ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ

Küreselleşme, uluslararası rekabet ve teknolojik gelişmeler, özellikle çokuluslu işletmeler olmak üzere tüm işletmeleri yapılarında bazı önemli değişiklikler yapmaya ve tüm alanlarda stratejilerine göre planlar geliştimeye yönlendirmiştir. Çokuluslu işletmeler dinamik, belirsiz ve istikrarsız bir çevrede faaliyetlerini sürdürmektedirler ve bu çevre küreselleştikçe insanları yönetmek onlar için daha da zor bir hale gelmektedir. Bu bağlamda, çokuluslu işletmeler için en önemli faaliyet, uluslararası arenada insan kaynaklarını kendi stratejik planları doğrultusunda yönetmektir. Stratejik insan kaynakları yönetimi, çokuluslu işletmeleri rekabette avantaj elde etmeye yönlendiren, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunan ve hayatta kalma, gelişme, uyum sağlama, verimlilik ve karlılık gibi işletmenin stratejik ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan önemli bir faaliyettir. Küresel bağlamda insanları etkin bir şekilde yönetmenin önemi çok büyük olduğundan, çokuluslu işletmeler bu faaliyeti başarılı bir biçimde yapmak için çok daha fazla çaba harcamalıdırlar. Bu doğrultuda, bu çalışma, çokuluslu işletmelerde stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışının en iyi uyum teorisi perspektifi açısından daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma, stratejik insan kaynakları yönetiminin teorik anlamda derinlemesine incelenmesine ve örgütün stratejik ihtiyaçlarına uygun olarak insan kaynaklarını daha etkin bir biçimde kullanma konusunda çokuluslu işletme yöneticilerine önerilerde bulunulmasına odaklanmaktadır

Strategic Management Of Human Resources In Mncs: A Best Fit Theory Perspective

Globalization international competition and technological developments directed all organizations especially MNCs to make some important revisions on their structures and to develop plans according to their strategies in all areas MNCs carry on their activities in a dynamic uncertain and volatile environment and as the environment becomes more global managing people also becomes more challenging for them In this context the most important activity for MNCs is the management of human resources according to their strategic plans in the international arena Strategic human resources management is a critical part of MNCs drive toward a competitive advantage contributes the achievement of the business objectives and accomplishes the firm 8217;s strategic needs such as survival growth adaptability productivity and profitability Because the importance of managing people effectively in the global arena is so great MNCs should devote a great deal more effort into doing it successfully In this direction this study aims to enhance the understanding of the strategic management of human resources in the MNCs by using best fit theory perspective In the direction of this purpose the study focuses on exploring the SHRM theoretically in depth and making suggestions for managers of MNCs to more effectively utilize human resources vis a vis the strategic needs of the organization Keywords: Human Resources Managament Strategic Human Resources Management Organizational Strategy Best Fit Theory MNCs ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ ÖZET Küreselleşme uluslararası rekabet ve teknolojik gelişmeler özellikle çokuluslu işletmeler olmak üzere tüm işletmeleri yapılarında bazı önemli değişiklikler yapmaya ve tüm alanlarda stratejilerine göre planlar geliştimeye yönlendirmiştir Çokuluslu işletmeler dinamik belirsiz ve istikrarsız bir çevrede faaliyetlerini sürdürmektedirler ve bu çevre küreselleştikçe insanları yönetmek onlar için daha da zor bir hale gelmektedir Bu bağlamda çokuluslu işletmeler için en önemli faaliyet uluslararası arenada insan kaynaklarını kendi stratejik planları doğrultusunda yönetmektir Stratejik insan kaynakları yönetimi çokuluslu işletmeleri rekabette avantaj elde etmeye yönlendiren işletme amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunan ve hayatta kalma gelişme uyum sağlama verimlilik ve karlılık gibi işletmenin stratejik ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan önemli bir faaliyettir Küresel bağlamda insanları etkin bir şekilde yönetmenin önemi çok büyük olduğundan çokuluslu işletmeler bu faaliyeti başarılı bir biçimde yapmak için çok daha fazla çaba harcamalıdırlar Bu doğrultuda bu çalışma çokuluslu işletmelerde stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışının en iyi uyum teorisi perspektifi açısından daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır Bu amaç doğrultusunda çalışma stratejik insan kaynakları yönetiminin teorik anlamda derinlemesine incelenmesine ve örgütün stratejik ihtiyaçlarına uygun olarak insan kaynaklarını daha etkin bir biçimde kullanma konusunda çokuluslu işletme yöneticilerine önerilerde bulunulmasına odaklanmaktadır Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Örgütsel Strateji En İyi Uyum Teorisi Çokuluslu İşletmeler

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil60193, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {19}, pages = {169 - 184}, doi = {}, title = {ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ}, key = {cite}, author = {Iplık, Yrd. Doç. Dr. Fatma Nur} }
APA Iplık, Y . (2010). ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (2) , 169-184 .
MLA Iplık, Y . "ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2010 ): 169-184 <
Chicago Iplık, Y . "ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2010 ): 169-184
RIS TY - JOUR T1 - ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ AU - Yrd. Doç. Dr. Fatma Nur Iplık Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 184 VL - 19 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ %A Yrd. Doç. Dr. Fatma Nur Iplık %T ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ %D 2010 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Iplık, Yrd. Doç. Dr. Fatma Nur . "ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 / 2 (Haziran 2010): 169-184 .
AMA Iplık Y . ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010; 19(2): 169-184.
Vancouver Iplık Y . ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010; 19(2): 169-184.
IEEE Y. Iplık , "ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EN İYİ UYUM TEORİSİ PERSPEKTİFİ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 19, sayı. 2, ss. 169-184, Haz. 2010