Dev glottik polibi olan hastada laringeal maske ile hava yolu kontrolü (Olgu sunumu)

Laringeal glottik tümörler yerleşim yerine bağlı ciddi hava yolu problemlerine yol açabilmektedir. Magnetik rezonans görüntülemesinde glottisi tıkayan lezyon saptanan 53 yaşındaki kadın hastamızın operasyonunda trakeotomi açılana kadar ve direkt laringoskopiyle glottik kitle çıkarıldıktan sonra geçici trakeotomi kapatılırken hava yolu açıklığı laringeal maske (LMA) ile sağlandı. Anestezi izoşuran, fentanil ve O2/hava ile sürdürüldü. İntraoperatif vital bulgular ve hemodinamik parametreler stabil seyreden hasta anesteziden spontan solunumda ve koopere olarak çıkarılarak izlendi. Glottik tümörlerin operasyonunda seçilmiş olgularda LMA ile hava yolu sağlanmasının diğer yöntemlere bir alternatif olabileceğini düşünüyoruz.

Kaynakça

1. Simoni P, Peters GE, Magnuson JS, Carroll WR. Use of the endoscopic microdebrider in the management of airway obstruction from laryngotracheal carcinoma. Ann Otol Rhinol Laryngol 2003;112:11-3.

2. Şener M, Kılıç D, Koçum A, Şahin E, Türköz A. Subglottik trakeatümöründe nelaton kateter ile hava yolu kontrolü. GKD Anest Yoğ Dern Der 2005; 11: 120-3.

3. Mentzelopoulos SD, Romana CN, Hatzimichalis AG ve ark. Anesthesia for tracheal resection. A new technique of airway management in a patient with severe stenosis of the midtrachea. Anesth Analg 1999; 89: 1156-60.

4. Dworkin R, Benumof JL, Benumof R, Karagianes TG. The effective tracheal diameter that causes air trapping during jet ventilation. J Cardiothorac Anesth 1990;4:731-6.

5. Lin CM, Li JY, Hsu JC, Yang CY. Combined conventional and jetventilation in airway management in tracheal tumor. Chang Gung Med J 2001; 24: 455-9.

6. Satoh M, Hirabayashi Y, Seo N. Spontaneous breathing combinedwith high frequency ventilation during bronchoscopic resection ofa large tracheal tumour. Br J Anaesth 2002; 89: 641-3.

7. Divatia JV, Sareen R, Upadhye SM ve ark. Anaesthetic management of tracheal surgery using the laryngeal mask airway. AnaesthIntensive Care 1994; 22: 69.

8. Parmet JL, Colonna RP, Horrow JC ve ark. The laryngeal mask airway reliably provides rescue ventilation in cases of unanticipated difficult tracheal intubation along with difficult mask ventilation. Anesth Analg 1998; 87: 661-5.

9. Ramsay MA, Luterman DL. Dexmedetomidine as a total intravenous anesthetic agent. Anesthesiology 2004;101:787-90.

10. Wiel E, Davette M, Carpentier L, Fayoux P, Erb C, Chevalier D, Vallet B. Comparison of remifentanil and alfentanil during anaesthesia for patients undergoing direct laryngoscopy without intubation. Br J Anaesth 2003; 91: 421-3.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

5.2b 3.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Düşük akımlı anestezi uygulamasında desfluran ve izofluranın FA/FI=%80 oranına erişme zamanlarının ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Asu ÖZGÜLTEKİN, Hatice ÇELİK, GÜLDEM TURAN, Emine DİNÇER, Nur AKGÜN

Bebekte ilginç bir santral venöz kateter yanlış yerleşimi: (Olgu sunumu)

Murat TEKİN, İsmail KATI, Yakup TOMAK

Yeni inhalasyon ajanlarının olumsuz etkileri ve farklı bir anestezik: Xenon

Zerrin ÖZKÖSE

Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hastalarda strese neden olan faktörlerin cinsiyetler açısından değerlendirilmesi

ŞULE AKIN ENES, Anış ARIBOĞAN

Alzheimer hastalığı ve anestezi

Elif BAŞGÜL, Heves KARAGÖZ

Ensefalosel ve zor entübasyon (Olgu sunumu)

Serdar EPÖZDEMİR, Ali Aydın ALTUNKAN, Nurcan DORUK, Özer Zeliha ALTUNKAN, Uğur ORAL

Katarakt cerrahisinde premedikasyonda uygulanan midazolam ve deksmedetomidinin göziçi basıncı üzerine erken dönemde etkileri

NİMET ŞENOĞLU, Meral EZBERCİ, Beyazıt ZENCİRCİ, Hafize ÖKSÜZ, GÖKHAN ÖZDEMİR

Derlenme sürelerinde bispektral indeks değerlerine karşılık gelen entropi değerlerinin belirlenmesi

Canan BALCI, Gökhan AKBULUT, Arif Halil İBİŞ, Yüksel ARIKAN

Mitral protez kapak disfonksiyonu ve pulmoner hipertansiyonu olan gebede acil sezaryen operasyonunda anestezik yaklaşım (Olgu sunumu)

Tuncer KOÇAK, Füsun GÜZELMERİÇ, Halide OĞUŞ, Tülay ÖRKİ, Atakan ERKILINÇ

Pediyatrik kaudal blok deneyimlerimiz

MESUT ŞENER, Esra ÇALIŞKAN, NESRİN BOZDOĞAN ÖZYILKAN, Sevim BALTALI, Demet KOCA, Semire Serin EZER, Murat ALKAN, Gülnaz ARSLAN