Çağdaş Sorunlar ve Kelâm

İslam dünyası dünyada en hareketli coğrafyada yer almaktadır. Bu nedenle tarihsel, kültürel, coğrafi ve teolojik problemleri en yoğun yaşayan bir dünyadır. Ancak paradoksal biçimde sorunlarını çözdüğünde dünyaya en çok söyleyeceği sözü olan ve katkı sunabilecek bir dünyadır aynı zamanda. İslam düşüncesinin içine girdiği dogmatik çıkmazlardan çıkarılması için gereken yaratıcı tartışmaları yapmak ve gelenekle sağlıklı ve eleştirel bir ilişki kurmak çok önemlidir. Bu manada Mehmet Evkuran yüksek bir sorumluluk gereği ve kelâmcı kimliğiyle bazı güncel/çağdaş sorunlara temas etmekte ve kendi perspektifinden çözüme yönelik düşüncelerini paylaşmaktadır. Aslında bir nevi “günümüz ilahiyatçıları/kelâmcıları yaşanan çağdaş sorunlara ilişkin neler söylemektedir?” sitemlerine kendi zaviyesinden cevap vermektedir. Kitaptaki konulara bakıldığında hem Kelâm’ın güncel konulara ilişkin yakınlığı ve ilgisi hem de bir kelâmcının yaşanan problemlerden müstağni kalamadığının bir pratiği görülecektir.  

Participation of Ottoman Balkan Vassal Troops to the Siege of Neuhäusel in Andrea Höltzel’s Relatione (1664)

The Ottoman vassal states, which can be regarded as a rather general projection of the Ottoman Rumeli, bore certain economic and military responsibilities vis-a-vis the administration in Istanbul. The most important of these military accountabilities was doubtlessly the obligation to contribute to Ottoman campaigns with their troops. The manuscript hereby subjected to examination is a relatively neglected report, preserved in the Jagiellon Library in Cracow. It gives a snapshot of this phenomenon as it was reflected in Köprülü Fazıl Ahmed Pasha’s campaign against the Austrian Habsburgs in 1663. The author of the work, a certain Andrea Höltzel - working in service of the Habsburgs - makes a detailed observation of the arrival of Wallachian, Moldavian and Crimean Tatar troops at the Ottoman camp that was set up to be- siege Neuhäusel. The related excerpts from the manuscript, which are presented with their transcription and Turkish translation, also provide information related to the composition of the Ottoman army in general. 

___

  • Evkuran, Mehmet, Çağdaş Sorunlar ve Kelâm, Araştırma Yayınları: 121, Ankara, Mart 2015.