Ensefalosel ve zor entübasyon (Olgu sunumu)

Baş-boyun anomalilerinde entübasyon zorluğu beklenen bir komplikasyondur. Entübasyon güçlüğü beklenen olgularda Mallampati (orofarangial görünüm), Wilson, Cormack ve Lehane testleri gibi risk belirleme kriterleri kullanılabilir. Bu yazımızda oksipital ensefalosel tanısı alan, başka ek patolojisi bulunmayan, miyadında doğmuş, 4000 gr ağırlığındaki kız çocuğun entübasyon güçlüğü riski ve uygulamamızı tartışmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler:

Entübasyon, Ensefalosel

Encephalocele and diffucult intubation (Case report)

Difficult intubation is an expected complication in the case of head-neck anomalies. Mallampati (oropharyngeal view) Wilson, Cormark and Lehane tests can be used to determine the risks of difficult intubation. We aim to discuss the risk of intubation difficulty and our practice on a full-term 4000 gram female baby with an occipital encephalocele without any other pathological diagnosis.

Kaynakça

1. Creighton RE, Relton JE, Meridy HW. Anaesthesia for occipital encephalocele Can Anaesth Soc J 1974; 21: 403-6.

2. Barkovich AJ, Gressens P, Evrard P. Formation, maturation, and disorders of brain neocortex. AJNR 1992; 13: 423-46.

3. Morgan E, Mikhail S, Murray M. Case Discussion: Evaluation and management of a difficult airway. Clinical Anesthesiology, Fourth edition, 2006; 5: 111-6.

4. Paix AD, Williamson JA, Runciman WB. Crisis management during anaesthesia: difficult intubation. Qual Saf Health Care 2005; 14:e5.

5. Isada T, Miwa T, Hiroki K, Fukuda S. The management of the difficult pediatric airway. Masui 2005;54: 490-5.

6. Naguib M, Farag H, Ibrahim Ael-W. Anaesthetic considerations in Klippel-Feil syndrome. Can Anaesth Soc J 1986; 33: 66-70.

7. Cattano D, Panicucci E, Paolicchi A, Forfori F, Giunta F, Hagberg C. Risk factors assessment of the diffucult airway : an Italian survey of 1956 patients. Anesth Analg 2004; 99: 1774-9.

8. Siddiqi R, Kazi WA. Predicting difficult intubation- a comparison between Mallampati classification and Wilson risk- sum. J Coll Physicians Surg Pak 2005;15:253-6.

9. Marquez X, Roxas RS. Induction of anesthesia in infant with frontonasal dysplasia and meningoencephalocele: A case Report. Anesth Analg 1977; 56: 736-8.

10. Stopar T, Jankovic VN, Casati A. Four different airway-management strategies in patient with Launois-Bensaude syndrome or Madelung's disease undergoing surgical excision of neck lipomatosis with a complicated postoperative course. J Clin Anesth 2005; 17:300-3.

11. Stauffer JL, Olson DE, Petty TL. Complications and consequences of endotracheal intubation and tracheotomy. A prospective study of 150 critically ill adult patients. Am J Med 1981;70:65-76.

12. Miyazu M, Sobue K, Ito H ve ark. Anesthetic and airway management of general anesthesia in a patient with Meckel- Gruber syndrome. J Anesth 2005; 19: 309-10.

13. Windsor J, Middleton P. A ‘difficult airway kit’ for the emergency department. Emerg Med Australas 2005; 17: 290-1.

14. Frei FJ, Ummenhofer W. Difficult intubation in paediatrics. Paediatr Anaesth 1996; 6: 251-63.

15. Li CW, Xue FS, Deng XM, Xu KL, Tong SY, Lia OX. Tracheal intubation under general anesthesia in patients with difficult laryngoscopy. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 2004; 26:651-6.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

5.3b 3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Alzheimer hastalığı ve anestezi

Elif BAŞGÜL, Heves KARAGÖZ

Ensefalosel ve zor entübasyon (Olgu sunumu)

Serdar EPÖZDEMİR, Ali Aydın ALTUNKAN, Nurcan DORUK, Özer Zeliha ALTUNKAN, Uğur ORAL

Pediyatrik kaudal blok deneyimlerimiz

MESUT ŞENER, Esra ÇALIŞKAN, NESRİN BOZDOĞAN ÖZYILKAN, Sevim BALTALI, Demet KOCA, Semire Serin EZER, Murat ALKAN, Gülnaz ARSLAN

Dev glottik polibi olan hastada laringeal maske ile hava yolu kontrolü (Olgu sunumu)

Mesut ŞENER, Sündüz ASLAN, Haluk YAVUZ, Ayda TÜRKÖZ, Gülnaz ARSLAN

Derlenme sürelerinde bispektral indeks değerlerine karşılık gelen entropi değerlerinin belirlenmesi

Canan BALCI, Gökhan AKBULUT, Arif Halil İBİŞ, Yüksel ARIKAN

Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hastalarda strese neden olan faktörlerin cinsiyetler açısından değerlendirilmesi

ŞULE AKIN ENES, Anış ARIBOĞAN

Katarakt cerrahisinde premedikasyonda uygulanan midazolam ve deksmedetomidinin göziçi basıncı üzerine erken dönemde etkileri

NİMET ŞENOĞLU, Meral EZBERCİ, Beyazıt ZENCİRCİ, Hafize ÖKSÜZ, GÖKHAN ÖZDEMİR

Düşük akımlı anestezi uygulamasında desfluran ve izofluranın FA/FI=%80 oranına erişme zamanlarının ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Asu ÖZGÜLTEKİN, Hatice ÇELİK, GÜLDEM TURAN, Emine DİNÇER, Nur AKGÜN

Gebelik ve yıldırım çarpması (Olgu sunumu)

Hale BORAZAN, ENDER GEDİK, Müslüm ÇİÇEK, Hacer ÜLGER, Özcan ERSOY

Nalokson, postoperatif analjezide kullanılan morfinin immünosüpresif etkilerini inhibe ediyor mu?

Hüseyin FİDAN, Deniz ÖZZEYBEK, Zahide ELAR, Mehmet Ali ÖKTEM