İKİ AYRI KÜLTÜR, İKİ FARKLI DİL

Öz Bu makalede kültürel, geleneksel, coğrafi v.b. farklılıklardan yola çıkılarak iki ayrı toplum arasındaki dilsel farklılıklar vurgulandı. Türk ve Alman toplumlarının alışkanlıkları, dinleri, toplumsal oluşumları, gelenekleri, coğrafi yaşam alanları boyutunda yapılan inceleme doğrultusunda her iki toplumun dil içeriği ortaya konularak kültürün dil içi dünya görüşündeki etkisi belirtilmeye çalışıldı.

___

AKARSU, Bedia, Dil Kültür Bağlantısı, İnkılâp Kitabevi, 1998.

AKSAN, Doğan, Anlambilim, Engin Yayınevi, Nisan 1999.

__________, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim 3, TDK, Ankara 1998.

KAPLAN, Mehmet, Kültür ve Dil, Dergâh Yayınları, Mayıs 2002.

_______________, Nesillerin Ruhu, Dergâh Yayınları, Ocak 1999.

PAUL, Hermann, Prinzipien der Sprachgeschichte, sechste, unveränderte Auflage 1960, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt.

PORZİG, Walter, Dil Denen Mucize, Çev. Vural Ülkü, Türk Dil Kurumu Yayınları: 617, Ankara–1995.

SAUSSURE, Ferdinand de, Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Birey ve Toplum Yayınları, Mayıs 1985.

SOYKAN, Ömer Naci, Felsefe Tartışmaları 7. Kitap, Panorama, (Genel Dağıtım: Çaba Yayın Dağıtım), İstanbul, Ocak 1990.

VARDAR, Berke, 20. Yüzyıl Dilbilimi, Multilingual, İstanbul 1999.